Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hus- & Hjerterom As
Juridisk navn:  Hus- & Hjerterom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sjåheimvegen 26 Sjåheimvegen 26 Fax:
3540 Nesbyen 3540 Nesbyen
Fylke: Kommune:
Viken Nesbyen
Org.nr: 912977056
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 12/6/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ravind As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
192.31%
Egenkapital  
  
350%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 360.000 0 0 0 0
Resultat: 24.000 -26.000 0 -2.000 0
Egenkapital: 15.000 -6.000 20.000 20.000 22.000
Regnskap for  Hus- & Hjerterom As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 360.000 0 0 0 0
Driftskostnader -336.000 -2.000 0 -2.000 0
Driftsresultat 24.000 -2.000 0 -2.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -24.000 0 0 0
Finans -24.000 0 0 0
Resultat før skatt 24.000 -26.000 0 -2.000 0
Skattekostnad -4.000 0 0 0 0
Årsresultat 20.000 -26.000 0 -2.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 0 30.000 30.000 0
Sum omløpsmidler 55.000 3.000 -10.000 -10.000 22.000
Sum eiendeler 56.000 3.000 20.000 20.000 22.000
Sum opptjent egenkapital -15.000 -36.000 -10.000 -10.000 -8.000
Sum egenkapital 15.000 -6.000 20.000 20.000 22.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 42.000 9.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 57.000 3.000 20.000 20.000 22.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 360.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 360.000 0 0 0 0
Varekostnad -29.000 0 0 0 0
Lønninger -208.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -99.000 -2.000 0 -2.000 0
Driftskostnader -336.000 -2.000 0 -2.000 0
Driftsresultat 24.000 -2.000 0 -2.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -24.000 0 0 0
Finans -24.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 20.000 -26.000 0 -2.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 0 30.000 30.000 0
Sum anleggsmidler 1.000 0 30.000 30.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 0 -10.000 -10.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 54.000 3.000 0 0 22.000
Sum omløpsmidler 55.000 3.000 -10.000 -10.000 22.000
Sum eiendeler 56.000 3.000 20.000 20.000 22.000
Sum opptjent egenkapital -15.000 -36.000 -10.000 -10.000 -8.000
Sum egenkapital 15.000 -6.000 20.000 20.000 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 4.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 9.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 42.000 9.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 57.000 3.000 20.000 20.000 22.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.000 -6.000 -10.000 -10.000 22.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.3
Likviditetsgrad 2 1.3 0.3 0 0 0
Soliditet 26.3 1 1 1
Resultatgrad 6.7
Rentedekningsgrad -0.1
Gjeldsgrad 2.8 -1.5 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 42.1 -66.7 0 - 0
Signatur
04.01.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex