Husdyr Systemer AS
Juridisk navn:  Husdyr Systemer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38118100
Ramnesveien 125 Ramnesveien 125 Fax: 38119130
3171 Sem 3171 Sem
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 863202582
Aksjekapital: 98.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/16/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
31.3%
Resultat  
  
1519.38%
Egenkapital  
  
38%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 60.592.000 46.146.000 51.449.000 54.746.000 44.530.000
Resultat: 2.089.000 129.000 111.000 82.000 352.000
Egenkapital: 5.716.000 4.142.000 4.119.000 4.090.000 4.084.000
Regnskap for  Husdyr Systemer AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 60.592.000 46.146.000 51.449.000 54.746.000 44.530.000
Driftskostnader -58.409.000 -45.902.000 -51.266.000 -54.362.000 -43.756.000
Driftsresultat 2.183.000 244.000 183.000 385.000 775.000
Finansinntekter 578.000 93.000 119.000 107.000 138.000
Finanskostnader -672.000 -208.000 -191.000 -410.000 -562.000
Finans -94.000 -115.000 -72.000 -303.000 -424.000
Resultat før skatt 2.089.000 129.000 111.000 82.000 352.000
Skattekostnad -460.000 -50.000 -26.000 -20.000 -88.000
Årsresultat 1.630.000 79.000 85.000 61.000 263.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 12.000 21.000 29.000 61.000
Sum omløpsmidler 10.989.000 11.864.000 8.803.000 10.713.000 8.866.000
Sum eiendeler 11.001.000 11.876.000 8.824.000 10.742.000 8.927.000
Sum opptjent egenkapital 4.828.000 3.254.000 3.231.000 3.202.000 3.197.000
Sum egenkapital 5.716.000 4.142.000 4.119.000 4.090.000 4.084.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.286.000 7.734.000 4.705.000 6.652.000 4.843.000
Sum gjeld og egenkapital 11.002.000 11.876.000 8.824.000 10.742.000 8.928.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 60.592.000 46.146.000 51.449.000 54.746.000 44.530.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 60.592.000 46.146.000 51.449.000 54.746.000 44.530.000
Varekostnad -55.791.000 -43.233.000 -48.529.000 -51.833.000 -41.346.000
Lønninger -1.200.000 -1.127.000 -1.112.000 -1.052.000 -1.075.000
Avskrivning -7.000 -10.000 -32.000 -45.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.418.000 -1.535.000 -1.615.000 -1.445.000 -1.290.000
Driftskostnader -58.409.000 -45.902.000 -51.266.000 -54.362.000 -43.756.000
Driftsresultat 2.183.000 244.000 183.000 385.000 775.000
Finansinntekter 578.000 93.000 119.000 107.000 138.000
Finanskostnader -672.000 -208.000 -191.000 -410.000 -562.000
Finans -94.000 -115.000 -72.000 -303.000 -424.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -56.000 -56.000 -56.000 -56.000 -56.000
Årsresultat 1.630.000 79.000 85.000 61.000 263.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 12.000 13.000 13.000 30.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 7.000 17.000 30.000
Sum varige driftsmidler 0 7.000 17.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.000 12.000 21.000 29.000 61.000
Varebeholdning 5.100.000 5.454.000 5.006.000 3.518.000 5.701.000
Kundefordringer 3.598.000 6.303.000 2.057.000 4.538.000 2.415.000
Andre fordringer 50.000 35.000 55.000 72.000 74.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.241.000 71.000 1.685.000 2.585.000 675.000
Sum omløpsmidler 10.989.000 11.864.000 8.803.000 10.713.000 8.866.000
Sum eiendeler 11.001.000 11.876.000 8.824.000 10.742.000 8.927.000
Sum opptjent egenkapital 4.828.000 3.254.000 3.231.000 3.202.000 3.197.000
Sum egenkapital 5.716.000 4.142.000 4.119.000 4.090.000 4.084.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 849.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.626.000 5.055.000 3.010.000 4.496.000 3.027.000
Betalbar skatt 460.000 48.000 27.000 21.000 0
Skyldig offentlige avgifter 979.000 1.122.000 873.000 1.197.000 655.000
Utbytte -56.000 -56.000 -56.000 -56.000 -56.000
Annen kortsiktig gjeld 165.000 603.000 739.000 883.000 1.105.000
Sum kortsiktig gjeld 5.286.000 7.734.000 4.705.000 6.652.000 4.843.000
Sum gjeld og egenkapital 11.002.000 11.876.000 8.824.000 10.742.000 8.928.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.703.000 4.130.000 4.098.000 4.061.000 4.023.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.5 1.9 1.6 1.8
Likviditetsgrad 2 1.1 0.8 0.8 1.1 0.7
Soliditet 52.0 34.9 46.7 38.1 45.7
Resultatgrad 3.6 0.5 0.4 0.7 1.7
Rentedekningsgrad 3.2 1.2 1 0.9 1.4
Gjeldsgrad 0.9 1.9 1.1 1.6 1.2
Total kapitalrentabilitet 25.1 2.8 3.4 4.6 10.2
Signatur
16.07.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex