Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Inge B. Nilsen
Juridisk navn:  Inge B. Nilsen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94242655
Postboks 9189 Grønland Jens Bjelkes Gate 13B Fax:
0134 Oslo 562 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 997696468
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/25/2012
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Eco Finans As
Utvikling:
Omsetning  
  
-58.65%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-69.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 629.000 1.521.000 913.000 800.000 1.005.000
Resultat: -1.000 0 8.000 6.000 43.000
Egenkapital: 155.000 509.000 32.000 46.000 43.000
Regnskap for  Inge B. Nilsen
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 629.000 1.521.000 913.000 800.000 1.005.000
Driftskostnader -630.000 -1.518.000 -905.000 -794.000 -962.000
Driftsresultat -1.000 4.000 8.000 6.000 43.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -3.000 0 0 0
Finans -3.000 0 0 0
Resultat før skatt -1.000 8.000 6.000 43.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -1.000 8.000 6.000 43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 76.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 374.000 905.000 58.000 46.000 43.000
Sum eiendeler 374.000 981.000 58.000 46.000 43.000
Sum opptjent egenkapital 155.000 509.000 32.000 46.000 0
Sum egenkapital 155.000 509.000 32.000 46.000 43.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 219.000 472.000 26.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 374.000 981.000 58.000 46.000 43.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 629.000 1.521.000 913.000 800.000 1.005.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 629.000 1.521.000 913.000 800.000 1.005.000
Varekostnad -364.000 -105.000 -234.000 -400.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -630.000 -1.154.000 -800.000 -560.000 -562.000
Driftskostnader -630.000 -1.518.000 -905.000 -794.000 -962.000
Driftsresultat -1.000 4.000 8.000 6.000 43.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -3.000 0 0 0
Finans -3.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.000 8.000 6.000 43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 76.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 76.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 76.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 354.000 321.000 54.000 0 0
Andre fordringer 6.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 20.000 578.000 4.000 46.000 43.000
Sum omløpsmidler 374.000 905.000 58.000 46.000 43.000
Sum eiendeler 374.000 981.000 58.000 46.000 43.000
Sum opptjent egenkapital 155.000 509.000 32.000 46.000 0
Sum egenkapital 155.000 509.000 32.000 46.000 43.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 219.000 454.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 16.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 26.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 219.000 472.000 26.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 374.000 981.000 58.000 46.000 43.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 155.000 433.000 32.000 46.000 43.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.9 2.2
Likviditetsgrad 2 1.7 1.9 2.2 0 0
Soliditet 41.4 51.9 55.2 1 1
Resultatgrad -0.2 0.3 0.9 0.8 4.3
Rentedekningsgrad 1.3
Gjeldsgrad 1.4 0.9 0.8 0 0
Total kapitalrentabilitet -0.3 0.4 13.8 1 1
Signatur
11.05.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex