Idrettslaget Halden Topphåndball
Juridisk navn:  Idrettslaget Halden Topphåndball
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97075990
Storgata 2A Storgata 2A Fax:
1767 Halden 1767 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 995617706
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 3/4/2010 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
107.27%
Resultat  
  
-4955.56%
Egenkapital  
  
-4011.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2011 2010
Omsetning: 2.423.000 1.169.000
Resultat: -455.000 -9.000
Egenkapital: -370.000 -9.000
Regnskap for  Idrettslaget Halden Topphåndball
Resultat 2011 2010
Driftsinntekter 2.423.000 1.169.000
Driftskostnader -2.879.000 -1.178.000
Driftsresultat -455.000 -9.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -455.000 -9.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -455.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 469.000 387.000
Sum eiendeler 469.000 387.000
Sum opptjent egenkapital -370.000 -9.000
Sum egenkapital -370.000 -9.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 839.000 396.000
Sum gjeld og egenkapital 469.000 387.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.753.000 844.000
Andre inntekter 670.000 325.000
Driftsinntekter 2.423.000 1.169.000
Varekostnad -773.000 -369.000
Lønninger -1.558.000 -498.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -548.000 -311.000
Driftskostnader -2.879.000 -1.178.000
Driftsresultat -455.000 -9.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -455.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 445.000 343.000
Andre fordringer 5.000 21.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 19.000 23.000
Sum omløpsmidler 469.000 387.000
Sum eiendeler 469.000 387.000
Sum opptjent egenkapital -370.000 -9.000
Sum egenkapital -370.000 -9.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 222.000 100.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 242.000 72.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 375.000 224.000
Sum kortsiktig gjeld 839.000 396.000
Sum gjeld og egenkapital 469.000 387.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -370.000 -9.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.0
Likviditetsgrad 2 0.6 1.0
Soliditet -78.9 -2.3
Resultatgrad -18.8 -0.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.3 -44.0
Total kapitalrentabilitet -97.0 -2.3
Signatur
23.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.06.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex