Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hundebarnehagen As
Juridisk navn:  Hundebarnehagen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97023635
Syverstadveien 21 Syverstadveien 21 Fax:
1394 Nesbru 1394 Nesbru
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 814393062
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 10/22/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisorkollegiet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.52%
Resultat  
  
-213.98%
Egenkapital  
  
-29.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.154.000 3.269.000 2.733.000 2.011.000 900.000
Resultat: -106.000 93.000 -96.000 -64.000 -265.000
Egenkapital: -469.000 -363.000 -456.000 -360.000 -296.000
Regnskap for  Hundebarnehagen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.154.000 3.269.000 2.733.000 2.011.000 900.000
Driftskostnader -3.075.000 -2.831.000 -2.648.000 -1.960.000 -1.157.000
Driftsresultat 80.000 438.000 85.000 51.000 -258.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0 0
Finanskostnader -186.000 -347.000 -183.000 -114.000 -7.000
Finans -186.000 -345.000 -181.000 -114.000 -7.000
Resultat før skatt -106.000 93.000 -96.000 -64.000 -265.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -106.000 93.000 -96.000 -64.000 -265.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 227.000 329.000 214.000 237.000 44.000
Sum eiendeler 227.000 329.000 214.000 237.000 44.000
Sum opptjent egenkapital -499.000 -393.000 -486.000 -390.000 -326.000
Sum egenkapital -469.000 -363.000 -456.000 -360.000 -296.000
Sum langsiktig gjeld 60.000 65.000 146.000 -18.000 -106.000
Sum kortsiktig gjeld 635.000 627.000 524.000 614.000 446.000
Sum gjeld og egenkapital 226.000 329.000 214.000 236.000 44.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.154.000 3.269.000 2.733.000 2.011.000 900.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.154.000 3.269.000 2.733.000 2.011.000 900.000
Varekostnad -164.000 -33.000 -16.000 -43.000 0
Lønninger -2.286.000 -2.104.000 -2.073.000 -1.432.000 -701.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -625.000 -694.000 -559.000 -485.000 -456.000
Driftskostnader -3.075.000 -2.831.000 -2.648.000 -1.960.000 -1.157.000
Driftsresultat 80.000 438.000 85.000 51.000 -258.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0 0
Finanskostnader -186.000 -347.000 -183.000 -114.000 -7.000
Finans -186.000 -345.000 -181.000 -114.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -106.000 93.000 -96.000 -64.000 -265.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 63.000 43.000 75.000 0 0
Andre fordringer 48.000 29.000 0 138.000 27.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 116.000 257.000 139.000 99.000 17.000
Sum omløpsmidler 227.000 329.000 214.000 237.000 44.000
Sum eiendeler 227.000 329.000 214.000 237.000 44.000
Sum opptjent egenkapital -499.000 -393.000 -486.000 -390.000 -326.000
Sum egenkapital -469.000 -363.000 -456.000 -360.000 -296.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 60.000 65.000 146.000 -18.000 -106.000
Leverandørgjeld 11.000 53.000 102.000 0 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 264.000 402.000 216.000 450.000 377.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 360.000 172.000 206.000 164.000 66.000
Sum kortsiktig gjeld 635.000 627.000 524.000 614.000 446.000
Sum gjeld og egenkapital 226.000 329.000 214.000 236.000 44.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -408.000 -298.000 -310.000 -377.000 -402.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5 0.4 0.4 0.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.4 0.4 0.1
Soliditet -207.5 -110.3 -213.1 -152.5 -672.7
Resultatgrad 2.5 13.4 3.1 2.5 -28.7
Rentedekningsgrad 0.4 1.3 0.5 0.4 -36.9
Gjeldsgrad -1.5 -1.9 -1.5 -1.7 -1.1
Total kapitalrentabilitet 35.4 133.7 40.7 21.6 -586.4
Signatur
14.12.2020
STYRET I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
14.12.2020
Daglig leder og styrets leder i fellesskap.
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex