Hus Elektro As
Juridisk navn:  Hus Elektro As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40830221
Gravdalsveien 5 Gravdalsveien 5 Fax:
5165 Laksevåg 5165 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 914471184
Aksjekapital: 1.530.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 10/31/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor Marita Østrem As
Regnskapsfører: Rg Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.61%
Resultat  
  
-60.77%
Egenkapital  
  
354.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 11.494.000 10.207.000 8.747.000 15.321.000 13.725.000
Resultat: 275.000 701.000 -589.000 148.000 257.000
Egenkapital: 2.255.000 496.000 -155.000 434.000 398.000
Regnskap for  Hus Elektro As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 11.494.000 10.207.000 8.747.000 15.321.000 13.725.000
Driftskostnader -11.130.000 -9.368.000 -9.251.000 -15.087.000 -13.411.000
Driftsresultat 365.000 839.000 -503.000 232.000 313.000
Finansinntekter 7.000 11.000 22.000 12.000 8.000
Finanskostnader -97.000 -149.000 -108.000 -97.000 -64.000
Finans -90.000 -138.000 -86.000 -85.000 -56.000
Resultat før skatt 275.000 701.000 -589.000 148.000 257.000
Skattekostnad -16.000 -50.000 0 -112.000 -98.000
Årsresultat 259.000 651.000 -589.000 36.000 159.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 260.000 115.000 134.000 238.000 376.000
Sum omløpsmidler 7.197.000 4.125.000 3.600.000 4.633.000 5.251.000
Sum eiendeler 7.457.000 4.240.000 3.734.000 4.871.000 5.627.000
Sum opptjent egenkapital 725.000 466.000 -185.000 404.000 368.000
Sum egenkapital 2.255.000 496.000 -155.000 434.000 398.000
Sum langsiktig gjeld 1.166.000 0 0 42.000
Sum kortsiktig gjeld 4.036.000 3.744.000 3.889.000 4.437.000 5.188.000
Sum gjeld og egenkapital 7.457.000 4.240.000 3.734.000 4.871.000 5.628.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.494.000 10.207.000 8.747.000 15.321.000 13.725.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 11.494.000 10.207.000 8.747.000 15.321.000 13.725.000
Varekostnad -5.674.000 -4.303.000 -3.720.000 -7.581.000 -7.356.000
Lønninger -3.238.000 -2.954.000 -3.636.000 -4.618.000 -3.587.000
Avskrivning -29.000 -30.000 -34.000 -32.000 -37.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.189.000 -2.081.000 -1.861.000 -2.856.000 -2.431.000
Driftskostnader -11.130.000 -9.368.000 -9.251.000 -15.087.000 -13.411.000
Driftsresultat 365.000 839.000 -503.000 232.000 313.000
Finansinntekter 7.000 11.000 22.000 12.000 8.000
Finanskostnader -97.000 -149.000 -108.000 -97.000 -64.000
Finans -90.000 -138.000 -86.000 -85.000 -56.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 259.000 651.000 -589.000 36.000 159.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 160.000 3.000 33.000 66.000 71.000
Sum varige driftsmidler 160.000 3.000 33.000 66.000 71.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 113.000 101.000 171.000 305.000
Sum anleggsmidler 260.000 115.000 134.000 238.000 376.000
Varebeholdning 589.000 624.000 493.000 615.000 556.000
Kundefordringer 6.501.000 2.779.000 2.145.000 2.895.000 4.151.000
Andre fordringer 49.000 235.000 380.000 526.000 474.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 58.000 56.000 110.000 152.000 70.000
Sum omløpsmidler 7.197.000 4.125.000 3.600.000 4.633.000 5.251.000
Sum eiendeler 7.457.000 4.240.000 3.734.000 4.871.000 5.627.000
Sum opptjent egenkapital 725.000 466.000 -185.000 404.000 368.000
Sum egenkapital 2.255.000 496.000 -155.000 434.000 398.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 717.000 1.446.000 1.519.000 1.456.000 1.134.000
Sum langsiktig gjeld 1.166.000 0 0 42.000
Leverandørgjeld 1.510.000 1.278.000 1.628.000 1.421.000 2.354.000
Betalbar skatt 16.000 50.000 0 112.000 98.000
Skyldig offentlige avgifter 639.000 570.000 250.000 824.000 751.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.155.000 400.000 492.000 625.000 851.000
Sum kortsiktig gjeld 4.036.000 3.744.000 3.889.000 4.437.000 5.188.000
Sum gjeld og egenkapital 7.457.000 4.240.000 3.734.000 4.871.000 5.628.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.161.000 381.000 -289.000 196.000 63.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.1 0.9 1 1
Likviditetsgrad 2 1.6 0.9 0.8 0.9 0.9
Soliditet 30.2 11.7 -4.2 8.9 7.1
Resultatgrad 3.2 8.2 -5.8 1.5 2.3
Rentedekningsgrad 3.8 5.6 -4.7 2.4 4.9
Gjeldsgrad 2.3 7.5 -25.1 10.2 13.1
Total kapitalrentabilitet 5.0 20.0 -12.9 5 5.7
Signatur
29.08.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex