I K Lykke AS
Juridisk navn:  I K Lykke AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73880000
Postboks 2431 Torgarden Munkegata 48 Fax: 73880020
7005 Trondheim 7011 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 814055922
Aksjekapital: 500.640 NOK
Etableringsdato: 2/2/1918 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-99.85%
Resultat  
  
-106.13%
Egenkapital  
  
-8.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 48.000 32.086.000 1.968.000 739.000 124.000
Resultat: -2.104.000 34.342.000 -4.266.000 13.556.000 17.233.000
Egenkapital: 507.301.000 554.154.000 526.692.000 546.705.000 543.172.000
Regnskap for  I K Lykke AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 48.000 32.086.000 1.968.000 739.000 124.000
Driftskostnader -2.384.000 -2.534.000 -13.911.000 -1.796.000 -3.751.000
Driftsresultat -2.337.000 29.551.000 -11.944.000 -1.057.000 -3.627.000
Finansinntekter 4.307.000 6.881.000 9.149.000 21.154.000 31.066.000
Finanskostnader -4.075.000 -2.089.000 -1.473.000 -6.540.000 -10.206.000
Finans 232.000 4.792.000 7.676.000 14.614.000 20.860.000
Resultat før skatt -2.104.000 34.342.000 -4.266.000 13.556.000 17.233.000
Skattekostnad -6.000 -6.880.000 751.000 3.042.000 -5.525.000
Årsresultat -2.109.000 27.462.000 -3.515.000 16.598.000 11.708.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 649.577.000 638.007.000 609.523.000 612.822.000 613.558.000
Sum omløpsmidler 4.850.000 18.394.000 8.543.000 33.810.000 54.307.000
Sum eiendeler 654.427.000 656.401.000 618.066.000 646.632.000 667.865.000
Sum opptjent egenkapital 403.485.000 418.433.000 390.971.000 410.659.000 406.801.000
Sum egenkapital 507.301.000 554.154.000 526.692.000 546.705.000 543.172.000
Sum langsiktig gjeld 56.145.000 24.830.000 11.960.000 14.258.000 24.260.000
Sum kortsiktig gjeld 90.981.000 77.418.000 79.413.000 85.669.000 100.433.000
Sum gjeld og egenkapital 654.427.000 656.402.000 618.065.000 646.632.000 667.865.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 48.000 504.000 1.968.000 739.000 124.000
Andre inntekter 31.582.000 0 0 0
Driftsinntekter 48.000 32.086.000 1.968.000 739.000 124.000
Varekostnad -48.000 -436.000 -1.725.000 -653.000 -9.000
Lønninger -305.000 -260.000 -267.000 -203.000 -321.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.031.000 -1.838.000 -11.919.000 -940.000 -3.421.000
Driftskostnader -2.384.000 -2.534.000 -13.911.000 -1.796.000 -3.751.000
Driftsresultat -2.337.000 29.551.000 -11.944.000 -1.057.000 -3.627.000
Finansinntekter 4.307.000 6.881.000 9.149.000 21.154.000 31.066.000
Finanskostnader -4.075.000 -2.089.000 -1.473.000 -6.540.000 -10.206.000
Finans 232.000 4.792.000 7.676.000 14.614.000 20.860.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -9.870.000 0 -15.698.000 -12.264.000 0
Årsresultat -2.109.000 27.462.000 -3.515.000 16.598.000 11.708.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 2.470.000 1.661.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 649.577.000 638.007.000 607.053.000 611.161.000 613.558.000
Sum anleggsmidler 649.577.000 638.007.000 609.523.000 612.822.000 613.558.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 1.000 2.000 0
Andre fordringer 50.000 14.500.000 1.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 17.000 17.000 17.000 32.769.000 28.533.000
Sum omløpsmidler 4.850.000 18.394.000 8.543.000 33.810.000 54.307.000
Sum eiendeler 654.427.000 656.401.000 618.066.000 646.632.000 667.865.000
Sum opptjent egenkapital 403.485.000 418.433.000 390.971.000 410.659.000 406.801.000
Sum egenkapital 507.301.000 554.154.000 526.692.000 546.705.000 543.172.000
Sum avsetninger til forpliktelser 592.000 612.000 532.000 551.000 1.957.000
Gjeld til kredittinstitutt 80.597.000 77.041.000 62.965.000 44.389.000 71.188.000
Sum langsiktig gjeld 56.145.000 24.830.000 11.960.000 14.258.000 24.260.000
Leverandørgjeld 172.000 25.000 203.000 241.000 402.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -9.870.000 0 -15.698.000 -12.264.000 0
Annen kortsiktig gjeld 342.000 351.000 548.000 28.775.000 28.844.000
Sum kortsiktig gjeld 90.981.000 77.418.000 79.413.000 85.669.000 100.433.000
Sum gjeld og egenkapital 654.427.000 656.402.000 618.065.000 646.632.000 667.865.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -86.131.000 -59.024.000 -70.870.000 -51.859.000 -46.126.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 0.1 0.4 0.5
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.1 0.4 0.5
Soliditet 77.5 84.4 85.2 84.5 81.3
Resultatgrad -4.868.8 92.1 -606.9
Rentedekningsgrad -0.6 14.1 -8.1 -0.2 -0.4
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 0.3 5.6 -0.5 3.1 4.1
Signatur
07.06.2021
SIGNATUR I FELLESSKAP
ENGLØKK KJELL
SIGNATUR I FELLESSKAP
LYKKE CHRISTIAN
Prokurister
07.06.2021
Prokura hver for seg
Moe Anders
Prokura hver for seg
Bardal Eivind
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex