Hus & Interiør As
Juridisk navn:  Hus & Interiør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92625444
Øvre Fjellsmauet 14 Øvre Fjellsmauet 14 Fax:
5018 Bergen 5018 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 997992776
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/10/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Devold Consulting AS
Utvikling:
Omsetning  
  
74.37%
Resultat  
  
176.17%
Egenkapital  
  
139.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.143.000 1.229.000 1.064.000 1.191.000 1.211.000
Resultat: 533.000 193.000 112.000 323.000 -245.000
Egenkapital: 722.000 302.000 120.000 8.000 -315.000
Regnskap for  Hus & Interiør As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.143.000 1.229.000 1.064.000 1.191.000 1.211.000
Driftskostnader -1.555.000 -948.000 -967.000 -435.000 -1.394.000
Driftsresultat 588.000 282.000 97.000 755.000 -183.000
Finansinntekter 4.000 9.000 113.000 2.000 0
Finanskostnader -59.000 -97.000 -98.000 -433.000 -62.000
Finans -55.000 -88.000 15.000 -431.000 -62.000
Resultat før skatt 533.000 193.000 112.000 323.000 -245.000
Skattekostnad -114.000 -11.000 0 0 0
Årsresultat 419.000 182.000 112.000 323.000 -245.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 96.000 1.624.000 1.628.000 3.337.000 3.655.000
Sum omløpsmidler 1.268.000 879.000 1.607.000 829.000 224.000
Sum eiendeler 1.364.000 2.503.000 3.235.000 4.166.000 3.879.000
Sum opptjent egenkapital 622.000 202.000 20.000 -92.000 -415.000
Sum egenkapital 722.000 302.000 120.000 8.000 -315.000
Sum langsiktig gjeld 171.000 1.062.000 1.116.000 1.169.000 1.222.000
Sum kortsiktig gjeld 471.000 1.138.000 1.998.000 2.989.000 2.973.000
Sum gjeld og egenkapital 1.364.000 2.502.000 3.234.000 4.166.000 3.880.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.537.000 1.229.000 996.000 1.128.000 1.159.000
Andre inntekter 606.000 0 68.000 63.000 52.000
Driftsinntekter 2.143.000 1.229.000 1.064.000 1.191.000 1.211.000
Varekostnad -230.000 -164.000 -215.000 302.000 -212.000
Lønninger -939.000 -412.000 -411.000 -410.000 -736.000
Avskrivning -14.000 -4.000 -4.000 -9.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -372.000 -368.000 -337.000 -318.000 -426.000
Driftskostnader -1.555.000 -948.000 -967.000 -435.000 -1.394.000
Driftsresultat 588.000 282.000 97.000 755.000 -183.000
Finansinntekter 4.000 9.000 113.000 2.000 0
Finanskostnader -59.000 -97.000 -98.000 -433.000 -62.000
Finans -55.000 -88.000 15.000 -431.000 -62.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 419.000 182.000 112.000 323.000 -245.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.584.000 1.584.000 1.584.000 1.584.000
Maskiner anlegg 4.000 8.000 12.000 22.000
Driftsløsøre 60.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 60.000 1.588.000 1.592.000 1.596.000 1.605.000
Sum finansielle anleggsmidler 36.000 36.000 36.000 1.741.000 2.050.000
Sum anleggsmidler 96.000 1.624.000 1.628.000 3.337.000 3.655.000
Varebeholdning 0 0 689.000 68.000
Kundefordringer 124.000 112.000 196.000 108.000 105.000
Andre fordringer 14.000 21.000 32.000 28.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.144.000 753.000 1.389.000 0 23.000
Sum omløpsmidler 1.268.000 879.000 1.607.000 829.000 224.000
Sum eiendeler 1.364.000 2.503.000 3.235.000 4.166.000 3.879.000
Sum opptjent egenkapital 622.000 202.000 20.000 -92.000 -415.000
Sum egenkapital 722.000 302.000 120.000 8.000 -315.000
Sum avsetninger til forpliktelser 104.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 36.000 0
Sum langsiktig gjeld 171.000 1.062.000 1.116.000 1.169.000 1.222.000
Leverandørgjeld 19.000 23.000 11.000 28.000 25.000
Betalbar skatt 9.000 11.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 134.000 202.000 63.000 157.000 85.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 309.000 901.000 1.923.000 2.767.000 2.862.000
Sum kortsiktig gjeld 471.000 1.138.000 1.998.000 2.989.000 2.973.000
Sum gjeld og egenkapital 1.364.000 2.502.000 3.234.000 4.166.000 3.880.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 797.000 -259.000 -391.000 -2.160.000 -2.749.000
Likviditetsgrad 1 2.7 0.8 0.8 0 0.1
Likviditetsgrad 2 2.7 0.8 0.8 0 0.1
Soliditet 52.9 12.1 3.7 0.2 -8.1
Resultatgrad 27.4 22.9 9.1 63.4 -15.1
Rentedekningsgrad 10.0 2.9 1 1.7
Gjeldsgrad 0.9 7.3 25.9 519.8 -13.3
Total kapitalrentabilitet 43.4 11.6 6.5 18.2 -4.7
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex