Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hus AS
Juridisk navn:  Hus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70123690
Røysegata 1 Røysegata 1 Fax: 70129509
6003 Ålesund 6003 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 948461986
Aksjekapital: 12.200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/23/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.64%
Resultat  
  
-5.02%
Egenkapital  
  
7.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 9.158.000 8.508.000 9.246.000 7.970.000 7.882.000
Resultat: 3.178.000 3.346.000 4.359.000 2.478.000 1.667.000
Egenkapital: 20.465.000 18.987.000 16.377.000 12.979.000 11.024.000
Regnskap for  Hus AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 9.158.000 8.508.000 9.246.000 7.970.000 7.882.000
Driftskostnader -4.784.000 -3.918.000 -3.493.000 -4.212.000 -4.909.000
Driftsresultat 4.374.000 4.590.000 5.753.000 3.758.000 2.974.000
Finansinntekter 17.000 16.000 2.000 3.000
Finanskostnader -1.196.000 -1.260.000 -1.411.000 -1.282.000 -1.310.000
Finans -1.196.000 -1.243.000 -1.395.000 -1.280.000 -1.307.000
Resultat før skatt 3.178.000 3.346.000 4.359.000 2.478.000 1.667.000
Skattekostnad -700.000 -737.000 -960.000 -523.000 -379.000
Årsresultat 2.479.000 2.609.000 3.399.000 1.954.000 1.288.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 56.540.000 68.599.000 54.444.000 52.679.000 53.096.000
Sum omløpsmidler 17.115.000 1.974.000 2.910.000 2.230.000 1.659.000
Sum eiendeler 73.655.000 70.573.000 57.354.000 54.909.000 54.755.000
Sum opptjent egenkapital 8.265.000 6.787.000 4.177.000 779.000 -1.176.000
Sum egenkapital 20.465.000 18.987.000 16.377.000 12.979.000 11.024.000
Sum langsiktig gjeld 50.380.000 50.640.000 39.947.000 40.945.000 43.020.000
Sum kortsiktig gjeld 2.809.000 948.000 1.030.000 985.000 711.000
Sum gjeld og egenkapital 73.654.000 70.575.000 57.354.000 54.909.000 54.755.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.158.000 8.508.000 8.347.000 7.970.000 7.882.000
Andre inntekter 900.000 0 0
Driftsinntekter 9.158.000 8.508.000 9.246.000 7.970.000 7.882.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -1.059.000 -980.000 -1.062.000 -1.040.000 -1.024.000
Avskrivning -1.426.000 -1.211.000 -1.131.000 -1.179.000 -1.177.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.299.000 -1.727.000 -1.300.000 -1.993.000 -2.708.000
Driftskostnader -4.784.000 -3.918.000 -3.493.000 -4.212.000 -4.909.000
Driftsresultat 4.374.000 4.590.000 5.753.000 3.758.000 2.974.000
Finansinntekter 17.000 16.000 2.000 3.000
Finanskostnader -1.196.000 -1.260.000 -1.411.000 -1.282.000 -1.310.000
Finans -1.196.000 -1.243.000 -1.395.000 -1.280.000 -1.307.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 0 0
Årsresultat 2.479.000 2.609.000 3.399.000 1.954.000 1.288.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 56.326.000 68.385.000 54.230.000 52.443.000 52.829.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 214.000 214.000 214.000 236.000 267.000
Sum varige driftsmidler 56.540.000 68.599.000 54.444.000 52.679.000 53.096.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 56.540.000 68.599.000 54.444.000 52.679.000 53.096.000
Varebeholdning 14.737.000 0 0 0
Kundefordringer 223.000 179.000 163.000 25.000 8.000
Andre fordringer 133.000 139.000 89.000 157.000 233.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.810.000 1.561.000 2.579.000 1.982.000 1.362.000
Sum omløpsmidler 17.115.000 1.974.000 2.910.000 2.230.000 1.659.000
Sum eiendeler 73.655.000 70.573.000 57.354.000 54.909.000 54.755.000
Sum opptjent egenkapital 8.265.000 6.787.000 4.177.000 779.000 -1.176.000
Sum egenkapital 20.465.000 18.987.000 16.377.000 12.979.000 11.024.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.750.000 2.735.000 1.997.000 1.037.000 514.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 50.380.000 50.640.000 39.947.000 40.945.000 43.020.000
Leverandørgjeld 463.000 314.000 399.000 299.000 216.000
Betalbar skatt 684.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 194.000 46.000 121.000 68.000 83.000
Utbytte -1.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 468.000 587.000 510.000 618.000 411.000
Sum kortsiktig gjeld 2.809.000 948.000 1.030.000 985.000 711.000
Sum gjeld og egenkapital 73.654.000 70.575.000 57.354.000 54.909.000 54.755.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.306.000 1.026.000 1.880.000 1.245.000 948.000
Likviditetsgrad 1 6.1 2.1 2.8 2.3 2.3
Likviditetsgrad 2 0.8 2.1 2.8 2.3 2.3
Soliditet 27.8 26.9 28.6 23.6 20.1
Resultatgrad 47.8 53.9 62.2 47.2 37.7
Rentedekningsgrad 3.7 3.6 4.1 2.9 2.3
Gjeldsgrad 2.6 2.7 2.5 3.2 4
Total kapitalrentabilitet 5.9 6.5 10.1 6.8 5.4
Signatur
22.06.2021
SIGNATUR I FELLESSKAP
JOHANNESSEN TERJE
Prokurister
14.10.2015
Daglig leder alene.
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex