Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Indre Averøy Vannverk Sa
Juridisk navn:  Indre Averøy Vannverk Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71516136
Sørheimsveien 5 Sørheimsveien 5 Fax:
6531 Averøy 6531 Averøy
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Averøy
Org.nr: 870186762
Aksjekapital: 2.947 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/21/1970
Foretakstype: SA
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.73%
Resultat  
  
84.06%
Egenkapital  
  
-0.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.335.000 2.128.000 2.083.000 2.116.000 1.982.000
Resultat: -11.000 -69.000 -140.000 -200.000 -12.000
Egenkapital: 4.758.000 4.759.000 4.819.000 4.993.000 5.171.000
Regnskap for  Indre Averøy Vannverk Sa
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.335.000 2.128.000 2.083.000 2.116.000 1.982.000
Driftskostnader -2.326.000 -2.183.000 -2.194.000 -2.283.000 -1.975.000
Driftsresultat 9.000 -56.000 -112.000 -167.000 7.000
Finansinntekter 9.000 9.000 8.000 11.000 11.000
Finanskostnader -29.000 -22.000 -38.000 -45.000 -31.000
Finans -20.000 -13.000 -30.000 -34.000 -20.000
Resultat før skatt -11.000 -69.000 -140.000 -200.000 -12.000
Skattekostnad -44.000 2.000 -3.000
Årsresultat -11.000 -69.000 -184.000 -198.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.214.000 5.199.000 5.382.000 5.904.000 5.739.000
Sum omløpsmidler 1.609.000 1.282.000 1.104.000 1.104.000 1.656.000
Sum eiendeler 7.823.000 6.481.000 6.486.000 7.008.000 7.395.000
Sum opptjent egenkapital 1.781.000 1.793.000 1.862.000 2.046.000 2.244.000
Sum egenkapital 4.758.000 4.759.000 4.819.000 4.993.000 5.171.000
Sum langsiktig gjeld 2.610.000 1.079.000 1.366.000 1.646.000 1.948.000
Sum kortsiktig gjeld 455.000 643.000 301.000 370.000 276.000
Sum gjeld og egenkapital 7.823.000 6.482.000 6.486.000 7.009.000 7.395.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.331.000 2.124.000 2.078.000 2.112.000 1.978.000
Andre inntekter 4.000 3.000 4.000 4.000 4.000
Driftsinntekter 2.335.000 2.128.000 2.083.000 2.116.000 1.982.000
Varekostnad -748.000 -652.000 -634.000 -648.000 -620.000
Lønninger -276.000 -250.000 -228.000 -193.000 -195.000
Avskrivning -560.000 -531.000 -522.000 -520.000 -468.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -742.000 -750.000 -810.000 -922.000 -692.000
Driftskostnader -2.326.000 -2.183.000 -2.194.000 -2.283.000 -1.975.000
Driftsresultat 9.000 -56.000 -112.000 -167.000 7.000
Finansinntekter 9.000 9.000 8.000 11.000 11.000
Finanskostnader -29.000 -22.000 -38.000 -45.000 -31.000
Finans -20.000 -13.000 -30.000 -34.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -11.000 -69.000 -184.000 -198.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 6.182.000 5.163.000 5.382.000 5.904.000 5.739.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 33.000 37.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.214.000 5.199.000 5.382.000 5.904.000 5.739.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.214.000 5.199.000 5.382.000 5.904.000 5.739.000
Varebeholdning 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Kundefordringer 66.000 58.000 52.000 76.000 47.000
Andre fordringer 369.000 125.000 58.000 67.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.114.000 1.038.000 934.000 901.000 1.501.000
Sum omløpsmidler 1.609.000 1.282.000 1.104.000 1.104.000 1.656.000
Sum eiendeler 7.823.000 6.481.000 6.486.000 7.008.000 7.395.000
Sum opptjent egenkapital 1.781.000 1.793.000 1.862.000 2.046.000 2.244.000
Sum egenkapital 4.758.000 4.759.000 4.819.000 4.993.000 5.171.000
Sum avsetninger til forpliktelser 558.000 735.000 615.000 495.000 403.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.610.000 1.079.000 1.366.000 1.646.000 1.948.000
Leverandørgjeld 327.000 539.000 164.000 243.000 155.000
Betalbar skatt 45.000 26.000 21.000
Skyldig offentlige avgifter 95.000 69.000 65.000 76.000 75.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000 34.000 28.000 26.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 455.000 643.000 301.000 370.000 276.000
Sum gjeld og egenkapital 7.823.000 6.482.000 6.486.000 7.009.000 7.395.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.154.000 639.000 803.000 734.000 1.380.000
Likviditetsgrad 1 3.5 2.0 3.7 3 6
Likviditetsgrad 2 3.4 1.9 3.5 2.8 5.8
Soliditet 60.8 73.4 74.3 71.2 69.9
Resultatgrad 0.4 -2.6 -5.4 -7.9 0.4
Rentedekningsgrad 0.3 -2.5 -2.9 -3.7 0.2
Gjeldsgrad 0.6 0.4 0.3 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 0.2 -0.7 -1.6 -2.2 0.2
Signatur
22.12.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex