Hus & Hage Drammen AS
Juridisk navn:  Hus & Hage Drammen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32269030
Inngang Schwenckengata Nedre Strandgate 7 Inngang Schwenckengata Nedre Strandgate 7 Fax: 32828591
3015 Drammen 3015 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 984143656
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/9/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Holten Revisjon AS
Regnskapsfører: Varde Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.25%
Resultat  
  
59.52%
Egenkapital  
  
558.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.332.000 4.750.000 4.985.000 5.294.000 5.468.000
Resultat: 134.000 84.000 -208.000 -98.000 22.000
Egenkapital: 158.000 24.000 -60.000 168.000 245.000
Regnskap for  Hus & Hage Drammen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.332.000 4.750.000 4.985.000 5.294.000 5.468.000
Driftskostnader -5.189.000 -4.664.000 -5.178.000 -5.371.000 -5.420.000
Driftsresultat 143.000 87.000 -193.000 -77.000 48.000
Finansinntekter 3.000 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -12.000 -3.000 -15.000 -21.000 -25.000
Finans -9.000 -2.000 -15.000 -20.000 -25.000
Resultat før skatt 134.000 84.000 -208.000 -98.000 22.000
Skattekostnad 0 -21.000 21.000 -13.000
Årsresultat 134.000 84.000 -229.000 -77.000 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 21.000 0
Sum omløpsmidler 1.540.000 1.520.000 1.498.000 1.551.000 1.524.000
Sum eiendeler 1.540.000 1.520.000 1.498.000 1.572.000 1.524.000
Sum opptjent egenkapital 58.000 -76.000 -160.000 68.000 145.000
Sum egenkapital 158.000 24.000 -60.000 168.000 245.000
Sum langsiktig gjeld 356.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.025.000 1.495.000 1.558.000 1.404.000 1.279.000
Sum gjeld og egenkapital 1.539.000 1.519.000 1.498.000 1.572.000 1.524.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.332.000 4.750.000 5.029.000 5.313.000 5.441.000
Andre inntekter 0 -43.000 -19.000 27.000
Driftsinntekter 5.332.000 4.750.000 4.985.000 5.294.000 5.468.000
Varekostnad -3.469.000 -2.781.000 -3.161.000 -3.420.000 -3.525.000
Lønninger -1.041.000 -1.204.000 -1.186.000 -1.142.000 -1.003.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -679.000 -679.000 -831.000 -809.000 -892.000
Driftskostnader -5.189.000 -4.664.000 -5.178.000 -5.371.000 -5.420.000
Driftsresultat 143.000 87.000 -193.000 -77.000 48.000
Finansinntekter 3.000 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -12.000 -3.000 -15.000 -21.000 -25.000
Finans -9.000 -2.000 -15.000 -20.000 -25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 134.000 84.000 -229.000 -77.000 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 21.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 21.000 0
Varebeholdning 1.422.000 1.401.000 1.378.000 1.323.000 1.151.000
Kundefordringer 4.000 0 14.000 59.000 10.000
Andre fordringer 46.000 23.000 28.000 70.000 82.000
Sum investeringer 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Kasse, bank 68.000 95.000 78.000 99.000 280.000
Sum omløpsmidler 1.540.000 1.520.000 1.498.000 1.551.000 1.524.000
Sum eiendeler 1.540.000 1.520.000 1.498.000 1.572.000 1.524.000
Sum opptjent egenkapital 58.000 -76.000 -160.000 68.000 145.000
Sum egenkapital 158.000 24.000 -60.000 168.000 245.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 356.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 400.000 636.000 769.000 554.000 548.000
Betalbar skatt 0 0 0 13.000
Skyldig offentlige avgifter 302.000 294.000 192.000 227.000 149.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 322.000 566.000 597.000 622.000 569.000
Sum kortsiktig gjeld 1.025.000 1.495.000 1.558.000 1.404.000 1.279.000
Sum gjeld og egenkapital 1.539.000 1.519.000 1.498.000 1.572.000 1.524.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 515.000 25.000 -60.000 147.000 245.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1 1 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3
Soliditet 10.3 1.6 10.7 16.1
Resultatgrad 2.7 1.8 -3.9 -1.5 0.9
Rentedekningsgrad 11.9 2 -12.9 -3.7 1.9
Gjeldsgrad 8.7 62.3 8.4 5.2
Total kapitalrentabilitet 9.5 5.8 -12.9 -4.8 3.1
Signatur
13.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex