Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hus Eiendommer As
Juridisk navn:  Hus Eiendommer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55130040
Seksjon 19 Hardangervegen 72 Seksjon 19 Hardangervegen 72 Fax:
5224 Nesttun 5224 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 982539277
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/5/2000 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon As
Regnskapsfører: Paradis Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.15%
Resultat  
  
422.12%
Egenkapital  
  
250.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 369.000 335.000 1.621.000 418.000 267.000
Resultat: 4.981.000 954.000 -2.516.000 -6.103.000 -4.119.000
Egenkapital: 2.875.000 -1.905.000 -2.835.000 -131.000 5.972.000
Regnskap for  Hus Eiendommer As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 369.000 335.000 1.621.000 418.000 267.000
Driftskostnader -1.037.000 -1.540.000 -1.119.000 -462.000 -982.000
Driftsresultat -669.000 -1.204.000 501.000 -43.000 -716.000
Finansinntekter 6.828.000 4.091.000 2.922.000 1.744.000 1.560.000
Finanskostnader -1.178.000 -1.933.000 -5.940.000 -7.804.000 -4.964.000
Finans 5.650.000 2.158.000 -3.018.000 -6.060.000 -3.404.000
Resultat før skatt 4.981.000 954.000 -2.516.000 -6.103.000 -4.119.000
Skattekostnad -201.000 -24.000 -188.000 0 0
Årsresultat 4.780.000 930.000 -2.704.000 -6.103.000 -4.119.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 42.259.000 37.394.000 41.596.000 39.673.000 47.045.000
Sum omløpsmidler 2.637.000 2.254.000 2.126.000 1.361.000 484.000
Sum eiendeler 44.896.000 39.648.000 43.722.000 41.034.000 47.529.000
Sum opptjent egenkapital 2.775.000 -2.005.000 -2.935.000 -231.000 5.872.000
Sum egenkapital 2.875.000 -1.905.000 -2.835.000 -131.000 5.972.000
Sum langsiktig gjeld 40.553.000 41.021.000 46.428.000 41.024.000 31.347.000
Sum kortsiktig gjeld 1.468.000 532.000 129.000 141.000 10.210.000
Sum gjeld og egenkapital 44.896.000 39.648.000 43.722.000 41.034.000 47.529.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 369.000 335.000 292.000 418.000 267.000
Andre inntekter 1.329.000 0 0
Driftsinntekter 369.000 335.000 1.621.000 418.000 267.000
Varekostnad -1.000 0 0 -12.000
Lønninger -480.000 -408.000 -209.000 -199.000 -712.000
Avskrivning -40.000 -40.000 -40.000 -44.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -517.000 -1.091.000 -870.000 -219.000 -218.000
Driftskostnader -1.037.000 -1.540.000 -1.119.000 -462.000 -982.000
Driftsresultat -669.000 -1.204.000 501.000 -43.000 -716.000
Finansinntekter 6.828.000 4.091.000 2.922.000 1.744.000 1.560.000
Finanskostnader -1.178.000 -1.933.000 -5.940.000 -7.804.000 -4.964.000
Finans 5.650.000 2.158.000 -3.018.000 -6.060.000 -3.404.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 4.780.000 930.000 -2.704.000 -6.103.000 -4.119.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.855.000 1.895.000 1.935.000 2.160.000 2.180.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.855.000 1.895.000 1.935.000 2.160.000 2.180.000
Sum finansielle anleggsmidler 40.405.000 35.499.000 39.661.000 37.513.000 44.865.000
Sum anleggsmidler 42.259.000 37.394.000 41.596.000 39.673.000 47.045.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 130.000 11.000 87.000 150.000 -5.000
Andre fordringer 2.394.000 1.639.000 1.422.000 701.000 410.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 113.000 604.000 617.000 509.000 79.000
Sum omløpsmidler 2.637.000 2.254.000 2.126.000 1.361.000 484.000
Sum eiendeler 44.896.000 39.648.000 43.722.000 41.034.000 47.529.000
Sum opptjent egenkapital 2.775.000 -2.005.000 -2.935.000 -231.000 5.872.000
Sum egenkapital 2.875.000 -1.905.000 -2.835.000 -131.000 5.972.000
Sum avsetninger til forpliktelser 87.000 133.000 188.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 40.553.000 41.021.000 46.428.000 41.024.000 31.347.000
Leverandørgjeld 67.000 57.000 13.000 32.000 48.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 45.000 38.000 19.000 -1.000 54.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.356.000 437.000 97.000 109.000 10.107.000
Sum kortsiktig gjeld 1.468.000 532.000 129.000 141.000 10.210.000
Sum gjeld og egenkapital 44.896.000 39.648.000 43.722.000 41.034.000 47.529.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.169.000 1.722.000 1.997.000 1.220.000 -9.726.000
Likviditetsgrad 1 1.8 4.2 16.5 9.7 0
Likviditetsgrad 2 1.8 4.2 16.5 9.7 0
Soliditet 6.4 -4.8 -6.5 -0.3 12.6
Resultatgrad -181.3 -359.4 30.9 -10.3 -268.2
Rentedekningsgrad -0.6 -0.6 0.1 -0.1
Gjeldsgrad 14.6 -21.8 -16.4 -314.2 7
Total kapitalrentabilitet 13.7 7.3 7.8 4.1 1.8
Signatur
14.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.05.2020
Styrets leder alene
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex