Inge Bjerk Holding As
Juridisk navn:  Inge Bjerk Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hoddelandtunet 12 Hoddelandtunet 12 Fax:
4324 Sandnes 4324 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 914281253
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jansson & Larsen Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-20%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -10.000 -10.000 -11.000 -12.000 -9.000
Egenkapital: 40.000 50.000 60.000 70.000 82.000
Regnskap for  Inge Bjerk Holding As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -10.000 -10.000 -11.000 -12.000 -11.000
Driftsresultat -10.000 -10.000 -11.000 -12.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -3.000
Finans 0 0 0 0 1.000
Resultat før skatt -10.000 -10.000 -11.000 -12.000 -9.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -10.000 -11.000 -12.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 357.000 357.000 357.000 357.000 300.000
Sum omløpsmidler 3.000 3.000 3.000 6.000 74.000
Sum eiendeler 360.000 360.000 360.000 363.000 374.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 20.000 30.000 40.000 52.000
Sum egenkapital 40.000 50.000 60.000 70.000 82.000
Sum langsiktig gjeld 319.000 310.000 300.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 293.000 291.000
Sum gjeld og egenkapital 360.000 361.000 361.000 363.000 373.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -10.000 -11.000 -12.000 -11.000
Driftskostnader -10.000 -10.000 -11.000 -12.000 -11.000
Driftsresultat -10.000 -10.000 -11.000 -12.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -3.000
Finans 0 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -10.000 -11.000 -12.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 357.000 357.000 357.000 357.000 300.000
Sum anleggsmidler 357.000 357.000 357.000 357.000 300.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 3.000 3.000 6.000 69.000
Sum omløpsmidler 3.000 3.000 3.000 6.000 74.000
Sum eiendeler 360.000 360.000 360.000 363.000 374.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 20.000 30.000 40.000 52.000
Sum egenkapital 40.000 50.000 60.000 70.000 82.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 319.000 310.000 300.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 292.000 291.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 293.000 291.000
Sum gjeld og egenkapital 360.000 361.000 361.000 363.000 373.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000 2.000 2.000 -287.000 -217.000
Likviditetsgrad 1 3 3 3 0 0.3
Likviditetsgrad 2 3 3 3 0 0.3
Soliditet 11.1 13.9 16.6 19.3 2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -3.7
Gjeldsgrad 8 6.2 5 4.2 3.5
Total kapitalrentabilitet -2.8 -2.8 -3.3 -1.9
Signatur
10.10.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex