Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hus Bygg As
Juridisk navn:  Hus Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46344207
Baglergata 13 Baglergata 13 Fax:
2004 Lillestrøm 2004 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 911791501
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/25/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Easy Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
282.32%
Resultat  
  
76.19%
Egenkapital  
  
-68.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 692.000 181.000 2.658.000 184.000 150.000
Resultat: -10.000 -42.000 72.000 228.000 103.000
Egenkapital: -27.000 -16.000 25.000 -26.000 -206.000
Regnskap for  Hus Bygg As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 692.000 181.000 2.658.000 184.000 150.000
Driftskostnader -692.000 -222.000 -2.585.000 47.000 -43.000
Driftsresultat -42.000 73.000 231.000 107.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -11.000 -1.000 -3.000 -4.000
Finans -11.000 -1.000 -3.000 -4.000
Resultat før skatt -10.000 -42.000 72.000 228.000 103.000
Skattekostnad -20.000 -10.000 0
Årsresultat -10.000 -42.000 52.000 218.000 103.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 416.000 0 38.000 114.000
Sum omløpsmidler 256.000 44.000 283.000 71.000 112.000
Sum eiendeler 672.000 44.000 283.000 109.000 226.000
Sum opptjent egenkapital -57.000 -46.000 -5.000 -56.000 -236.000
Sum egenkapital -27.000 -16.000 25.000 -26.000 -206.000
Sum langsiktig gjeld 373.000 0 18.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 326.000 60.000 258.000 118.000 381.000
Sum gjeld og egenkapital 672.000 44.000 283.000 110.000 226.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 661.000 172.000 2.658.000 184.000 150.000
Andre inntekter 30.000 9.000 0 0 0
Driftsinntekter 692.000 181.000 2.658.000 184.000 150.000
Varekostnad -127.000 -59.000 -1.521.000 -36.000 0
Lønninger -234.000 -118.000 -778.000 0 0
Avskrivning -67.000 -38.000 -38.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -264.000 -45.000 -248.000 121.000 -43.000
Driftskostnader -692.000 -222.000 -2.585.000 47.000 -43.000
Driftsresultat -42.000 73.000 231.000 107.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -11.000 -1.000 -3.000 -4.000
Finans -11.000 -1.000 -3.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -10.000 -42.000 52.000 218.000 103.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 416.000 0 38.000 114.000
Sum varige driftsmidler 416.000 0 38.000 114.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 416.000 0 38.000 114.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 133.000 17.000 154.000 39.000 57.000
Andre fordringer 11.000 4.000 4.000 7.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 112.000 23.000 125.000 25.000 54.000
Sum omløpsmidler 256.000 44.000 283.000 71.000 112.000
Sum eiendeler 672.000 44.000 283.000 109.000 226.000
Sum opptjent egenkapital -57.000 -46.000 -5.000 -56.000 -236.000
Sum egenkapital -27.000 -16.000 25.000 -26.000 -206.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 373.000 0 18.000 51.000
Leverandørgjeld 9.000 4.000 10.000 19.000
Betalbar skatt 20.000 10.000 0
Skyldig offentlige avgifter 125.000 85.000 31.000 19.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 192.000 60.000 149.000 67.000 343.000
Sum kortsiktig gjeld 326.000 60.000 258.000 118.000 381.000
Sum gjeld og egenkapital 672.000 44.000 283.000 110.000 226.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -70.000 -16.000 25.000 -47.000 -269.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.7 1.1 0.6 0.3
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 1.1 0.6 0.3
Soliditet -4.0 -36.4 8.8 -23.6 -91.2
Resultatgrad -23.2 2.7 125.5 71.3
Rentedekningsgrad 7 7 26.8
Gjeldsgrad -25.9 -3.8 10.3 -5.2 -2.1
Total kapitalrentabilitet -95.5 25.8 2 47.3
Signatur
14.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex