Hydroniq Coolers As
Juridisk navn:  Hydroniq Coolers As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70104200
Ellingsøyvegen 740 Ellingsøyvegen 740 Fax: 70104201
6057 Ellingsøy 6057 Ellingsøy
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 825935592
Aksjekapital: 3.000.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 10/22/1973
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.54%
Resultat  
  
114.64%
Egenkapital  
  
19.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 71.951.000 70.172.000 42.836.000 58.968.000 61.336.000
Resultat: 1.844.000 -12.599.000 -13.668.000 -3.569.000 343.000
Egenkapital: 9.074.000 7.624.000 17.447.000 8.009.000 10.699.000
Regnskap for  Hydroniq Coolers As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 71.951.000 70.172.000 42.836.000 58.968.000 61.336.000
Driftskostnader -69.856.000 -82.775.000 -54.925.000 -61.699.000 -59.417.000
Driftsresultat 2.096.000 -12.602.000 -12.089.000 -2.730.000 1.920.000
Finansinntekter 6.442.000 2.292.000 1.118.000 651.000 870.000
Finanskostnader -6.694.000 -2.289.000 -2.698.000 -1.490.000 -2.446.000
Finans -252.000 3.000 -1.580.000 -839.000 -1.576.000
Resultat før skatt 1.844.000 -12.599.000 -13.668.000 -3.569.000 343.000
Skattekostnad -395.000 2.776.000 3.106.000 879.000 8.000
Årsresultat 1.449.000 -9.823.000 -10.562.000 -2.690.000 351.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.502.000 20.059.000 20.624.000 17.647.000 18.069.000
Sum omløpsmidler 46.719.000 43.043.000 40.117.000 40.808.000 44.336.000
Sum eiendeler 64.221.000 63.102.000 60.741.000 58.455.000 62.405.000
Sum opptjent egenkapital -27.676.000 -29.126.000 -19.303.000 -8.741.000 -6.051.000
Sum egenkapital 9.074.000 7.624.000 17.447.000 8.009.000 10.699.000
Sum langsiktig gjeld 34.000.000 34.000.000 28.000.000 36.166.000 38.692.000
Sum kortsiktig gjeld 21.147.000 21.478.000 15.294.000 14.281.000 13.013.000
Sum gjeld og egenkapital 64.221.000 63.102.000 60.741.000 58.456.000 62.404.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 71.951.000 70.172.000 42.836.000 57.239.000 60.895.000
Andre inntekter 0 0 1.730.000 442.000
Driftsinntekter 71.951.000 70.172.000 42.836.000 58.968.000 61.336.000
Varekostnad -39.878.000 -44.100.000 -28.813.000 -32.711.000 -28.869.000
Lønninger -19.293.000 -19.599.000 -13.961.000 -16.110.000 -13.682.000
Avskrivning -2.693.000 -2.611.000 -2.391.000 -2.606.000 -2.617.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.035.000 -16.125.000 -12.928.000 -11.014.000 -11.602.000
Driftskostnader -69.856.000 -82.775.000 -54.925.000 -61.699.000 -59.417.000
Driftsresultat 2.096.000 -12.602.000 -12.089.000 -2.730.000 1.920.000
Finansinntekter 6.442.000 2.292.000 1.118.000 651.000 870.000
Finanskostnader -6.694.000 -2.289.000 -2.698.000 -1.490.000 -2.446.000
Finans -252.000 3.000 -1.580.000 -839.000 -1.576.000
Konsernbidrag 0 0 1.181.000 311.000
Utbytte 0 0 -1.181.000 -311.000
Årsresultat 1.449.000 -9.823.000 -10.562.000 -2.690.000 351.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.490.000 11.685.000 10.967.000 6.870.000 6.826.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 2.876.000 3.605.000 4.333.000 4.813.000 3.939.000
Driftsløsøre 3.906.000 4.660.000 5.283.000 5.940.000 7.260.000
Sum varige driftsmidler 6.782.000 8.264.000 9.616.000 10.753.000 11.199.000
Sum finansielle anleggsmidler 230.000 110.000 41.000 25.000 44.000
Sum anleggsmidler 17.502.000 20.059.000 20.624.000 17.647.000 18.069.000
Varebeholdning 26.187.000 29.557.000 31.542.000 25.760.000 26.135.000
Kundefordringer 9.343.000 8.874.000 3.753.000 7.640.000 13.616.000
Andre fordringer 608.000 1.978.000 2.609.000 771.000 1.051.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 10.581.000 2.634.000 2.213.000 6.637.000 3.534.000
Sum omløpsmidler 46.719.000 43.043.000 40.117.000 40.808.000 44.336.000
Sum eiendeler 64.221.000 63.102.000 60.741.000 58.455.000 62.405.000
Sum opptjent egenkapital -27.676.000 -29.126.000 -19.303.000 -8.741.000 -6.051.000
Sum egenkapital 9.074.000 7.624.000 17.447.000 8.009.000 10.699.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 166.000 692.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 34.000.000 34.000.000 28.000.000 36.166.000 38.692.000
Leverandørgjeld 5.380.000 9.165.000 9.223.000 6.623.000 5.160.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.122.000 1.763.000 1.161.000 1.394.000 2.139.000
Utbytte 0 0 -1.181.000 -311.000
Annen kortsiktig gjeld 13.646.000 10.550.000 4.910.000 6.264.000 5.714.000
Sum kortsiktig gjeld 21.147.000 21.478.000 15.294.000 14.281.000 13.013.000
Sum gjeld og egenkapital 64.221.000 63.102.000 60.741.000 58.456.000 62.404.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.572.000 21.565.000 24.823.000 26.527.000 31.323.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2 2.6 2.9 3.4
Likviditetsgrad 2 1.0 0.6 0.6 1.1 1.4
Soliditet 14.1 12.1 28.7 13.7 17.1
Resultatgrad 2.9 -28.2 -4.6 3.1
Rentedekningsgrad 0.3 -5.5 -4.5 -1.8 0.8
Gjeldsgrad 6.1 7.3 2.5 6.3 4.8
Total kapitalrentabilitet 13.3 -16.3 -18.1 -3.6 4.5
Signatur
03.11.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex