Hus Entrepriser As
Juridisk navn:  Hus Entrepriser As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Midtunhaugen 13A Midtunhaugen 13A Fax:
5224 Nesttun 5224 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989069764
Aksjekapital: 272.175 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/6/2005
Foretakstype: AS
Tidligere navn: hus gruppen as
Revisor: Fakta Revisjon AS
Regnskapsfører: Skorge Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.83%
Resultat  
  
366.59%
Egenkapital  
  
18.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.323.000 10.006.000 9.781.000 10.337.000 8.189.000
Resultat: 11.800.000 2.529.000 8.428.000 7.062.000 1.907.000
Egenkapital: 14.270.000 12.002.000 12.362.000 12.362.000 10.978.000
Regnskap for  Hus Entrepriser As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.323.000 10.006.000 9.781.000 10.337.000 8.189.000
Driftskostnader -10.750.000 -10.462.000 -10.797.000 -9.957.000 -8.212.000
Driftsresultat -1.427.000 -456.000 -1.016.000 380.000 -22.000
Finansinntekter 13.461.000 2.998.000 9.540.000 6.812.000 2.014.000
Finanskostnader -232.000 -13.000 -96.000 -131.000 -85.000
Finans 13.229.000 2.985.000 9.444.000 6.681.000 1.929.000
Resultat før skatt 11.800.000 2.529.000 8.428.000 7.062.000 1.907.000
Skattekostnad -1.532.000 80.000 72.000 -99.000 19.000
Årsresultat 10.269.000 2.609.000 8.500.000 6.963.000 1.926.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.130.000 13.316.000 13.000.000 12.331.000 11.895.000
Sum omløpsmidler 35.980.000 16.982.000 24.862.000 23.987.000 13.733.000
Sum eiendeler 56.110.000 30.298.000 37.862.000 36.318.000 25.628.000
Sum opptjent egenkapital 3.627.000 1.358.000 1.719.000 1.719.000 335.000
Sum egenkapital 14.270.000 12.002.000 12.362.000 12.362.000 10.978.000
Sum langsiktig gjeld 4.307.000 1.715.000 1.392.000 603.000 1.213.000
Sum kortsiktig gjeld 37.533.000 16.582.000 24.107.000 23.353.000 13.437.000
Sum gjeld og egenkapital 56.110.000 30.298.000 37.861.000 36.318.000 25.628.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.323.000 10.006.000 7.832.000 9.200.000 6.820.000
Andre inntekter 0 1.949.000 1.138.000 1.369.000
Driftsinntekter 9.323.000 10.006.000 9.781.000 10.337.000 8.189.000
Varekostnad -1.375.000 -464.000 -2.819.000 -2.841.000 -1.279.000
Lønninger -4.295.000 -5.172.000 -4.863.000 -4.887.000 -4.003.000
Avskrivning -240.000 -201.000 -172.000 -118.000 -196.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.840.000 -4.625.000 -2.943.000 -2.111.000 -2.734.000
Driftskostnader -10.750.000 -10.462.000 -10.797.000 -9.957.000 -8.212.000
Driftsresultat -1.427.000 -456.000 -1.016.000 380.000 -22.000
Finansinntekter 13.461.000 2.998.000 9.540.000 6.812.000 2.014.000
Finanskostnader -232.000 -13.000 -96.000 -131.000 -85.000
Finans 13.229.000 2.985.000 9.444.000 6.681.000 1.929.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -8.000.000 -2.969.000 -8.500.000 -5.579.000 -2.000.000
Årsresultat 10.269.000 2.609.000 8.500.000 6.963.000 1.926.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 378.000 297.000 217.000 144.000 8.000
Fast eiendom 0 0 0 5.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 204.000 344.000 421.000 161.000 97.000
Sum varige driftsmidler 204.000 344.000 421.000 161.000 102.000
Sum finansielle anleggsmidler 19.548.000 12.675.000 12.362.000 12.026.000 11.784.000
Sum anleggsmidler 20.130.000 13.316.000 13.000.000 12.331.000 11.895.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.150.000 1.048.000 611.000 318.000 785.000
Andre fordringer 16.191.000 3.061.000 96.000 7.874.000 113.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 18.639.000 12.874.000 14.635.000 15.795.000 10.835.000
Sum omløpsmidler 35.980.000 16.982.000 24.862.000 23.987.000 13.733.000
Sum eiendeler 56.110.000 30.298.000 37.862.000 36.318.000 25.628.000
Sum opptjent egenkapital 3.627.000 1.358.000 1.719.000 1.719.000 335.000
Sum egenkapital 14.270.000 12.002.000 12.362.000 12.362.000 10.978.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.493.000 1.247.000 924.000 603.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 22.892.000 12.251.000 14.204.000 15.913.000 10.591.000
Sum langsiktig gjeld 4.307.000 1.715.000 1.392.000 603.000 1.213.000
Leverandørgjeld 426.000 676.000 485.000 623.000 169.000
Betalbar skatt 0 0 235.000 0
Skyldig offentlige avgifter 89.000 247.000 298.000 382.000 238.000
Utbytte -8.000.000 -2.969.000 -8.500.000 -5.579.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 6.127.000 438.000 620.000 621.000 439.000
Sum kortsiktig gjeld 37.533.000 16.582.000 24.107.000 23.353.000 13.437.000
Sum gjeld og egenkapital 56.110.000 30.298.000 37.861.000 36.318.000 25.628.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.553.000 400.000 755.000 634.000 296.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.0 1 1 1 1
Soliditet 25.4 39.6 32.7 3 42.8
Resultatgrad -15.3 -4.6 -10.4 3.7 -0.3
Rentedekningsgrad -6.2 -35.1 -10.6 2.9 -0.3
Gjeldsgrad 2.9 1.5 2.1 1.9 1.3
Total kapitalrentabilitet 21.4 8.4 22.5 19.8 7.8
Signatur
05.05.2020
TRE STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex