Idrettslaget Bjørn
Juridisk navn:  Idrettslaget Bjørn
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57681146
Rådhusvegen 5 Grandmo 52A Fax: 57681146
6868 Gaupne 6868 Gaupne
Fylke: Kommune:
Vestland Luster
Org.nr: 975499049
Aksjekapital: 2.324 NOK
Etableringsdato: 5/21/1966
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Sogn Rekneskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.36%
Resultat  
  
-116.35%
Egenkapital  
  
-1.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.990.000 2.817.000 2.779.000 2.768.000 3.096.000
Resultat: -61.000 373.000 329.000 -133.000 121.000
Egenkapital: 3.046.000 3.108.000 2.734.000 3.905.000 2.538.000
Regnskap for  Idrettslaget Bjørn
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.990.000 2.817.000 2.779.000 2.768.000 3.096.000
Driftskostnader -1.960.000 -2.368.000 -2.425.000 -2.901.000 -2.972.000
Driftsresultat 30.000 449.000 354.000 -133.000 124.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -90.000 -75.000 -25.000 0 -3.000
Finans -90.000 -75.000 -25.000 0 -3.000
Resultat før skatt -61.000 373.000 329.000 -133.000 121.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -61.000 373.000 329.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.233.000 9.899.000 5.186.000 614.000 701.000
Sum omløpsmidler 1.696.000 1.472.000 3.950.000 3.408.000 2.171.000
Sum eiendeler 6.929.000 11.371.000 9.136.000 4.022.000 2.872.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 1.500.000 0
Sum egenkapital 3.046.000 3.108.000 2.734.000 3.905.000 2.538.000
Sum langsiktig gjeld 3.716.000 8.013.000 2.814.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 167.000 250.000 3.588.000 116.000 334.000
Sum gjeld og egenkapital 6.929.000 11.371.000 9.136.000 4.021.000 2.872.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 977.000 921.000 874.000 899.000 819.000
Andre inntekter 1.013.000 1.896.000 1.905.000 1.870.000 2.276.000
Driftsinntekter 1.990.000 2.817.000 2.779.000 2.768.000 3.096.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.960.000 -2.368.000 -2.425.000 -2.901.000 -2.972.000
Driftskostnader -1.960.000 -2.368.000 -2.425.000 -2.901.000 -2.972.000
Driftsresultat 30.000 449.000 354.000 -133.000 124.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -90.000 -75.000 -25.000 0 -3.000
Finans -90.000 -75.000 -25.000 0 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -61.000 373.000 329.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 4.654.000 9.562.000 5.026.000 614.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 505.000 262.000 85.000 0 637.000
Sum varige driftsmidler 5.158.000 9.825.000 5.111.000 614.000 637.000
Sum finansielle anleggsmidler 75.000 75.000 75.000 0 64.000
Sum anleggsmidler 5.233.000 9.899.000 5.186.000 614.000 701.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 172.000 245.000 2.750.000 28.000 112.000
Andre fordringer 0 0 72.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.525.000 1.226.000 1.200.000 3.307.000 2.060.000
Sum omløpsmidler 1.696.000 1.472.000 3.950.000 3.408.000 2.171.000
Sum eiendeler 6.929.000 11.371.000 9.136.000 4.022.000 2.872.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 1.500.000 0
Sum egenkapital 3.046.000 3.108.000 2.734.000 3.905.000 2.538.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.716.000 8.013.000 2.814.000 0 0
Leverandørgjeld 165.000 166.000 3.588.000 116.000 334.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 74.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 167.000 250.000 3.588.000 116.000 334.000
Sum gjeld og egenkapital 6.929.000 11.371.000 9.136.000 4.021.000 2.872.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.529.000 1.222.000 362.000 3.292.000 1.837.000
Likviditetsgrad 1 10.2 5.9 1.1 29.4 6.5
Likviditetsgrad 2 10.2 5.9 1.1 29.4 6.5
Soliditet 44.0 27.3 29.9 97.1 88.4
Resultatgrad 1.5 15.9 12.7 -4.8 4
Rentedekningsgrad 0.3 6 14.2 41.3
Gjeldsgrad 1.3 2.7 2.3 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 0.4 3.9 3.9 -3.3 4.3
Signatur
18.02.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
18.02.2021
Styreleiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex