Hus Entrepriser As
Juridisk navn:  Hus Entrepriser As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Midtunhaugen 13A Midtunhaugen 13A Fax:
5224 Nesttun 5224 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989069764
Aksjekapital: 272.175 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/6/2005
Foretakstype: AS
Tidligere navn: hus gruppen as
Revisor: Fakta Revisjon AS
Regnskapsfører: Skorge Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.99%
Resultat  
  
-5.68%
Egenkapital  
  
6.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.154.000 9.323.000 10.006.000 9.781.000 10.337.000
Resultat: 11.130.000 11.800.000 2.529.000 8.428.000 7.062.000
Egenkapital: 15.187.000 14.270.000 12.002.000 12.362.000 12.362.000
Regnskap for  Hus Entrepriser As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.154.000 9.323.000 10.006.000 9.781.000 10.337.000
Driftskostnader -6.265.000 -10.750.000 -10.462.000 -10.797.000 -9.957.000
Driftsresultat -111.000 -1.427.000 -456.000 -1.016.000 380.000
Finansinntekter 11.426.000 13.461.000 2.998.000 9.540.000 6.812.000
Finanskostnader -184.000 -232.000 -13.000 -96.000 -131.000
Finans 11.242.000 13.229.000 2.985.000 9.444.000 6.681.000
Resultat før skatt 11.130.000 11.800.000 2.529.000 8.428.000 7.062.000
Skattekostnad 30.000 -1.532.000 80.000 72.000 -99.000
Årsresultat 11.160.000 10.269.000 2.609.000 8.500.000 6.963.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.065.000 20.130.000 13.316.000 13.000.000 12.331.000
Sum omløpsmidler 48.597.000 35.980.000 16.982.000 24.862.000 23.987.000
Sum eiendeler 68.662.000 56.110.000 30.298.000 37.862.000 36.318.000
Sum opptjent egenkapital 4.545.000 3.627.000 1.358.000 1.719.000 1.719.000
Sum egenkapital 15.187.000 14.270.000 12.002.000 12.362.000 12.362.000
Sum langsiktig gjeld 1.474.000 4.307.000 1.715.000 1.392.000 603.000
Sum kortsiktig gjeld 52.002.000 37.533.000 16.582.000 24.107.000 23.353.000
Sum gjeld og egenkapital 68.663.000 56.110.000 30.298.000 37.861.000 36.318.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.314.000 9.323.000 10.006.000 7.832.000 9.200.000
Andre inntekter 1.839.000 0 1.949.000 1.138.000
Driftsinntekter 6.154.000 9.323.000 10.006.000 9.781.000 10.337.000
Varekostnad -288.000 -1.375.000 -464.000 -2.819.000 -2.841.000
Lønninger -1.136.000 -4.295.000 -5.172.000 -4.863.000 -4.887.000
Avskrivning -76.000 -240.000 -201.000 -172.000 -118.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.765.000 -4.840.000 -4.625.000 -2.943.000 -2.111.000
Driftskostnader -6.265.000 -10.750.000 -10.462.000 -10.797.000 -9.957.000
Driftsresultat -111.000 -1.427.000 -456.000 -1.016.000 380.000
Finansinntekter 11.426.000 13.461.000 2.998.000 9.540.000 6.812.000
Finanskostnader -184.000 -232.000 -13.000 -96.000 -131.000
Finans 11.242.000 13.229.000 2.985.000 9.444.000 6.681.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -10.000.000 -8.000.000 -2.969.000 -8.500.000 -5.579.000
Årsresultat 11.160.000 10.269.000 2.609.000 8.500.000 6.963.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 408.000 378.000 297.000 217.000 144.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 128.000 204.000 344.000 421.000 161.000
Sum varige driftsmidler 128.000 204.000 344.000 421.000 161.000
Sum finansielle anleggsmidler 19.529.000 19.548.000 12.675.000 12.362.000 12.026.000
Sum anleggsmidler 20.065.000 20.130.000 13.316.000 13.000.000 12.331.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 6.000 1.150.000 1.048.000 611.000 318.000
Andre fordringer 11.573.000 16.191.000 3.061.000 96.000 7.874.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 37.018.000 18.639.000 12.874.000 14.635.000 15.795.000
Sum omløpsmidler 48.597.000 35.980.000 16.982.000 24.862.000 23.987.000
Sum eiendeler 68.662.000 56.110.000 30.298.000 37.862.000 36.318.000
Sum opptjent egenkapital 4.545.000 3.627.000 1.358.000 1.719.000 1.719.000
Sum egenkapital 15.187.000 14.270.000 12.002.000 12.362.000 12.362.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.474.000 1.493.000 1.247.000 924.000 603.000
Gjeld til kredittinstitutt 41.488.000 22.892.000 12.251.000 14.204.000 15.913.000
Sum langsiktig gjeld 1.474.000 4.307.000 1.715.000 1.392.000 603.000
Leverandørgjeld 379.000 426.000 676.000 485.000 623.000
Betalbar skatt 0 0 235.000
Skyldig offentlige avgifter 36.000 89.000 247.000 298.000 382.000
Utbytte -10.000.000 -8.000.000 -2.969.000 -8.500.000 -5.579.000
Annen kortsiktig gjeld 82.000 6.127.000 438.000 620.000 621.000
Sum kortsiktig gjeld 52.002.000 37.533.000 16.582.000 24.107.000 23.353.000
Sum gjeld og egenkapital 68.663.000 56.110.000 30.298.000 37.861.000 36.318.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.405.000 -1.553.000 400.000 755.000 634.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.0 1 1 1
Likviditetsgrad 2 0.9 1.0 1 1 1
Soliditet 22.1 25.4 39.6 32.7 3
Resultatgrad -1.8 -15.3 -4.6 -10.4 3.7
Rentedekningsgrad -0.6 -6.2 -35.1 -10.6 2.9
Gjeldsgrad 3.5 2.9 1.5 2.1 1.9
Total kapitalrentabilitet 16.5 21.4 8.4 22.5 19.8
Signatur
05.05.2020
TRE STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex