Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hus & Hage Drammen AS
Juridisk navn:  Hus & Hage Drammen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32269030
Inngang Schwenckengata Nedre Strandgate 7 Inngang Schwenckengata Nedre Strandgate 7 Fax: 32828591
3015 Drammen 3015 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 984143656
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 1/9/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Holten Revisjon AS
Regnskapsfører: Varde Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.41%
Resultat  
  
-5.97%
Egenkapital  
  
75.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.674.000 5.332.000 4.750.000 4.985.000 5.294.000
Resultat: 126.000 134.000 84.000 -208.000 -98.000
Egenkapital: 278.000 158.000 24.000 -60.000 168.000
Regnskap for  Hus & Hage Drammen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.674.000 5.332.000 4.750.000 4.985.000 5.294.000
Driftskostnader -5.546.000 -5.189.000 -4.664.000 -5.178.000 -5.371.000
Driftsresultat 128.000 143.000 87.000 -193.000 -77.000
Finansinntekter 2.000 3.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -4.000 -12.000 -3.000 -15.000 -21.000
Finans -2.000 -9.000 -2.000 -15.000 -20.000
Resultat før skatt 126.000 134.000 84.000 -208.000 -98.000
Skattekostnad -6.000 0 -21.000 21.000
Årsresultat 120.000 134.000 84.000 -229.000 -77.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 21.000
Sum omløpsmidler 1.831.000 1.540.000 1.520.000 1.498.000 1.551.000
Sum eiendeler 1.831.000 1.540.000 1.520.000 1.498.000 1.572.000
Sum opptjent egenkapital 178.000 58.000 -76.000 -160.000 68.000
Sum egenkapital 278.000 158.000 24.000 -60.000 168.000
Sum langsiktig gjeld 356.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.552.000 1.025.000 1.495.000 1.558.000 1.404.000
Sum gjeld og egenkapital 1.830.000 1.539.000 1.519.000 1.498.000 1.572.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.624.000 5.332.000 4.750.000 5.029.000 5.313.000
Andre inntekter 50.000 0 -43.000 -19.000
Driftsinntekter 5.674.000 5.332.000 4.750.000 4.985.000 5.294.000
Varekostnad -3.530.000 -3.469.000 -2.781.000 -3.161.000 -3.420.000
Lønninger -1.275.000 -1.041.000 -1.204.000 -1.186.000 -1.142.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -741.000 -679.000 -679.000 -831.000 -809.000
Driftskostnader -5.546.000 -5.189.000 -4.664.000 -5.178.000 -5.371.000
Driftsresultat 128.000 143.000 87.000 -193.000 -77.000
Finansinntekter 2.000 3.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -4.000 -12.000 -3.000 -15.000 -21.000
Finans -2.000 -9.000 -2.000 -15.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 120.000 134.000 84.000 -229.000 -77.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 21.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 21.000
Varebeholdning 1.654.000 1.422.000 1.401.000 1.378.000 1.323.000
Kundefordringer 93.000 4.000 0 14.000 59.000
Andre fordringer 18.000 46.000 23.000 28.000 70.000
Sum investeringer 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Kasse, bank 65.000 68.000 95.000 78.000 99.000
Sum omløpsmidler 1.831.000 1.540.000 1.520.000 1.498.000 1.551.000
Sum eiendeler 1.831.000 1.540.000 1.520.000 1.498.000 1.572.000
Sum opptjent egenkapital 178.000 58.000 -76.000 -160.000 68.000
Sum egenkapital 278.000 158.000 24.000 -60.000 168.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 356.000 0 0 0
Leverandørgjeld 605.000 400.000 636.000 769.000 554.000
Betalbar skatt 6.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 274.000 302.000 294.000 192.000 227.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 667.000 322.000 566.000 597.000 622.000
Sum kortsiktig gjeld 1.552.000 1.025.000 1.495.000 1.558.000 1.404.000
Sum gjeld og egenkapital 1.830.000 1.539.000 1.519.000 1.498.000 1.572.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 279.000 515.000 25.000 -60.000 147.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.5 1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Soliditet 15.2 10.3 1.6 10.7
Resultatgrad 2.3 2.7 1.8 -3.9 -1.5
Rentedekningsgrad 32.0 11.9 2 -12.9 -3.7
Gjeldsgrad 5.6 8.7 62.3 8.4
Total kapitalrentabilitet 7.1 9.5 5.8 -12.9 -4.8
Signatur
13.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex