Hus Arkitekter AS
Juridisk navn:  Hus Arkitekter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73101050
Nordre Gate 10 Nordre Gate 10 Fax: 73101051
7011 Trondheim 7011 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 974394618
Aksjekapital: 178.509 NOK
Antall ansatte: 32
Etableringsdato: 1/1/1995 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: hus arkitekter trondheim as
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.16%
Resultat  
  
399.25%
Egenkapital  
  
-6.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 38.290.000 36.760.000 42.345.000 41.744.000 30.586.000
Resultat: 2.007.000 402.000 939.000 4.968.000 1.747.000
Egenkapital: 5.997.000 6.395.000 7.892.000 7.183.000 5.901.000
Regnskap for  Hus Arkitekter AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 38.290.000 36.760.000 42.345.000 41.744.000 30.586.000
Driftskostnader -36.277.000 -36.365.000 -41.408.000 -36.795.000 -28.850.000
Driftsresultat 2.013.000 396.000 935.000 4.949.000 1.737.000
Finansinntekter 34.000 54.000 39.000 34.000 42.000
Finanskostnader -41.000 -49.000 -36.000 -15.000 -31.000
Finans -7.000 5.000 3.000 19.000 11.000
Resultat før skatt 2.007.000 402.000 939.000 4.968.000 1.747.000
Skattekostnad -455.000 -98.000 -230.000 -1.186.000 -424.000
Årsresultat 1.552.000 303.000 709.000 3.782.000 1.323.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 646.000 532.000 1.036.000 557.000 444.000
Sum omløpsmidler 15.150.000 13.146.000 14.953.000 18.693.000 14.040.000
Sum eiendeler 15.796.000 13.678.000 15.989.000 19.250.000 14.484.000
Sum opptjent egenkapital 5.819.000 6.217.000 7.714.000 7.004.000 5.723.000
Sum egenkapital 5.997.000 6.395.000 7.892.000 7.183.000 5.901.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.799.000 7.283.000 8.096.000 12.068.000 8.582.000
Sum gjeld og egenkapital 15.797.000 13.679.000 15.989.000 19.251.000 14.484.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 38.268.000 36.760.000 42.248.000 41.744.000 33.323.000
Andre inntekter 22.000 96.000 0 -2.737.000
Driftsinntekter 38.290.000 36.760.000 42.345.000 41.744.000 30.586.000
Varekostnad -290.000 -2.033.000 -3.505.000 -1.733.000 -305.000
Lønninger -30.223.000 -28.489.000 -30.595.000 -27.850.000 -21.700.000
Avskrivning -359.000 -377.000 -334.000 -193.000 -323.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.405.000 -5.466.000 -6.974.000 -7.019.000 -6.522.000
Driftskostnader -36.277.000 -36.365.000 -41.408.000 -36.795.000 -28.850.000
Driftsresultat 2.013.000 396.000 935.000 4.949.000 1.737.000
Finansinntekter 34.000 54.000 39.000 34.000 42.000
Finanskostnader -41.000 -49.000 -36.000 -15.000 -31.000
Finans -7.000 5.000 3.000 19.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.950.000 -1.800.000 0 -2.500.000 -1.000.000
Årsresultat 1.552.000 303.000 709.000 3.782.000 1.323.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 91.000 136.000 135.000 41.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 631.000 441.000 774.000 371.000 402.000
Sum varige driftsmidler 631.000 441.000 774.000 371.000 402.000
Sum finansielle anleggsmidler 126.000 51.000 0
Sum anleggsmidler 646.000 532.000 1.036.000 557.000 444.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 6.283.000 5.347.000 7.721.000 7.450.000 8.101.000
Andre fordringer 574.000 489.000 519.000 410.000 0
Sum investeringer 3.000.000 0 0
Kasse, bank 8.293.000 7.311.000 3.713.000 10.834.000 5.939.000
Sum omløpsmidler 15.150.000 13.146.000 14.953.000 18.693.000 14.040.000
Sum eiendeler 15.796.000 13.678.000 15.989.000 19.250.000 14.484.000
Sum opptjent egenkapital 5.819.000 6.217.000 7.714.000 7.004.000 5.723.000
Sum egenkapital 5.997.000 6.395.000 7.892.000 7.183.000 5.901.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 239.000 460.000 486.000 419.000 1.093.000
Betalbar skatt 379.000 53.000 230.000 1.280.000 389.000
Skyldig offentlige avgifter 3.950.000 3.562.000 3.391.000 3.879.000 2.873.000
Utbytte -1.950.000 -1.800.000 0 -2.500.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 3.281.000 3.207.000 3.989.000 3.990.000 3.227.000
Sum kortsiktig gjeld 9.799.000 7.283.000 8.096.000 12.068.000 8.582.000
Sum gjeld og egenkapital 15.797.000 13.679.000 15.989.000 19.251.000 14.484.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.351.000 5.863.000 6.857.000 6.625.000 5.458.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.8 1.8 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 1.5 1.8 1.8 1.5 1.6
Soliditet 38.0 46.8 49.4 37.3 40.7
Resultatgrad 5.3 1.1 2.2 11.9 5.7
Rentedekningsgrad 49.1 8.1 2 329.9 5
Gjeldsgrad 1.6 1.1 1 1.7 1.5
Total kapitalrentabilitet 13.0 3.3 6.1 25.9 12.3
Signatur
01.12.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex