Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hus Eigedom As
Juridisk navn:  Hus Eigedom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lægreidsvegen 18 Lægreidsvegen 18 Fax:
5783 Eidfjord 5783 Eidfjord
Fylke: Kommune:
Vestland Eidfjord
Org.nr: 919588101
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/7/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: A B Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.35%
Resultat  
  
-425%
Egenkapital  
  
-4.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 480.000 460.000 360.000 270.000 0
Resultat: -13.000 4.000 -98.000 -149.000 -53.000
Egenkapital: -284.000 -271.000 -275.000 -178.000 -29.000
Regnskap for  Hus Eigedom As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 480.000 460.000 360.000 270.000 0
Driftskostnader -327.000 -276.000 -267.000 -239.000 -34.000
Driftsresultat 153.000 184.000 94.000 31.000 -34.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 0 0
Finanskostnader -169.000 -183.000 -194.000 -180.000 -20.000
Finans -166.000 -180.000 -191.000 -180.000 -20.000
Resultat før skatt -13.000 4.000 -98.000 -149.000 -53.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -13.000 4.000 -98.000 -149.000 -53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.478.000 3.641.000 3.867.000 3.968.000 4.170.000
Sum omløpsmidler 347.000 240.000 60.000 19.000 0
Sum eiendeler 3.825.000 3.881.000 3.927.000 3.987.000 4.170.000
Sum opptjent egenkapital -308.000 -295.000 -300.000 -202.000 -53.000
Sum egenkapital -284.000 -271.000 -275.000 -178.000 -29.000
Sum langsiktig gjeld 3.770.000 3.902.000 4.013.000 4.139.000 4.198.000
Sum kortsiktig gjeld 338.000 250.000 189.000 25.000 0
Sum gjeld og egenkapital 3.824.000 3.881.000 3.926.000 3.986.000 4.169.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 480.000 460.000 360.000 50.000 0
Andre inntekter 0 220.000 0
Driftsinntekter 480.000 460.000 360.000 270.000 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -229.000 -226.000 -222.000 -202.000 -34.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -98.000 -50.000 -45.000 -37.000 0
Driftskostnader -327.000 -276.000 -267.000 -239.000 -34.000
Driftsresultat 153.000 184.000 94.000 31.000 -34.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 0 0
Finanskostnader -169.000 -183.000 -194.000 -180.000 -20.000
Finans -166.000 -180.000 -191.000 -180.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -13.000 4.000 -98.000 -149.000 -53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 3.425.000 3.565.000 3.767.000 3.968.000 4.170.000
Maskiner anlegg 52.000 76.000 100.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.478.000 3.641.000 3.867.000 3.968.000 4.170.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.478.000 3.641.000 3.867.000 3.968.000 4.170.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 60.000 0 0
Andre fordringer 26.000 25.000 0 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 321.000 215.000 0 18.000 0
Sum omløpsmidler 347.000 240.000 60.000 19.000 0
Sum eiendeler 3.825.000 3.881.000 3.927.000 3.987.000 4.170.000
Sum opptjent egenkapital -308.000 -295.000 -300.000 -202.000 -53.000
Sum egenkapital -284.000 -271.000 -275.000 -178.000 -29.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.770.000 3.902.000 4.013.000 4.139.000 4.198.000
Leverandørgjeld 55.000 47.000 7.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 16.000 13.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 272.000 187.000 169.000 25.000 0
Sum kortsiktig gjeld 338.000 250.000 189.000 25.000 0
Sum gjeld og egenkapital 3.824.000 3.881.000 3.926.000 3.986.000 4.169.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.000 -10.000 -129.000 -6.000 0
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0 0.3 0.8
Likviditetsgrad 2 1.0 1.0 0.3 0.8 0
Soliditet -7.4 -7.0 -4.5 -0.7
Resultatgrad 31.9 40.0 26.1 11.5
Rentedekningsgrad 0.9 1.0 0.5 0.2 -1.7
Gjeldsgrad -14.5 -15.3 -15.3 -23.4 -144.8
Total kapitalrentabilitet 4.1 4.8 2.5 0.8 -0.8
Signatur
17.03.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex