Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Inge Bjarne Gabrielsen As
Juridisk navn:  Inge Bjarne Gabrielsen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tolfshusveien 30A Tolfshusveien 30A Fax:
1825 Tomter 1825 Tomter
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 999320163
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/14/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Øvre Østfold Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.97%
Resultat  
  
159.89%
Egenkapital  
  
10.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 900.000 1.071.000 1.101.000 1.229.000 1.142.000
Resultat: 109.000 -182.000 -95.000 -226.000 -291.000
Egenkapital: -987.000 -1.097.000 -915.000 -820.000 -594.000
Regnskap for  Inge Bjarne Gabrielsen As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 900.000 1.071.000 1.101.000 1.229.000 1.142.000
Driftskostnader -755.000 -1.202.000 -1.181.000 -1.444.000 -1.429.000
Driftsresultat 147.000 -132.000 -81.000 -215.000 -288.000
Finansinntekter 10.000 6.000 7.000 8.000 8.000
Finanskostnader -48.000 -56.000 -21.000 -19.000 -10.000
Finans -38.000 -50.000 -14.000 -11.000 -2.000
Resultat før skatt 109.000 -182.000 -95.000 -226.000 -291.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 109.000 -182.000 -95.000 -226.000 -291.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 564.000 910.000 402.000 329.000 219.000
Sum omløpsmidler 209.000 180.000 297.000 271.000 241.000
Sum eiendeler 773.000 1.090.000 699.000 600.000 460.000
Sum opptjent egenkapital -1.017.000 -1.127.000 -945.000 -850.000 -624.000
Sum egenkapital -987.000 -1.097.000 -915.000 -820.000 -594.000
Sum langsiktig gjeld 590.000 970.000 423.000 321.000 146.000
Sum kortsiktig gjeld 1.170.000 1.217.000 1.192.000 1.099.000 908.000
Sum gjeld og egenkapital 773.000 1.090.000 700.000 600.000 460.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 604.000 887.000 948.000 1.122.000 1.117.000
Andre inntekter 296.000 184.000 153.000 106.000 25.000
Driftsinntekter 900.000 1.071.000 1.101.000 1.229.000 1.142.000
Varekostnad -96.000 -42.000 -149.000 -151.000 -137.000
Lønninger -253.000 -559.000 -431.000 -658.000 -620.000
Avskrivning -124.000 -156.000 -92.000 -103.000 -144.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -282.000 -445.000 -509.000 -532.000 -528.000
Driftskostnader -755.000 -1.202.000 -1.181.000 -1.444.000 -1.429.000
Driftsresultat 147.000 -132.000 -81.000 -215.000 -288.000
Finansinntekter 10.000 6.000 7.000 8.000 8.000
Finanskostnader -48.000 -56.000 -21.000 -19.000 -10.000
Finans -38.000 -50.000 -14.000 -11.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 109.000 -182.000 -95.000 -226.000 -291.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 549.000 895.000 387.000 314.000 219.000
Sum varige driftsmidler 549.000 895.000 387.000 314.000 219.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 0
Sum anleggsmidler 564.000 910.000 402.000 329.000 219.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 86.000 81.000 137.000 92.000 62.000
Andre fordringer 13.000 25.000 59.000 94.000 138.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 110.000 74.000 101.000 85.000 42.000
Sum omløpsmidler 209.000 180.000 297.000 271.000 241.000
Sum eiendeler 773.000 1.090.000 699.000 600.000 460.000
Sum opptjent egenkapital -1.017.000 -1.127.000 -945.000 -850.000 -624.000
Sum egenkapital -987.000 -1.097.000 -915.000 -820.000 -594.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 590.000 970.000 423.000 321.000 146.000
Leverandørgjeld 14.000 25.000 26.000 38.000 31.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 41.000 51.000 43.000 61.000 62.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.114.000 1.141.000 1.122.000 999.000 816.000
Sum kortsiktig gjeld 1.170.000 1.217.000 1.192.000 1.099.000 908.000
Sum gjeld og egenkapital 773.000 1.090.000 700.000 600.000 460.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -961.000 -1.037.000 -895.000 -828.000 -667.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3
Soliditet -127.7 -100.6 -130.7 -136.7 -129.1
Resultatgrad 16.3 -12.3 -7.4 -17.5 -25.2
Rentedekningsgrad 3.1 -2.4 -3.9 -11.3 -28.8
Gjeldsgrad -1.8 -1.8 -1.7 -1.8
Total kapitalrentabilitet 20.3 -11.6 -10.6 -34.5 -60.9
Signatur
27.06.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex