Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hus Konstruksjon Bygg As
Juridisk navn:  Hus Konstruksjon Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92551290
Langsetvegen 75 Langsetvegen 75 Fax:
2092 Minnesund 2092 Minnesund
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 915157149
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/11/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16.93%
Resultat  
  
5.49%
Egenkapital  
  
-181.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 373.000 319.000 747.000 2.066.000 374.000
Resultat: -86.000 -91.000 -31.000 182.000 -16.000
Egenkapital: -39.000 48.000 138.000 169.000 28.000
Regnskap for  Hus Konstruksjon Bygg As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 373.000 319.000 747.000 2.066.000 374.000
Driftskostnader -460.000 -409.000 -776.000 -1.883.000 -390.000
Driftsresultat -86.000 -89.000 -29.000 182.000 -16.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -1.000 0
Finans -2.000 -2.000 -1.000 0
Resultat før skatt -86.000 -91.000 -31.000 182.000 -16.000
Skattekostnad 0 -41.000 0
Årsresultat -86.000 -91.000 -31.000 141.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000 34.000 253.000 35.000 58.000
Sum omløpsmidler 1.000 18.000 65.000 387.000 37.000
Sum eiendeler 15.000 52.000 318.000 422.000 95.000
Sum opptjent egenkapital -69.000 18.000 108.000 139.000 -2.000
Sum egenkapital -39.000 48.000 138.000 169.000 28.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 54.000 4.000 180.000 252.000 67.000
Sum gjeld og egenkapital 15.000 52.000 318.000 421.000 95.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 368.000 308.000 747.000 2.066.000 374.000
Andre inntekter 5.000 11.000 0 0 0
Driftsinntekter 373.000 319.000 747.000 2.066.000 374.000
Varekostnad -22.000 -47.000 -277.000 -836.000 -32.000
Lønninger -313.000 -110.000 -115.000 -751.000 -239.000
Avskrivning -20.000 -31.000 -39.000 -23.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -105.000 -221.000 -345.000 -273.000 -99.000
Driftskostnader -460.000 -409.000 -776.000 -1.883.000 -390.000
Driftsresultat -86.000 -89.000 -29.000 182.000 -16.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -1.000 0
Finans -2.000 -2.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -86.000 -91.000 -31.000 141.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 215.000 0 0
Maskiner anlegg 1.000 6.000 0 0 58.000
Driftsløsøre 13.000 28.000 38.000 35.000 0
Sum varige driftsmidler 14.000 34.000 253.000 35.000 58.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.000 34.000 253.000 35.000 58.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 9.000 52.000 40.000 0
Andre fordringer 8.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.000 9.000 6.000 347.000 37.000
Sum omløpsmidler 1.000 18.000 65.000 387.000 37.000
Sum eiendeler 15.000 52.000 318.000 422.000 95.000
Sum opptjent egenkapital -69.000 18.000 108.000 139.000 -2.000
Sum egenkapital -39.000 48.000 138.000 169.000 28.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 8.000 5.000 -3.000 6.000 6.000
Betalbar skatt 0 41.000 0
Skyldig offentlige avgifter 35.000 23.000 5.000 199.000 17.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 -24.000 178.000 7.000 44.000
Sum kortsiktig gjeld 54.000 4.000 180.000 252.000 67.000
Sum gjeld og egenkapital 15.000 52.000 318.000 421.000 95.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -53.000 14.000 -115.000 135.000 -30.000
Likviditetsgrad 1 4.5 0.4 1.5 0.6
Likviditetsgrad 2 4.5 0.4 1.5 0.6
Soliditet -260.0 92.3 43.4 40.1 29.5
Resultatgrad -23.1 -27.9 -3.9 8.8 -4.3
Rentedekningsgrad -44.5 -14.5 1
Gjeldsgrad -1.4 0.1 1.3 1.5 2.4
Total kapitalrentabilitet -573.3 -171.2 -9.1 43.2 -16.8
Signatur
30.04.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.04.2015
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex