Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Industriservice Ing Yngve Midtfjell As
Juridisk navn:  Industriservice Ing Yngve Midtfjell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22612446
Rønnerudsvingen 14 Rønnerudsvingen 14 Fax: 22622433
3520 Jevnaker 3520 Jevnaker
Fylke: Kommune:
Viken Jevnaker
Org.nr: 980785424
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/12/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
41.07%
Resultat  
  
2241.67%
Egenkapital  
  
0.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.847.000 2.727.000 4.534.000 2.272.000 2.337.000
Resultat: 257.000 -12.000 203.000 174.000 -19.000
Egenkapital: 1.368.000 1.361.000 1.373.000 1.214.000 1.077.000
Regnskap for  Industriservice Ing Yngve Midtfjell As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.847.000 2.727.000 4.534.000 2.272.000 2.337.000
Driftskostnader -3.565.000 -2.734.000 -4.332.000 -2.098.000 -2.357.000
Driftsresultat 282.000 -6.000 202.000 173.000 -19.000
Finansinntekter 15.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -40.000 -7.000 0 0 0
Finans -25.000 -5.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 257.000 -12.000 203.000 174.000 -19.000
Skattekostnad -50.000 0 -44.000 -37.000 0
Årsresultat 206.000 -12.000 159.000 137.000 -19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 75.000 76.000 75.000 15.000 15.000
Sum omløpsmidler 1.880.000 1.430.000 2.656.000 1.368.000 1.283.000
Sum eiendeler 1.955.000 1.506.000 2.731.000 1.383.000 1.298.000
Sum opptjent egenkapital 1.268.000 1.261.000 1.273.000 1.114.000 977.000
Sum egenkapital 1.368.000 1.361.000 1.373.000 1.214.000 1.077.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 587.000 144.000 1.357.000 168.000 221.000
Sum gjeld og egenkapital 1.955.000 1.505.000 2.730.000 1.382.000 1.298.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.847.000 2.727.000 4.534.000 2.272.000 2.337.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.847.000 2.727.000 4.534.000 2.272.000 2.337.000
Varekostnad -2.649.000 -1.616.000 -3.335.000 -1.341.000 -1.470.000
Lønninger -627.000 -814.000 -710.000 -419.000 -550.000
Avskrivning 0 0 0 -29.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -289.000 -304.000 -287.000 -338.000 -308.000
Driftskostnader -3.565.000 -2.734.000 -4.332.000 -2.098.000 -2.357.000
Driftsresultat 282.000 -6.000 202.000 173.000 -19.000
Finansinntekter 15.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -40.000 -7.000 0 0 0
Finans -25.000 -5.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0 0 0
Årsresultat 206.000 -12.000 159.000 137.000 -19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 60.000 60.000 60.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum varige driftsmidler 75.000 75.000 75.000 15.000 15.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 75.000 76.000 75.000 15.000 15.000
Varebeholdning 124.000 124.000 69.000 88.000 88.000
Kundefordringer 246.000 208.000 1.122.000 294.000 636.000
Andre fordringer 39.000 9.000 5.000 4.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.471.000 1.089.000 1.461.000 982.000 553.000
Sum omløpsmidler 1.880.000 1.430.000 2.656.000 1.368.000 1.283.000
Sum eiendeler 1.955.000 1.506.000 2.731.000 1.383.000 1.298.000
Sum opptjent egenkapital 1.268.000 1.261.000 1.273.000 1.114.000 977.000
Sum egenkapital 1.368.000 1.361.000 1.373.000 1.214.000 1.077.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 194.000 57.000 1.090.000 79.000 138.000
Betalbar skatt 50.000 0 44.000 37.000 0
Skyldig offentlige avgifter 143.000 87.000 207.000 36.000 61.000
Utbytte -200.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 16.000 16.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 587.000 144.000 1.357.000 168.000 221.000
Sum gjeld og egenkapital 1.955.000 1.505.000 2.730.000 1.382.000 1.298.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.293.000 1.286.000 1.299.000 1.200.000 1.062.000
Likviditetsgrad 1 3.2 9.9 2 8.1 5.8
Likviditetsgrad 2 3.0 9.1 1.9 7.6 5.4
Soliditet 70.0 90.4 50.3 87.8 8
Resultatgrad 7.3 -0.2 4.5 7.6 -0.8
Rentedekningsgrad 7.1 -0.9
Gjeldsgrad 0.4 0.1 1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 15.2 -0.3 7.4 12.6 -1.4
Signatur
19.01.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex