Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hus & Hytteplan AS
Juridisk navn:  Hus & Hytteplan AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90821146
Malvikvegen 1233 Grønnskagveien 12 Fax:
7550 Hommelvik 7260 Sistranda
Fylke: Kommune:
Trøndelag Frøya
Org.nr: 991110933
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/29/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ep Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.37%
Resultat  
  
150%
Egenkapital  
  
0.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.211.000 1.382.000 1.118.000 980.000 1.583.000
Resultat: 2.000 -4.000 -18.000 77.000 39.000
Egenkapital: 221.000 219.000 223.000 241.000 188.000
Regnskap for  Hus & Hytteplan AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.211.000 1.382.000 1.118.000 980.000 1.583.000
Driftskostnader -1.202.000 -1.375.000 -1.145.000 -905.000 -1.543.000
Driftsresultat 9.000 8.000 -26.000 75.000 39.000
Finansinntekter 0 28.000 14.000 0
Finanskostnader -7.000 -12.000 -20.000 -11.000 0
Finans -7.000 -12.000 8.000 3.000 0
Resultat før skatt 2.000 -4.000 -18.000 77.000 39.000
Skattekostnad 0 0 -25.000 -2.000
Årsresultat 2.000 -4.000 -18.000 52.000 37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.257.000 1.395.000 1.967.000 1.916.000 256.000
Sum omløpsmidler 927.000 929.000 126.000 173.000 221.000
Sum eiendeler 2.184.000 2.324.000 2.093.000 2.089.000 477.000
Sum opptjent egenkapital 121.000 119.000 123.000 141.000 88.000
Sum egenkapital 221.000 219.000 223.000 241.000 188.000
Sum langsiktig gjeld 1.682.000 1.676.000 1.683.000 1.674.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 281.000 430.000 187.000 173.000 287.000
Sum gjeld og egenkapital 2.184.000 2.325.000 2.093.000 2.088.000 477.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.211.000 1.382.000 1.118.000 980.000 1.583.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.211.000 1.382.000 1.118.000 980.000 1.583.000
Varekostnad -4.000 -8.000 -8.000 -3.000 -7.000
Lønninger -920.000 -1.045.000 -832.000 -598.000 -1.205.000
Avskrivning -18.000 -29.000 -23.000 -17.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -260.000 -293.000 -282.000 -287.000 -314.000
Driftskostnader -1.202.000 -1.375.000 -1.145.000 -905.000 -1.543.000
Driftsresultat 9.000 8.000 -26.000 75.000 39.000
Finansinntekter 0 28.000 14.000 0
Finanskostnader -7.000 -12.000 -20.000 -11.000 0
Finans -7.000 -12.000 8.000 3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 -4.000 -18.000 52.000 37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 54.000 54.000 59.000 36.000 53.000
Sum varige driftsmidler 54.000 54.000 59.000 36.000 53.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.203.000 1.342.000 1.908.000 1.880.000 203.000
Sum anleggsmidler 1.257.000 1.395.000 1.967.000 1.916.000 256.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 146.000 129.000 47.000 65.000 122.000
Andre fordringer 566.000 0 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 780.000 234.000 78.000 106.000 99.000
Sum omløpsmidler 927.000 929.000 126.000 173.000 221.000
Sum eiendeler 2.184.000 2.324.000 2.093.000 2.089.000 477.000
Sum opptjent egenkapital 121.000 119.000 123.000 141.000 88.000
Sum egenkapital 221.000 219.000 223.000 241.000 188.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.682.000 1.676.000 1.683.000 1.674.000 2.000
Leverandørgjeld 33.000 12.000 11.000 10.000 12.000
Betalbar skatt 0 0 27.000 0
Skyldig offentlige avgifter 151.000 306.000 75.000 68.000 143.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 98.000 112.000 101.000 68.000 131.000
Sum kortsiktig gjeld 281.000 430.000 187.000 173.000 287.000
Sum gjeld og egenkapital 2.184.000 2.325.000 2.093.000 2.088.000 477.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 646.000 499.000 -61.000 0 -66.000
Likviditetsgrad 1 3.3 2.2 0.7 1 0.8
Likviditetsgrad 2 3.3 2.2 0.7 1 0.8
Soliditet 10.1 9.4 10.7 11.5 39.4
Resultatgrad 0.7 0.6 -2.3 7.7 2.5
Rentedekningsgrad 1.3 0.7 -1.3 6.8
Gjeldsgrad 8.9 9.6 8.4 7.7 1.5
Total kapitalrentabilitet 0.4 0.3 0.1 4.3 8.2
Signatur
04.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex