Hus & Hytteutvikling AS
Juridisk navn:  Hus & Hytteutvikling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63894990
St. Olavs gate 25B St. Olavs gate 25B Fax: 63894991
2004 Lillestrøm 2004 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 988670405
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/6/2005 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: tst eiendom as
Utvikling:
Omsetning  
  
-73.9%
Resultat  
  
-87.97%
Egenkapital  
  
24.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 368.000 1.410.000 115.000 100.000 112.000
Resultat: 57.000 474.000 26.000 11.000 23.000
Egenkapital: 231.000 186.000 -270.000 -296.000 -307.000
Regnskap for  Hus & Hytteutvikling AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 368.000 1.410.000 115.000 100.000 112.000
Driftskostnader -236.000 -851.000 -14.000 -12.000 -21.000
Driftsresultat 132.000 559.000 101.000 88.000 91.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -75.000 -85.000 -75.000 -77.000 -68.000
Finans -75.000 -85.000 -75.000 -77.000 -68.000
Resultat før skatt 57.000 474.000 26.000 11.000 23.000
Skattekostnad -12.000 -17.000 0 0 0
Årsresultat 44.000 457.000 26.000 11.000 23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.880.000 6.797.000 1.160.000 1.160.000 1.160.000
Sum omløpsmidler 7.000 922.000 842.000 1.183.000
Sum eiendeler 2.880.000 6.804.000 2.082.000 2.002.000 2.343.000
Sum opptjent egenkapital 131.000 86.000 -370.000 -396.000 -407.000
Sum egenkapital 231.000 186.000 -270.000 -296.000 -307.000
Sum langsiktig gjeld 2.565.000 6.554.000 2.352.000 2.298.000 1.092.000
Sum kortsiktig gjeld 84.000 63.000 0 0 1.558.000
Sum gjeld og egenkapital 2.880.000 6.803.000 2.082.000 2.002.000 2.343.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 368.000 1.410.000 115.000 100.000 112.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 368.000 1.410.000 115.000 100.000 112.000
Varekostnad -185.000 -825.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -51.000 -26.000 -14.000 -12.000 -21.000
Driftskostnader -236.000 -851.000 -14.000 -12.000 -21.000
Driftsresultat 132.000 559.000 101.000 88.000 91.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -75.000 -85.000 -75.000 -77.000 -68.000
Finans -75.000 -85.000 -75.000 -77.000 -68.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 44.000 457.000 26.000 11.000 23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.880.000 6.797.000 1.160.000 1.160.000 1.160.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.880.000 6.797.000 1.160.000 1.160.000 1.160.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.880.000 6.797.000 1.160.000 1.160.000 1.160.000
Varebeholdning 0 0 0 880.000
Kundefordringer 0 90.000 0 112.000
Andre fordringer 4.000 829.000 836.000 150.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 3.000 6.000 41.000
Sum omløpsmidler 7.000 922.000 842.000 1.183.000
Sum eiendeler 2.880.000 6.804.000 2.082.000 2.002.000 2.343.000
Sum opptjent egenkapital 131.000 86.000 -370.000 -396.000 -407.000
Sum egenkapital 231.000 186.000 -270.000 -296.000 -307.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.565.000 6.554.000 2.352.000 2.298.000 1.092.000
Leverandørgjeld 29.000 4.000 0 0 22.000
Betalbar skatt 12.000 17.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 43.000 42.000 0 0 1.537.000
Sum kortsiktig gjeld 84.000 63.000 0 0 1.558.000
Sum gjeld og egenkapital 2.880.000 6.803.000 2.082.000 2.002.000 2.343.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -84.000 -56.000 922.000 842.000 -375.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.8
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0 0.2
Soliditet 8.0 2.7 -14.8 -13.1
Resultatgrad 35.9 39.6 87.8 8 81.3
Rentedekningsgrad 1.8 6.6 1.3 1.1 1.3
Gjeldsgrad 11.5 35.6 -8.7 -7.8 -8.6
Total kapitalrentabilitet 4.6 8.2 4.9 4.4 3.9
Signatur
04.04.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex