Hus & Hagen As
Juridisk navn:  Hus & Hagen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Livegen 9A Livegen 9A Fax:
4353 Klepp Stasjon 4353 Klepp Stasjon
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 920573835
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/20/2018
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-84.93%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-48.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 55.000 365.000 239.000
Resultat: 0 265.000 163.000
Egenkapital: 32.000 62.000 56.000
Regnskap for  Hus & Hagen As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 55.000 365.000 239.000
Driftskostnader -55.000 -100.000 -76.000
Driftsresultat 0 265.000 163.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 0 265.000 163.000
Skattekostnad 0 -58.000 -38.000
Årsresultat 0 206.000 126.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.000 0 0
Sum omløpsmidler 53.000 369.000 263.000
Sum eiendeler 62.000 369.000 263.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 32.000 26.000
Sum egenkapital 32.000 62.000 56.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 30.000 307.000 207.000
Sum gjeld og egenkapital 62.000 369.000 263.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 55.000 365.000 239.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 55.000 365.000 239.000
Varekostnad -33.000 -55.000 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -45.000 -76.000
Driftskostnader -55.000 -100.000 -76.000
Driftsresultat 0 265.000 163.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -30.000 -200.000 -100.000
Årsresultat 0 206.000 126.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 0 0
Sum anleggsmidler 9.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 32.000 20.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 53.000 336.000 243.000
Sum omløpsmidler 53.000 369.000 263.000
Sum eiendeler 62.000 369.000 263.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 32.000 26.000
Sum egenkapital 32.000 62.000 56.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 3.000 0
Betalbar skatt 0 58.000 38.000
Skyldig offentlige avgifter 0 18.000 19.000
Utbytte -30.000 -200.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 0 27.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 30.000 307.000 207.000
Sum gjeld og egenkapital 62.000 369.000 263.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.000 62.000 56.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 1.8 1.2 1.3
Soliditet 51.6 16.8 21.3
Resultatgrad 0 72.6 68.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9 5 3.7
Total kapitalrentabilitet 0 71.8 6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex