Hus & Hytteutvikling AS
Juridisk navn:  Hus & Hytteutvikling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63894990
Stortorget 7 Stortorget 7 Fax: 63894991
2000 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 988670405
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/6/2005 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: tst eiendom as
Utvikling:
Omsetning  
  
1126.09%
Resultat  
  
1723.08%
Egenkapital  
  
168.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.410.000 115.000 100.000 112.000 191.000
Resultat: 474.000 26.000 11.000 23.000 -76.000
Egenkapital: 186.000 -270.000 -296.000 -307.000 -331.000
Regnskap for  Hus & Hytteutvikling AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.410.000 115.000 100.000 112.000 191.000
Driftskostnader -851.000 -14.000 -12.000 -21.000 -200.000
Driftsresultat 559.000 101.000 88.000 91.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -85.000 -75.000 -77.000 -68.000 -66.000
Finans -85.000 -75.000 -77.000 -68.000 -66.000
Resultat før skatt 474.000 26.000 11.000 23.000 -76.000
Skattekostnad -17.000 0 0 0 0
Årsresultat 457.000 26.000 11.000 23.000 -76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.797.000 1.160.000 1.160.000 1.160.000 1.160.000
Sum omløpsmidler 7.000 922.000 842.000 1.183.000 151.000
Sum eiendeler 6.804.000 2.082.000 2.002.000 2.343.000 1.311.000
Sum opptjent egenkapital 86.000 -370.000 -396.000 -407.000 -431.000
Sum egenkapital 186.000 -270.000 -296.000 -307.000 -331.000
Sum langsiktig gjeld 6.554.000 2.352.000 2.298.000 1.092.000 1.092.000
Sum kortsiktig gjeld 63.000 0 0 1.558.000 550.000
Sum gjeld og egenkapital 6.803.000 2.082.000 2.002.000 2.343.000 1.311.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.410.000 115.000 100.000 112.000 191.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.410.000 115.000 100.000 112.000 191.000
Varekostnad -825.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.000 -14.000 -12.000 -21.000 -200.000
Driftskostnader -851.000 -14.000 -12.000 -21.000 -200.000
Driftsresultat 559.000 101.000 88.000 91.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -85.000 -75.000 -77.000 -68.000 -66.000
Finans -85.000 -75.000 -77.000 -68.000 -66.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 457.000 26.000 11.000 23.000 -76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.797.000 1.160.000 1.160.000 1.160.000 1.160.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.797.000 1.160.000 1.160.000 1.160.000 1.160.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.797.000 1.160.000 1.160.000 1.160.000 1.160.000
Varebeholdning 0 0 0 880.000 0
Kundefordringer 0 90.000 0 112.000 0
Andre fordringer 4.000 829.000 836.000 150.000 134.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 3.000 6.000 41.000 18.000
Sum omløpsmidler 7.000 922.000 842.000 1.183.000 151.000
Sum eiendeler 6.804.000 2.082.000 2.002.000 2.343.000 1.311.000
Sum opptjent egenkapital 86.000 -370.000 -396.000 -407.000 -431.000
Sum egenkapital 186.000 -270.000 -296.000 -307.000 -331.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.554.000 2.352.000 2.298.000 1.092.000 1.092.000
Leverandørgjeld 4.000 0 0 22.000 11.000
Betalbar skatt 17.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 42.000 0 0 1.537.000 539.000
Sum kortsiktig gjeld 63.000 0 0 1.558.000 550.000
Sum gjeld og egenkapital 6.803.000 2.082.000 2.002.000 2.343.000 1.311.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -56.000 922.000 842.000 -375.000 -399.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.8 0.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0 0.2 0.3
Soliditet 2.7 -14.8 -13.1 -25.2
Resultatgrad 39.6 87.8 8 81.3 -4.7
Rentedekningsgrad 6.6 1.3 1.1 1.3 -0.1
Gjeldsgrad 35.6 -8.7 -7.8 -8.6
Total kapitalrentabilitet 8.2 4.9 4.4 3.9 -0.7
Signatur
30.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex