Humlekjær Og Ødegaard As
Juridisk navn:  Humlekjær Og Ødegaard As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69345179
Postboks 33 Strykerveien 11 Fax: 69392271
1650 Sellebakk 1658 Torp
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 944446400
Aksjekapital: 2.970.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 9/1/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Norian Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.59%
Resultat  
  
-11.98%
Egenkapital  
  
-5.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 98.562.000 97.023.000 90.187.000 84.998.000 79.036.000
Resultat: 19.401.000 22.042.000 20.730.000 19.307.000 15.837.000
Egenkapital: 4.909.000 5.209.000 5.262.000 5.352.000 4.887.000
Regnskap for  Humlekjær Og Ødegaard As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 98.562.000 97.023.000 90.187.000 84.998.000 79.036.000
Driftskostnader -78.800.000 -74.934.000 -69.800.000 -66.040.000 -63.537.000
Driftsresultat 19.762.000 22.089.000 20.387.000 18.958.000 15.499.000
Finansinntekter 30.000 273.000 383.000 355.000 344.000
Finanskostnader -391.000 -320.000 -40.000 -5.000 -5.000
Finans -361.000 -47.000 343.000 350.000 339.000
Resultat før skatt 19.401.000 22.042.000 20.730.000 19.307.000 15.837.000
Skattekostnad -4.274.000 -4.856.000 -4.569.000 -4.440.000 -3.823.000
Årsresultat 15.126.000 17.186.000 16.161.000 14.867.000 12.014.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 860.000 1.362.000 250.000 250.000 350.000
Sum omløpsmidler 38.256.000 38.188.000 37.268.000 33.113.000 34.989.000
Sum eiendeler 39.116.000 39.550.000 37.518.000 33.363.000 35.339.000
Sum opptjent egenkapital 1.939.000 2.239.000 2.292.000 2.382.000 1.917.000
Sum egenkapital 4.909.000 5.209.000 5.262.000 5.352.000 4.887.000
Sum langsiktig gjeld 891.000 1.139.000 23.000 38.000 450.000
Sum kortsiktig gjeld 33.315.000 33.202.000 32.234.000 27.973.000 30.002.000
Sum gjeld og egenkapital 39.115.000 39.550.000 37.519.000 33.363.000 35.339.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 98.562.000 97.023.000 90.187.000 84.998.000 79.036.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 98.562.000 97.023.000 90.187.000 84.998.000 79.036.000
Varekostnad -43.177.000 -42.892.000 -36.731.000 -35.649.000 -33.527.000
Lønninger -16.068.000 -14.564.000 -15.710.000 -14.597.000 -14.502.000
Avskrivning -252.000 -147.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -19.303.000 -17.331.000 -17.359.000 -15.794.000 -15.508.000
Driftskostnader -78.800.000 -74.934.000 -69.800.000 -66.040.000 -63.537.000
Driftsresultat 19.762.000 22.089.000 20.387.000 18.958.000 15.499.000
Finansinntekter 30.000 273.000 383.000 355.000 344.000
Finanskostnader -391.000 -320.000 -40.000 -5.000 -5.000
Finans -361.000 -47.000 343.000 350.000 339.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -250.000 0 0 0
Årsresultat 15.126.000 17.186.000 16.161.000 14.867.000 12.014.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 100.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 860.000 1.112.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 860.000 1.112.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 250.000 250.000 250.000 250.000
Sum anleggsmidler 860.000 1.362.000 250.000 250.000 350.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 6.035.000 6.127.000 8.586.000 7.208.000 7.144.000
Andre fordringer 457.000 359.000 173.000 301.000 192.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0
Sum omløpsmidler 38.256.000 38.188.000 37.268.000 33.113.000 34.989.000
Sum eiendeler 39.116.000 39.550.000 37.518.000 33.363.000 35.339.000
Sum opptjent egenkapital 1.939.000 2.239.000 2.292.000 2.382.000 1.917.000
Sum egenkapital 4.909.000 5.209.000 5.262.000 5.352.000 4.887.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 17.000 23.000 38.000 450.000
Gjeld til kredittinstitutt 21.152.000 22.746.000 22.648.000 20.514.000 21.935.000
Sum langsiktig gjeld 891.000 1.139.000 23.000 38.000 450.000
Leverandørgjeld 4.095.000 3.834.000 3.491.000 2.284.000 2.007.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.417.000 1.435.000 1.418.000 1.094.000 1.325.000
Utbytte -250.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.651.000 5.187.000 4.677.000 4.081.000 4.735.000
Sum kortsiktig gjeld 33.315.000 33.202.000 32.234.000 27.973.000 30.002.000
Sum gjeld og egenkapital 39.115.000 39.550.000 37.519.000 33.363.000 35.339.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.941.000 4.986.000 5.034.000 5.140.000 4.987.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2
Soliditet 12.6 13.2 1 1 13.8
Resultatgrad 20.1 22.8 22.6 22.3 19.6
Rentedekningsgrad 50.5 69.0 509.7 3791.6 3099.8
Gjeldsgrad 7.0 6.6 6.1 5.2 6.2
Total kapitalrentabilitet 50.6 56.5 55.4 57.9 44.8
Signatur
31.08.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
11.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex