Hugo Industridesign AS
Juridisk navn:  Hugo Industridesign AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91703190
c/o Mission Design Henrik Ibsens gate 100 B c/o Mission Design Henrik Ibsens gate 100 B Fax: 22989760
0255 Oslo 255 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991223401
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/12/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hurd Økonomi & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.53%
Resultat  
  
1175%
Egenkapital  
  
800%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 856.000 1.038.000 1.548.000 1.198.000 1.954.000
Resultat: 129.000 -12.000 -159.000 187.000 -91.000
Egenkapital: 112.000 -16.000 -5.000 155.000 -6.000
Regnskap for  Hugo Industridesign AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 856.000 1.038.000 1.548.000 1.198.000 1.954.000
Driftskostnader -727.000 -1.034.000 -1.708.000 -1.011.000 -2.044.000
Driftsresultat 129.000 4.000 -160.000 187.000 -90.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader -15.000 0 0 0
Finans -15.000 1.000 0 0
Resultat før skatt 129.000 -12.000 -159.000 187.000 -91.000
Skattekostnad 0 0 -26.000 0
Årsresultat 129.000 -12.000 -159.000 161.000 -91.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.000 30.000 48.000 41.000 56.000
Sum omløpsmidler 193.000 90.000 195.000 386.000 182.000
Sum eiendeler 243.000 120.000 243.000 427.000 238.000
Sum opptjent egenkapital 12.000 -116.000 -105.000 -55.000 -106.000
Sum egenkapital 112.000 -16.000 -5.000 155.000 -6.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 131.000 137.000 248.000 272.000 244.000
Sum gjeld og egenkapital 243.000 121.000 243.000 317.000 238.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 856.000 1.038.000 1.548.000 1.198.000 1.954.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 856.000 1.038.000 1.548.000 1.198.000 1.954.000
Varekostnad -62.000 4.000 -67.000 -16.000 -114.000
Lønninger -417.000 -650.000 -1.177.000 -653.000 -1.321.000
Avskrivning -3.000 -3.000 -23.000 -30.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -245.000 -385.000 -441.000 -312.000 -582.000
Driftskostnader -727.000 -1.034.000 -1.708.000 -1.011.000 -2.044.000
Driftsresultat 129.000 4.000 -160.000 187.000 -90.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader -15.000 0 0 0
Finans -15.000 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 129.000 -12.000 -159.000 161.000 -91.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 20.000 0 3.000 26.000 56.000
Sum varige driftsmidler 20.000 0 3.000 26.000 56.000
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 30.000 45.000 15.000 0
Sum anleggsmidler 50.000 30.000 48.000 41.000 56.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 123.000 70.000 17.000 330.000 100.000
Andre fordringer 39.000 5.000 6.000 13.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 31.000 16.000 173.000 43.000 70.000
Sum omløpsmidler 193.000 90.000 195.000 386.000 182.000
Sum eiendeler 243.000 120.000 243.000 427.000 238.000
Sum opptjent egenkapital 12.000 -116.000 -105.000 -55.000 -106.000
Sum egenkapital 112.000 -16.000 -5.000 155.000 -6.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 32.000 27.000 57.000 97.000 40.000
Betalbar skatt 0 0 26.000 0
Skyldig offentlige avgifter 66.000 57.000 120.000 52.000 115.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000 53.000 71.000 97.000 88.000
Sum kortsiktig gjeld 131.000 137.000 248.000 272.000 244.000
Sum gjeld og egenkapital 243.000 121.000 243.000 317.000 238.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 62.000 -47.000 -53.000 114.000 -62.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.7 0.8 1.4 0.7
Likviditetsgrad 2 1.5 0.7 0.8 1.4 0.7
Soliditet 46.1 -13.2 -2.1 36.3 -2.5
Resultatgrad 15.1 0.4 -10.3 15.6 -4.6
Rentedekningsgrad 0.3
Gjeldsgrad 1.2 -8.6 -49.6 1.8 -40.7
Total kapitalrentabilitet 53.1 3.3 -65.4 43.8 -37.8
Signatur
04.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
04.04.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex