Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Imagine Nordkyn AS
Juridisk navn:  Imagine Nordkyn AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78498760
Postboks 373 Kirkevegen 15 Fax: 78498755
9790 Kjøllefjord 9790 Kjøllefjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Lebesby
Org.nr: 966795611
Aksjekapital: 450.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/1/1993 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Wiiks Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.28%
Resultat  
  
1300%
Egenkapital  
  
9.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.003.000 1.198.000 1.412.000 1.030.000 2.142.000
Resultat: 140.000 10.000 316.000 1.000 55.000
Egenkapital: 1.225.000 1.116.000 1.109.000 863.000 863.000
Regnskap for  Imagine Nordkyn AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.003.000 1.198.000 1.412.000 1.030.000 2.142.000
Driftskostnader -786.000 -1.088.000 -996.000 -939.000 -1.985.000
Driftsresultat 218.000 110.000 417.000 91.000 156.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -78.000 -100.000 -101.000 -90.000 -101.000
Finans -78.000 -100.000 -101.000 -90.000 -101.000
Resultat før skatt 140.000 10.000 316.000 1.000 55.000
Skattekostnad -31.000 -2.000 -69.000 -1.000 -14.000
Årsresultat 109.000 8.000 246.000 0 41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.812.000 2.799.000 3.073.000 3.194.000 3.145.000
Sum omløpsmidler 142.000 387.000 200.000 201.000 282.000
Sum eiendeler 2.954.000 3.186.000 3.273.000 3.395.000 3.427.000
Sum opptjent egenkapital 775.000 666.000 659.000 413.000 413.000
Sum egenkapital 1.225.000 1.116.000 1.109.000 863.000 863.000
Sum langsiktig gjeld 1.675.000 1.793.000 1.912.000 2.029.000 2.070.000
Sum kortsiktig gjeld 54.000 276.000 253.000 503.000 493.000
Sum gjeld og egenkapital 2.954.000 3.185.000 3.274.000 3.395.000 3.426.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 900.000 1.013.000 1.158.000 769.000 1.356.000
Andre inntekter 103.000 185.000 254.000 260.000 786.000
Driftsinntekter 1.003.000 1.198.000 1.412.000 1.030.000 2.142.000
Varekostnad -379.000 -481.000 -411.000 -313.000 -223.000
Lønninger -18.000 -10.000 -250.000 -204.000 -1.079.000
Avskrivning -48.000 -46.000 -96.000 -96.000 -102.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -341.000 -551.000 -239.000 -326.000 -581.000
Driftskostnader -786.000 -1.088.000 -996.000 -939.000 -1.985.000
Driftsresultat 218.000 110.000 417.000 91.000 156.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -78.000 -100.000 -101.000 -90.000 -101.000
Finans -78.000 -100.000 -101.000 -90.000 -101.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 109.000 8.000 246.000 0 41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 48.000 56.000 0 25.000 26.000
Fast eiendom 2.655.000 2.658.000 2.938.000 2.979.000 3.019.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 97.000 72.000 123.000 178.000 86.000
Sum varige driftsmidler 2.752.000 2.730.000 3.061.000 3.156.000 3.106.000
Sum finansielle anleggsmidler 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
Sum anleggsmidler 2.812.000 2.799.000 3.073.000 3.194.000 3.145.000
Varebeholdning 45.000 40.000 40.000 28.000 29.000
Kundefordringer -12.000 76.000 24.000 142.000 103.000
Andre fordringer 72.000 102.000 32.000 8.000 73.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 38.000 168.000 104.000 23.000 77.000
Sum omløpsmidler 142.000 387.000 200.000 201.000 282.000
Sum eiendeler 2.954.000 3.186.000 3.273.000 3.395.000 3.427.000
Sum opptjent egenkapital 775.000 666.000 659.000 413.000 413.000
Sum egenkapital 1.225.000 1.116.000 1.109.000 863.000 863.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.675.000 1.793.000 1.912.000 2.029.000 2.070.000
Leverandørgjeld 16.000 49.000 30.000 269.000 308.000
Betalbar skatt 23.000 59.000 44.000 0 8.000
Skyldig offentlige avgifter 4.000 44.000 9.000 22.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 124.000 170.000 212.000 178.000
Sum kortsiktig gjeld 54.000 276.000 253.000 503.000 493.000
Sum gjeld og egenkapital 2.954.000 3.185.000 3.274.000 3.395.000 3.426.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 88.000 111.000 -53.000 -302.000 -211.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1.4 0.8 0.4 0.6
Likviditetsgrad 2 1.8 1.3 0.6 0.3 0.5
Soliditet 41.5 35.0 33.9 25.4 25.2
Resultatgrad 21.7 9.2 29.5 8.8 7.3
Rentedekningsgrad 2.8 1.1 4.1 1 1.5
Gjeldsgrad 1.4 1.9 2 2.9 3
Total kapitalrentabilitet 7.4 3.5 12.7 2.7 4.6
Signatur
05.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex