Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hus Eksperten As
Juridisk navn:  Hus Eksperten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Messenlivegen 438 Messenlivegen 438 Fax:
2611 Lillehammer 2611 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 918888357
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/31/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Hamar AS
Utvikling:
Omsetning  
  
155.05%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-300%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 505.000 198.000 0 2.000
Resultat: -30.000 0 -5.000 -27.000
Egenkapital: -40.000 -10.000 -10.000 -5.000
Regnskap for  Hus Eksperten As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 505.000 198.000 0 2.000
Driftskostnader -535.000 -198.000 -5.000 -29.000
Driftsresultat -30.000 0 -5.000 -27.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -30.000 0 -5.000 -27.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -30.000 0 -5.000 -27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 30.000 95.000 0 0
Sum eiendeler 30.000 95.000 0 0
Sum opptjent egenkapital -62.000 -33.000 -32.000 -27.000
Sum egenkapital -40.000 -10.000 -10.000 -5.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 70.000 105.000 10.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 30.000 94.000 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 505.000 198.000 0 2.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 505.000 198.000 0 2.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -296.000 -131.000 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -239.000 -67.000 -5.000 -29.000
Driftskostnader -535.000 -198.000 -5.000 -29.000
Driftsresultat -30.000 0 -5.000 -27.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -30.000 0 -5.000 -27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 22.000 64.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 8.000 30.000 0 0
Sum omløpsmidler 30.000 95.000 0 0
Sum eiendeler 30.000 95.000 0 0
Sum opptjent egenkapital -62.000 -33.000 -32.000 -27.000
Sum egenkapital -40.000 -10.000 -10.000 -5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld -1.000 12.000 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 35.000 60.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000 33.000 9.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 70.000 105.000 10.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 30.000 94.000 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -40.000 -10.000 -10.000 -5.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.9 0 0
Likviditetsgrad 2 0.4 0.9 0 0
Soliditet -133.3 -10.5
Resultatgrad -5.9 0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.8 -10.5 -
Total kapitalrentabilitet -100.0 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex