Hus Arkitekter AS
Juridisk navn:  Hus Arkitekter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73101050
Nordre Gate 10 Nordre Gate 10 Fax: 73101051
7011 Trondheim 7011 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 974394618
Aksjekapital: 178.509 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 1/1/1995 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: hus arkitekter trondheim as
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.19%
Resultat  
  
-57.19%
Egenkapital  
  
-18.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 36.760.000 42.345.000 41.744.000 30.586.000 25.849.000
Resultat: 402.000 939.000 4.968.000 1.747.000 40.000
Egenkapital: 6.395.000 7.892.000 7.183.000 5.901.000 5.579.000
Regnskap for  Hus Arkitekter AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 36.760.000 42.345.000 41.744.000 30.586.000 25.849.000
Driftskostnader -36.365.000 -41.408.000 -36.795.000 -28.850.000 -25.781.000
Driftsresultat 396.000 935.000 4.949.000 1.737.000 68.000
Finansinntekter 54.000 39.000 34.000 42.000 8.000
Finanskostnader -49.000 -36.000 -15.000 -31.000 -36.000
Finans 5.000 3.000 19.000 11.000 -28.000
Resultat før skatt 402.000 939.000 4.968.000 1.747.000 40.000
Skattekostnad -98.000 -230.000 -1.186.000 -424.000 -21.000
Årsresultat 303.000 709.000 3.782.000 1.323.000 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 532.000 1.036.000 557.000 444.000 585.000
Sum omløpsmidler 13.146.000 14.953.000 18.693.000 14.040.000 12.394.000
Sum eiendeler 13.678.000 15.989.000 19.250.000 14.484.000 12.979.000
Sum opptjent egenkapital 6.217.000 7.714.000 7.004.000 5.723.000 5.400.000
Sum egenkapital 6.395.000 7.892.000 7.183.000 5.901.000 5.579.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.283.000 8.096.000 12.068.000 8.582.000 7.401.000
Sum gjeld og egenkapital 13.679.000 15.989.000 19.251.000 14.484.000 12.980.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 36.760.000 42.248.000 41.744.000 33.323.000 29.047.000
Andre inntekter 96.000 0 -2.737.000 -3.198.000
Driftsinntekter 36.760.000 42.345.000 41.744.000 30.586.000 25.849.000
Varekostnad -2.033.000 -3.505.000 -1.733.000 -305.000 -18.000
Lønninger -28.489.000 -30.595.000 -27.850.000 -21.700.000 -19.861.000
Avskrivning -377.000 -334.000 -193.000 -323.000 -169.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.466.000 -6.974.000 -7.019.000 -6.522.000 -5.733.000
Driftskostnader -36.365.000 -41.408.000 -36.795.000 -28.850.000 -25.781.000
Driftsresultat 396.000 935.000 4.949.000 1.737.000 68.000
Finansinntekter 54.000 39.000 34.000 42.000 8.000
Finanskostnader -49.000 -36.000 -15.000 -31.000 -36.000
Finans 5.000 3.000 19.000 11.000 -28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.800.000 0 -2.500.000 -1.000.000 -200.000
Årsresultat 303.000 709.000 3.782.000 1.323.000 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 91.000 136.000 135.000 41.000 76.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 441.000 774.000 371.000 402.000 509.000
Sum varige driftsmidler 441.000 774.000 371.000 402.000 509.000
Sum finansielle anleggsmidler 126.000 51.000 0 0
Sum anleggsmidler 532.000 1.036.000 557.000 444.000 585.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 5.347.000 7.721.000 7.450.000 8.101.000 7.961.000
Andre fordringer 489.000 519.000 410.000 0 95.000
Sum investeringer 3.000.000 0 0 0
Kasse, bank 7.311.000 3.713.000 10.834.000 5.939.000 4.338.000
Sum omløpsmidler 13.146.000 14.953.000 18.693.000 14.040.000 12.394.000
Sum eiendeler 13.678.000 15.989.000 19.250.000 14.484.000 12.979.000
Sum opptjent egenkapital 6.217.000 7.714.000 7.004.000 5.723.000 5.400.000
Sum egenkapital 6.395.000 7.892.000 7.183.000 5.901.000 5.579.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 460.000 486.000 419.000 1.093.000 1.219.000
Betalbar skatt 53.000 230.000 1.280.000 389.000 0
Skyldig offentlige avgifter 3.562.000 3.391.000 3.879.000 2.873.000 2.600.000
Utbytte -1.800.000 0 -2.500.000 -1.000.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 3.207.000 3.989.000 3.990.000 3.227.000 3.382.000
Sum kortsiktig gjeld 7.283.000 8.096.000 12.068.000 8.582.000 7.401.000
Sum gjeld og egenkapital 13.679.000 15.989.000 19.251.000 14.484.000 12.980.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.863.000 6.857.000 6.625.000 5.458.000 4.993.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.8 1.5 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 1.8 1.8 1.5 1.6 1.7
Soliditet 46.8 49.4 37.3 40.7 4
Resultatgrad 1.1 2.2 11.9 5.7 0.3
Rentedekningsgrad 8.1 2 329.9 5 1.9
Gjeldsgrad 1.1 1 1.7 1.5 1.3
Total kapitalrentabilitet 3.3 6.1 25.9 12.3 0.6
Signatur
01.12.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex