Hugo Boss Scandinavia
Juridisk navn:  Hugo Boss Scandinavia
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22404710
Postboks 178 Alnabru Akersgata 16 Fax: 22404711
0614 Oslo 158 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 990699097
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 1/11/2007
Foretakstype: NUF
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-34.69%
Resultat  
  
-99.66%
Egenkapital  
  
0.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 72.392.000 110.844.000 109.420.000 104.621.000 106.958.000
Resultat: 19.000 5.514.000 9.956.000 -911.000 10.363.000
Egenkapital: 69.386.000 69.372.000 65.083.000 57.510.000 43.307.000
Regnskap for  Hugo Boss Scandinavia
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 72.392.000 110.844.000 109.420.000 104.621.000 106.958.000
Driftskostnader -72.640.000 -105.929.000 -99.931.000 -105.962.000 -96.556.000
Driftsresultat -248.000 4.915.000 9.489.000 -1.341.000 10.402.000
Finansinntekter 274.000 678.000 491.000 461.000 42.000
Finanskostnader -6.000 -79.000 -24.000 -31.000 -81.000
Finans 268.000 599.000 467.000 430.000 -39.000
Resultat før skatt 19.000 5.514.000 9.956.000 -911.000 10.363.000
Skattekostnad -5.000 -1.226.000 -2.383.000 114.000 -2.611.000
Årsresultat 15.000 4.289.000 7.573.000 -797.000 7.752.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.659.000 9.159.000 11.067.000 11.107.000 12.382.000
Sum omløpsmidler 75.148.000 74.677.000 69.952.000 63.365.000 52.140.000
Sum eiendeler 81.807.000 83.836.000 81.019.000 74.472.000 64.522.000
Sum opptjent egenkapital 69.386.000 69.372.000 65.083.000 57.510.000 43.307.000
Sum egenkapital 69.386.000 69.372.000 65.083.000 57.510.000 43.307.000
Sum langsiktig gjeld 3.798.000 3.798.000 4.373.000 4.996.000 5.697.000
Sum kortsiktig gjeld 8.622.000 10.666.000 11.563.000 11.967.000 15.517.000
Sum gjeld og egenkapital 81.806.000 83.836.000 81.019.000 74.473.000 64.521.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 72.392.000 110.844.000 109.420.000 104.621.000 106.958.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 72.392.000 110.844.000 109.420.000 104.621.000 106.958.000
Varekostnad -49.455.000 -78.548.000 -76.760.000 0 -77.085.000
Lønninger -5.247.000 -7.066.000 -5.996.000 -5.911.000 -4.573.000
Avskrivning -2.708.000 -2.191.000 -1.387.000 -2.445.000 -851.000
Nedskrivning 0 0 -10.527.000 0
Andre driftskostnader -15.230.000 -18.124.000 -15.788.000 -15.164.000 -14.047.000
Driftskostnader -72.640.000 -105.929.000 -99.931.000 -105.962.000 -96.556.000
Driftsresultat -248.000 4.915.000 9.489.000 -1.341.000 10.402.000
Finansinntekter 274.000 678.000 491.000 461.000 42.000
Finanskostnader -6.000 -79.000 -24.000 -31.000 -81.000
Finans 268.000 599.000 467.000 430.000 -39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -8.500.000 0 -7.752.000
Årsresultat 15.000 4.289.000 7.573.000 -797.000 7.752.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 2.371.000 0
Sum Immatrielle midler 1.926.000 1.885.000 2.001.000 2.371.000 54.000
Fast eiendom 1.256.000 2.386.000 0 3.565.000 3.854.000
Maskiner anlegg 0 0 4.934.000 0
Driftsløsøre 3.241.000 4.652.000 8.829.000 0 8.133.000
Sum varige driftsmidler 4.497.000 7.038.000 8.829.000 8.499.000 11.987.000
Sum finansielle anleggsmidler 236.000 236.000 237.000 237.000 340.000
Sum anleggsmidler 6.659.000 9.159.000 11.067.000 11.107.000 12.382.000
Varebeholdning 8.625.000 8.415.000 9.370.000 8.558.000 7.713.000
Kundefordringer 1.706.000 5.497.000 3.422.000 3.541.000 7.347.000
Andre fordringer 1.245.000 1.142.000 0 116.000 523.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.766.000 2.482.000 4.402.000 4.591.000 3.116.000
Sum omløpsmidler 75.148.000 74.677.000 69.952.000 63.365.000 52.140.000
Sum eiendeler 81.807.000 83.836.000 81.019.000 74.472.000 64.522.000
Sum opptjent egenkapital 69.386.000 69.372.000 65.083.000 57.510.000 43.307.000
Sum egenkapital 69.386.000 69.372.000 65.083.000 57.510.000 43.307.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.798.000 0 4.373.000 4.996.000 5.697.000
Gjeld til kredittinstitutt 816.000 874.000 2.060.000 2.466.000 1.869.000
Sum langsiktig gjeld 3.798.000 3.798.000 4.373.000 4.996.000 5.697.000
Leverandørgjeld 3.613.000 2.458.000 501.000 1.773.000 757.000
Betalbar skatt 77.000 1.110.000 1.966.000 2.203.000 1.869.000
Skyldig offentlige avgifter 1.567.000 3.200.000 3.228.000 2.671.000 1.888.000
Utbytte 0 -8.500.000 0 -7.752.000
Annen kortsiktig gjeld 2.550.000 3.024.000 3.808.000 2.854.000 9.134.000
Sum kortsiktig gjeld 8.622.000 10.666.000 11.563.000 11.967.000 15.517.000
Sum gjeld og egenkapital 81.806.000 83.836.000 81.019.000 74.473.000 64.521.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 66.526.000 64.011.000 58.389.000 51.398.000 36.623.000
Likviditetsgrad 1 8.7 7 6 5.3 3.4
Likviditetsgrad 2 7.7 6.2 5.2 4.6 2.9
Soliditet 84.8 82.7 80.3 77.2 67.1
Resultatgrad -0.3 4.4 8.7 -1.3 9.7
Rentedekningsgrad -41.3 62.2 395.4 -43.3 128.4
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 6.7 12.3 -1.2 16.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex