Hus & Bolig ANS
Juridisk navn:  Hus & Bolig ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22477500
Postboks 9066 Grønland Fred. Olsens Gate 5 Fax: 22411990
0133 Oslo 152 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 984279655
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/8/2002 1
Foretakstype: ANS
Revisor: Vekst Revisjon AS
Regnskapsfører: Xacct Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.96%
Resultat  
  
24.17%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.404.000 6.069.000 5.868.000 6.067.000 5.684.000
Resultat: -7.581.000 -9.998.000 -9.240.000 -10.705.000 -10.972.000
Egenkapital: 0 0 0 0 0
Regnskap for  Hus & Bolig ANS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.404.000 6.069.000 5.868.000 6.067.000 5.684.000
Driftskostnader -12.997.000 -16.039.000 -15.112.000 -16.782.000 -16.665.000
Driftsresultat -7.593.000 -9.969.000 -9.244.000 -10.715.000 -10.980.000
Finansinntekter 12.000 15.000 6.000 13.000 10.000
Finanskostnader -43.000 -2.000 -4.000 -2.000
Finans 12.000 -28.000 4.000 9.000 8.000
Resultat før skatt -7.581.000 -9.998.000 -9.240.000 -10.705.000 -10.972.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -7.581.000 -9.998.000 -9.240.000 -10.705.000 -10.972.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.235.000 1.600.000 2.052.000 1.328.000 2.775.000
Sum eiendeler 1.235.000 1.600.000 2.052.000 1.328.000 2.775.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.235.000 1.600.000 2.052.000 1.328.000 2.775.000
Sum gjeld og egenkapital 1.235.000 1.600.000 2.052.000 1.328.000 2.775.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.404.000 6.069.000 5.868.000 6.067.000 5.684.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.404.000 6.069.000 5.868.000 6.067.000 5.684.000
Varekostnad -5.954.000 -5.957.000 -5.381.000 -5.875.000 -6.221.000
Lønninger -1.549.000 -4.694.000 -4.207.000 -4.132.000 -3.980.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.494.000 -5.388.000 -5.524.000 -6.775.000 -6.464.000
Driftskostnader -12.997.000 -16.039.000 -15.112.000 -16.782.000 -16.665.000
Driftsresultat -7.593.000 -9.969.000 -9.244.000 -10.715.000 -10.980.000
Finansinntekter 12.000 15.000 6.000 13.000 10.000
Finanskostnader -43.000 -2.000 -4.000 -2.000
Finans 12.000 -28.000 4.000 9.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -7.581.000 -9.998.000 -9.240.000 -10.705.000 -10.972.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 75.000 246.000 387.000 282.000 443.000
Andre fordringer 350.000 531.000 2.000 399.000 631.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 811.000 823.000 1.663.000 647.000 1.701.000
Sum omløpsmidler 1.235.000 1.600.000 2.052.000 1.328.000 2.775.000
Sum eiendeler 1.235.000 1.600.000 2.052.000 1.328.000 2.775.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 110.000 420.000 806.000 780.000 240.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 109.000 270.000 -285.000 208.000 191.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.017.000 909.000 1.531.000 340.000 2.344.000
Sum kortsiktig gjeld 1.235.000 1.600.000 2.052.000 1.328.000 2.775.000
Sum gjeld og egenkapital 1.235.000 1.600.000 2.052.000 1.328.000 2.775.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 0
Likviditetsgrad 1 1.0 1 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.0 1 1 1 1
Soliditet 0 0 0 0
Resultatgrad -140.5 -164.3 -157.5 -176.6 -193.2
Rentedekningsgrad -231.8 -2678.8
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet -613.8 -622.1 -450.2 -805.9 -395.3
Signatur
25.08.2017
Prokurister
03.08.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex