Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Industriservice Midt-Norge AS
Juridisk navn:  Industriservice Midt-Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92089630
Elnslottvegen 88 Tjuin Fax: 74148228
7724 Steinkjer 7790 Malm
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 990339724
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/1/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Berg Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1150%
Egenkapital  
  
91.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 168.000 0 0 0 4.302.000
Resultat: 168.000 -16.000 18.000 -43.000 214.000
Egenkapital: 199.000 104.000 118.000 156.000 189.000
Regnskap for  Industriservice Midt-Norge AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 168.000 0 0 0 4.302.000
Driftskostnader -1.000 -16.000 24.000 -42.000 -4.087.000
Driftsresultat 168.000 -16.000 24.000 -42.000 215.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -6.000 -1.000 -2.000
Finans 0 -6.000 -1.000 -2.000
Resultat før skatt 168.000 -16.000 18.000 -43.000 214.000
Skattekostnad -37.000 3.000 -6.000 10.000 -66.000
Årsresultat 131.000 -13.000 12.000 -34.000 148.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000 11.000 8.000 19.000 35.000
Sum omløpsmidler 273.000 157.000 195.000 387.000 761.000
Sum eiendeler 277.000 168.000 203.000 406.000 796.000
Sum opptjent egenkapital 149.000 54.000 68.000 56.000 89.000
Sum egenkapital 199.000 104.000 118.000 156.000 189.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 78.000 64.000 85.000 250.000 607.000
Sum gjeld og egenkapital 277.000 168.000 203.000 406.000 796.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 168.000 0 0 0 4.302.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 168.000 0 0 0 4.302.000
Varekostnad -34.000 0 0 0 0
Lønninger 52.000 0 153.000 0 -3.418.000
Avskrivning 0 -5.000 -26.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -16.000 -124.000 -16.000 -643.000
Driftskostnader -1.000 -16.000 24.000 -42.000 -4.087.000
Driftsresultat 168.000 -16.000 24.000 -42.000 215.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -6.000 -1.000 -2.000
Finans 0 -6.000 -1.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -37.000 0 0 0 -63.000
Årsresultat 131.000 -13.000 12.000 -34.000 148.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 11.000 8.000 14.000 4.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 5.000 31.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 5.000 31.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.000 11.000 8.000 19.000 35.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 50.000 0 0 0 0
Andre fordringer 105.000 118.000 140.000 380.000 453.000
Sum investeringer 17.000 0 0 0 0
Kasse, bank 100.000 39.000 55.000 7.000 308.000
Sum omløpsmidler 273.000 157.000 195.000 387.000 761.000
Sum eiendeler 277.000 168.000 203.000 406.000 796.000
Sum opptjent egenkapital 149.000 54.000 68.000 56.000 89.000
Sum egenkapital 199.000 104.000 118.000 156.000 189.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 2.000 9.000 2.000 2.000
Betalbar skatt 30.000 0 0 35.000 35.000
Skyldig offentlige avgifter 9.000 6.000 6.000 22.000 153.000
Utbytte -37.000 0 0 0 -63.000
Annen kortsiktig gjeld 56.000 70.000 192.000 354.000
Sum kortsiktig gjeld 78.000 64.000 85.000 250.000 607.000
Sum gjeld og egenkapital 277.000 168.000 203.000 406.000 796.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 195.000 93.000 110.000 137.000 154.000
Likviditetsgrad 1 3.5 2.5 2.3 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 3.5 2.5 2.3 1.5 1.3
Soliditet 71.8 61.9 58.1 38.4 23.7
Resultatgrad 100.0 5
Rentedekningsgrad 4 107.5
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.7 1.6 3.2
Total kapitalrentabilitet 60.6 -9.5 11.8 -10.3 2
Signatur
07.12.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex