Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hus & Hjem As
Juridisk navn:  Hus & Hjem As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nyveien 4 Nyveien 4 Fax:
3216 Sandefjord 3216 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 925489573
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 7/27/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Sørøst-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
535.11%
Resultat  
  
480%
Egenkapital  
  
186.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 832.000 131.000
Resultat: 87.000 15.000
Egenkapital: 106.000 37.000
Regnskap for  Hus & Hjem As
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 832.000 131.000
Driftskostnader -736.000 -116.000
Driftsresultat 96.000 15.000
Finansinntekter
Finanskostnader -8.000
Finans -8.000
Resultat før skatt 87.000 15.000
Skattekostnad -19.000 -2.000
Årsresultat 68.000 13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 142.000
Sum omløpsmidler 141.000 66.000
Sum eiendeler 283.000 66.000
Sum opptjent egenkapital 76.000 13.000
Sum egenkapital 106.000 37.000
Sum langsiktig gjeld 92.000
Sum kortsiktig gjeld 84.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 282.000 65.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 832.000 131.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 832.000 131.000
Varekostnad -279.000 -2.000
Lønninger -293.000 -76.000
Avskrivning -28.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -136.000 -38.000
Driftskostnader -736.000 -116.000
Driftsresultat 96.000 15.000
Finansinntekter
Finanskostnader -8.000
Finans -8.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 68.000 13.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 142.000
Sum varige driftsmidler 142.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 142.000
Varebeholdning
Kundefordringer 7.000 5.000
Andre fordringer 13.000 3.000
Sum investeringer
Kasse, bank 121.000 58.000
Sum omløpsmidler 141.000 66.000
Sum eiendeler 283.000 66.000
Sum opptjent egenkapital 76.000 13.000
Sum egenkapital 106.000 37.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 92.000
Leverandørgjeld 5.000
Betalbar skatt 16.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 33.000 5.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 30.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 84.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 282.000 65.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 57.000 38.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.4
Likviditetsgrad 2 1.7 2.4
Soliditet 37.6 56.9
Resultatgrad 11.5 11.5
Rentedekningsgrad 12.0
Gjeldsgrad 1.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 34.0 23.1
Signatur
03.09.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex