Hus & Eiendom As
Juridisk navn:  Hus & Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91584313
Voldportgaten 69A Voldportgaten 69A Fax: 69320677
1632 Gamle Fredrikstad 1632 Gamle Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 914813689
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 4/20/1959
Foretakstype: AS
Revisor: Lervik Revisjon AS
Regnskapsfører: Flexi AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.63%
Resultat  
  
300%
Egenkapital  
  
0.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 341.000 414.000 535.000 387.000 8.662.000
Resultat: 72.000 -36.000 40.000 -612.000 7.692.000
Egenkapital: 7.509.000 7.453.000 7.482.000 7.536.000 7.958.000
Regnskap for  Hus & Eiendom As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 341.000 414.000 535.000 387.000 8.662.000
Driftskostnader -242.000 -386.000 -427.000 -934.000 -900.000
Driftsresultat 98.000 28.000 109.000 -547.000 7.762.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader -26.000 -64.000 -69.000 -65.000 -72.000
Finans -26.000 -64.000 -68.000 -64.000 -69.000
Resultat før skatt 72.000 -36.000 40.000 -612.000 7.692.000
Skattekostnad -16.000 8.000 -9.000 190.000 -1.785.000
Årsresultat 56.000 -28.000 31.000 -422.000 5.908.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.860.000 10.178.000 10.178.000 10.178.000 3.455.000
Sum omløpsmidler 211.000 130.000 305.000 560.000 8.346.000
Sum eiendeler 10.071.000 10.308.000 10.483.000 10.738.000 11.801.000
Sum opptjent egenkapital 7.407.000 7.351.000 7.380.000 7.434.000 7.856.000
Sum egenkapital 7.509.000 7.453.000 7.482.000 7.536.000 7.958.000
Sum langsiktig gjeld 1.776.000 1.971.000 2.246.000 2.578.000 3.017.000
Sum kortsiktig gjeld 787.000 883.000 755.000 625.000 826.000
Sum gjeld og egenkapital 10.072.000 10.307.000 10.483.000 10.739.000 11.801.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 133.000 10.000 63.000
Andre inntekter 341.000 414.000 403.000 378.000 8.599.000
Driftsinntekter 341.000 414.000 535.000 387.000 8.662.000
Varekostnad 3.000 -10.000 -139.000 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 -7.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -245.000 -376.000 -288.000 -934.000 -893.000
Driftskostnader -242.000 -386.000 -427.000 -934.000 -900.000
Driftsresultat 98.000 28.000 109.000 -547.000 7.762.000
Finansinntekter 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader -26.000 -64.000 -69.000 -65.000 -72.000
Finans -26.000 -64.000 -68.000 -64.000 -69.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 56.000 -28.000 31.000 -422.000 5.908.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 3.460.000 3.460.000 3.460.000 3.460.000 3.437.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 3.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.462.000 3.460.000 3.460.000 3.460.000 3.437.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.398.000 6.718.000 6.718.000 6.718.000 18.000
Sum anleggsmidler 9.860.000 10.178.000 10.178.000 10.178.000 3.455.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 132.000 75.000 57.000 41.000 50.000
Andre fordringer 54.000 38.000 20.000 44.000 6.561.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 25.000 17.000 228.000 475.000 1.735.000
Sum omløpsmidler 211.000 130.000 305.000 560.000 8.346.000
Sum eiendeler 10.071.000 10.308.000 10.483.000 10.738.000 11.801.000
Sum opptjent egenkapital 7.407.000 7.351.000 7.380.000 7.434.000 7.856.000
Sum egenkapital 7.509.000 7.453.000 7.482.000 7.536.000 7.958.000
Sum avsetninger til forpliktelser 541.000 682.000 859.000 1.083.000 1.415.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.776.000 1.971.000 2.246.000 2.578.000 3.017.000
Leverandørgjeld 260.000 225.000 23.000 86.000 21.000
Betalbar skatt 157.000 169.000 208.000 143.000 319.000
Skyldig offentlige avgifter 23.000 5.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 370.000 489.000 500.000 390.000 486.000
Sum kortsiktig gjeld 787.000 883.000 755.000 625.000 826.000
Sum gjeld og egenkapital 10.072.000 10.307.000 10.483.000 10.739.000 11.801.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -576.000 -753.000 -450.000 -65.000 7.520.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.1 0.4 0.9 10.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.1 0.4 0.9 10.1
Soliditet 74.6 72.3 71.4 70.2 67.4
Resultatgrad 28.7 6.8 20.4 -141.3 89.6
Rentedekningsgrad 3.8 0.4 1.6 -8.4 107.8
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 1.0 0.3 1 -5.1 65.8
Signatur
13.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex