Ibka Norge As
Juridisk navn:  Ibka Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48230663
Postboks 567 Skøyen Lysaker Torg 35 Fax: 22129601
0214 Oslo 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 952070533
Aksjekapital: 5.877.000 NOK
Antall ansatte: 56
Etableringsdato: 1/2/1989 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: veolia miljø kamas as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Norian Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.07%
Resultat  
  
-454.41%
Egenkapital  
  
-2.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 95.528.000 95.592.000 134.110.000 126.319.000 127.351.000
Resultat: -6.195.000 1.748.000 -5.961.000 21.278.000 -7.516.000
Egenkapital: 44.584.000 45.655.000 45.087.000 37.117.000 5.969.000
Regnskap for  Ibka Norge As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 95.528.000 95.592.000 134.110.000 126.319.000 127.351.000
Driftskostnader -102.566.000 -94.721.000 -141.057.000 -136.862.000 -134.907.000
Driftsresultat -7.037.000 872.000 -6.948.000 -10.542.000 -7.555.000
Finansinntekter 1.648.000 1.924.000 2.829.000 34.375.000 644.000
Finanskostnader -805.000 -1.047.000 -1.843.000 -2.554.000 -605.000
Finans 843.000 877.000 986.000 31.821.000 39.000
Resultat før skatt -6.195.000 1.748.000 -5.961.000 21.278.000 -7.516.000
Skattekostnad 1.676.000 -14.000 1.503.000 2.738.000 1.671.000
Årsresultat -4.518.000 1.735.000 -4.458.000 24.016.000 -5.844.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.231.000 10.787.000 11.264.000 58.970.000 5.497.000
Sum omløpsmidler 53.082.000 54.511.000 53.198.000 22.280.000 44.449.000
Sum eiendeler 64.313.000 65.298.000 64.462.000 81.250.000 49.946.000
Sum opptjent egenkapital -2.783.000 1.735.000 0 0 0
Sum egenkapital 44.584.000 45.655.000 45.087.000 37.117.000 5.969.000
Sum langsiktig gjeld 102.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19.728.000 19.541.000 19.375.000 44.133.000 43.977.000
Sum gjeld og egenkapital 64.313.000 65.298.000 64.462.000 81.250.000 49.946.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 95.528.000 95.592.000 134.110.000 126.319.000 127.351.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 95.528.000 95.592.000 134.110.000 126.319.000 127.351.000
Varekostnad -26.419.000 -21.444.000 -36.602.000 -41.349.000 -44.479.000
Lønninger -44.275.000 -44.420.000 -60.558.000 -53.224.000 -48.670.000
Avskrivning -159.000 -159.000 -159.000 -159.000 -83.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -31.713.000 -28.698.000 -43.738.000 -42.130.000 -41.675.000
Driftskostnader -102.566.000 -94.721.000 -141.057.000 -136.862.000 -134.907.000
Driftsresultat -7.037.000 872.000 -6.948.000 -10.542.000 -7.555.000
Finansinntekter 1.648.000 1.924.000 2.829.000 34.375.000 644.000
Finanskostnader -805.000 -1.047.000 -1.843.000 -2.554.000 -605.000
Finans 843.000 877.000 986.000 31.821.000 39.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -4.518.000 1.735.000 -4.458.000 24.016.000 -5.844.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 360.000
Sum Immatrielle midler 718.000 176.000 556.000 2.620.000 1.955.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 49.000 146.000 243.000 340.000 438.000
Sum varige driftsmidler 49.000 146.000 243.000 340.000 438.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.465.000 10.465.000 10.465.000 56.010.000 3.105.000
Sum anleggsmidler 11.231.000 10.787.000 11.264.000 58.970.000 5.497.000
Varebeholdning 132.000 56.000 79.000 567.000 442.000
Kundefordringer 3.272.000 3.762.000 6.365.000 5.432.000 24.558.000
Andre fordringer 3.453.000 2.419.000 2.064.000 4.920.000 9.643.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0
Sum omløpsmidler 53.082.000 54.511.000 53.198.000 22.280.000 44.449.000
Sum eiendeler 64.313.000 65.298.000 64.462.000 81.250.000 49.946.000
Sum opptjent egenkapital -2.783.000 1.735.000 0 0 0
Sum egenkapital 44.584.000 45.655.000 45.087.000 37.117.000 5.969.000
Sum avsetninger til forpliktelser 102.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.900.000 3.397.000 2.929.000 23.115.000 19.523.000
Sum langsiktig gjeld 102.000 0 0 0
Leverandørgjeld 4.396.000 4.160.000 3.486.000 4.359.000 5.614.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.038.000 4.685.000 5.659.000 6.128.000 6.455.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.394.000 7.299.000 7.300.000 10.531.000 12.385.000
Sum kortsiktig gjeld 19.728.000 19.541.000 19.375.000 44.133.000 43.977.000
Sum gjeld og egenkapital 64.313.000 65.298.000 64.462.000 81.250.000 49.946.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 33.354.000 34.970.000 33.823.000 -21.853.000 472.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.8 2.7 0.5 1
Likviditetsgrad 2 2.7 2.8 2.7 0.5 1
Soliditet 69.3 69.9 69.9 45.7 1
Resultatgrad -7.4 0.9 -5.2 -8.3 -5.9
Rentedekningsgrad -8.7 0.8 -3.8 -4.1 -12.5
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.4 1.2 7.4
Total kapitalrentabilitet -8.4 4.3 -6.4 29.3 -13.8
Signatur
15.08.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex