Indre Agder Og Telemark Avfallsselskap Iks
Juridisk navn:  Indre Agder Og Telemark Avfallsselskap Iks
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35048350
Haugsjåsund 132 Haugsjåsund 132 Fax: 35048351
3855 Treungen 3855 Treungen
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Nissedal
Org.nr: 977500303
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 35
Etableringsdato: 11/21/1996
Foretakstype: IKS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.63%
Resultat  
  
178.49%
Egenkapital  
  
39.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 44.552.000 44.835.000 43.575.000 42.732.000 41.884.000
Resultat: 1.124.000 -1.432.000 -407.000 57.000 545.000
Egenkapital: 3.981.000 2.857.000 4.289.000 4.696.000 4.732.000
Regnskap for  Indre Agder Og Telemark Avfallsselskap Iks
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 44.552.000 44.835.000 43.575.000 42.732.000 41.884.000
Driftskostnader -45.249.000 -46.111.000 -43.890.000 -42.530.000 -41.297.000
Driftsresultat -697.000 -1.276.000 -315.000 203.000 587.000
Finansinntekter 2.069.000 176.000 221.000 207.000 279.000
Finanskostnader -248.000 -331.000 -313.000 -353.000 -321.000
Finans 1.821.000 -155.000 -92.000 -146.000 -42.000
Resultat før skatt 1.124.000 -1.432.000 -407.000 57.000 545.000
Skattekostnad 0 0 -94.000 -24.000
Årsresultat 1.124.000 -1.432.000 -407.000 -37.000 521.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.741.000 21.617.000 21.764.000 21.248.000 23.876.000
Sum omløpsmidler 11.364.000 11.943.000 14.187.000 17.557.000 15.197.000
Sum eiendeler 34.105.000 33.560.000 35.951.000 38.805.000 39.073.000
Sum opptjent egenkapital 3.481.000 2.357.000 3.789.000 4.196.000 4.232.000
Sum egenkapital 3.981.000 2.857.000 4.289.000 4.696.000 4.732.000
Sum langsiktig gjeld 21.551.000 23.912.000 26.481.000 29.247.000 30.544.000
Sum kortsiktig gjeld 8.573.000 6.790.000 5.181.000 4.861.000 3.797.000
Sum gjeld og egenkapital 34.105.000 33.559.000 35.951.000 38.804.000 39.073.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 38.853.000 37.170.000 34.918.000 34.697.000 35.052.000
Andre inntekter 5.699.000 7.665.000 8.657.000 8.035.000 6.831.000
Driftsinntekter 44.552.000 44.835.000 43.575.000 42.732.000 41.884.000
Varekostnad -283.000 -446.000 -669.000 -480.000 -298.000
Lønninger -20.155.000 -19.178.000 -19.478.000 -18.406.000 -17.875.000
Avskrivning -2.913.000 -3.211.000 -3.363.000 -3.021.000 -2.731.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.898.000 -23.276.000 -20.380.000 -20.623.000 -20.393.000
Driftskostnader -45.249.000 -46.111.000 -43.890.000 -42.530.000 -41.297.000
Driftsresultat -697.000 -1.276.000 -315.000 203.000 587.000
Finansinntekter 2.069.000 176.000 221.000 207.000 279.000
Finanskostnader -248.000 -331.000 -313.000 -353.000 -321.000
Finans 1.821.000 -155.000 -92.000 -146.000 -42.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.124.000 -1.432.000 -407.000 -37.000 521.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 15.251.000 14.670.000 15.074.000 14.868.000 16.058.000
Maskiner anlegg 3.537.000 3.995.000 3.955.000 4.258.000 4.640.000
Driftsløsøre 388.000 560.000 555.000 539.000 471.000
Sum varige driftsmidler 19.175.000 19.225.000 19.583.000 19.665.000 21.169.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.566.000 2.392.000 2.180.000 1.583.000 2.707.000
Sum anleggsmidler 22.741.000 21.617.000 21.764.000 21.248.000 23.876.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.634.000 3.889.000 6.441.000 3.464.000 2.572.000
Andre fordringer 1.577.000 1.363.000 1.062.000 1.435.000 1.093.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 8.153.000 6.691.000 6.685.000 12.658.000 11.532.000
Sum omløpsmidler 11.364.000 11.943.000 14.187.000 17.557.000 15.197.000
Sum eiendeler 34.105.000 33.560.000 35.951.000 38.805.000 39.073.000
Sum opptjent egenkapital 3.481.000 2.357.000 3.789.000 4.196.000 4.232.000
Sum egenkapital 3.981.000 2.857.000 4.289.000 4.696.000 4.732.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.690.000 8.743.000 9.004.000 9.461.000 8.450.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.551.000 23.912.000 26.481.000 29.247.000 30.544.000
Leverandørgjeld 2.490.000 2.116.000 1.294.000 2.033.000 2.002.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.231.000 2.058.000 1.681.000 1.055.000 721.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.852.000 2.616.000 2.206.000 1.773.000 1.074.000
Sum kortsiktig gjeld 8.573.000 6.790.000 5.181.000 4.861.000 3.797.000
Sum gjeld og egenkapital 34.105.000 33.559.000 35.951.000 38.804.000 39.073.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.791.000 5.153.000 9.006.000 12.696.000 11.400.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.8 2.7 3.6 4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.8 2.7 3.6 4
Soliditet 11.7 8.5 11.9 12.1 12.1
Resultatgrad -1.6 -2.8 -0.7 0.5 1.4
Rentedekningsgrad -2.8 -3.9 0.6 1.8
Gjeldsgrad 7.6 10.7 7.4 7.3 7.3
Total kapitalrentabilitet 4.0 -3.3 -0.3 1.1 2.2
Signatur
23.07.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.07.2020
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex