Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hus & Hagebygger'n As
Juridisk navn:  Hus & Hagebygger'n As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Rienvegen 61 Rienvegen 61 Fax:
3737 Skien 3737 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 927088169
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 3/1/2021 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Grenland Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2021
Omsetning: 1.198.000
Resultat: -124.000
Egenkapital: -94.000
Regnskap for  Hus & Hagebygger'n As
Resultat 2021
Driftsinntekter 1.198.000
Driftskostnader -1.322.000
Driftsresultat -124.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt -124.000
Skattekostnad
Årsresultat -124.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.000
Sum omløpsmidler 173.000
Sum eiendeler 195.000
Sum opptjent egenkapital -124.000
Sum egenkapital -94.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 289.000
Sum gjeld og egenkapital 195.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.198.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.198.000
Varekostnad -469.000
Lønninger -421.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -432.000
Driftskostnader -1.322.000
Driftsresultat -124.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -124.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 22.000
Sum varige driftsmidler 22.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 22.000
Varebeholdning
Kundefordringer 9.000
Andre fordringer 106.000
Sum investeringer
Kasse, bank 58.000
Sum omløpsmidler 173.000
Sum eiendeler 195.000
Sum opptjent egenkapital -124.000
Sum egenkapital -94.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 71.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 87.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 131.000
Sum kortsiktig gjeld 289.000
Sum gjeld og egenkapital 195.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -116.000
Likviditetsgrad 1 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6
Soliditet -48.2
Resultatgrad -10.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -3.1
Total kapitalrentabilitet -63.6
Signatur
25.05.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.05.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex