Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hotelldrift Q Entry As
Juridisk navn:  Hotelldrift Q Entry As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66997800
Lienga 11 Lienga 11 Fax: 66997801
1414 Trollåsen 1410 Kolbotn
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 965641505
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 39
Etableringsdato: 9/24/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.66%
Resultat  
  
38.1%
Egenkapital  
  
-34.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 37.783.000 38.419.000 40.202.000 35.445.000 36.877.000
Resultat: -1.493.000 -2.412.000 -1.911.000 -886.000 -2.820.000
Egenkapital: 159.000 241.000 412.000 6.686.000 4.474.000
Regnskap for  Hotelldrift Q Entry As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 37.783.000 38.419.000 40.202.000 35.445.000 36.877.000
Driftskostnader -38.772.000 -40.484.000 -41.779.000 -36.149.000 -39.385.000
Driftsresultat -989.000 -2.064.000 -1.577.000 -704.000 -2.508.000
Finansinntekter -107.000 9.000 0 18.000 10.000
Finanskostnader -396.000 -358.000 -334.000 -201.000 -322.000
Finans -503.000 -349.000 -334.000 -183.000 -312.000
Resultat før skatt -1.493.000 -2.412.000 -1.911.000 -886.000 -2.820.000
Skattekostnad 326.000 534.000 444.000 231.000 676.000
Årsresultat -1.166.000 -1.878.000 -1.467.000 -654.000 -2.144.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.267.000 12.929.000 12.852.000 8.780.000 2.141.000
Sum omløpsmidler 4.052.000 3.652.000 4.925.000 5.596.000 6.437.000
Sum eiendeler 15.319.000 16.581.000 17.777.000 14.376.000 8.578.000
Sum opptjent egenkapital -16.922.000 -15.756.000 -13.878.000 -5.411.000 -4.756.000
Sum egenkapital 159.000 241.000 412.000 6.686.000 4.474.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.159.000 16.340.000 17.365.000 7.690.000 4.105.000
Sum gjeld og egenkapital 15.318.000 16.581.000 17.777.000 14.375.000 8.579.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 37.783.000 38.419.000 40.202.000 35.445.000 36.877.000
Driftsinntekter 37.783.000 38.419.000 40.202.000 35.445.000 36.877.000
Varekostnad -4.178.000 -3.910.000 -4.275.000 -4.562.000 -4.837.000
Lønninger -15.825.000 -17.388.000 -18.212.000 -15.712.000 -15.357.000
Avskrivning -2.351.000 -2.291.000 -2.050.000 -267.000 -43.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.418.000 -16.895.000 -17.242.000 -15.608.000 -19.148.000
Driftskostnader -38.772.000 -40.484.000 -41.779.000 -36.149.000 -39.385.000
Driftsresultat -989.000 -2.064.000 -1.577.000 -704.000 -2.508.000
Finansinntekter -107.000 9.000 0 18.000 10.000
Finanskostnader -396.000 -358.000 -334.000 -201.000 -322.000
Finans -503.000 -349.000 -334.000 -183.000 -312.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.166.000 -1.878.000 -1.467.000 -654.000 -2.144.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 118.000 69.000 44.000 293.000 1.017.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.148.000 12.860.000 12.807.000 8.488.000 1.124.000
Sum varige driftsmidler 11.148.000 12.860.000 12.807.000 8.488.000 1.124.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.267.000 12.929.000 12.852.000 8.780.000 2.141.000
Varebeholdning 328.000 343.000 294.000 166.000 356.000
Kundefordringer 2.032.000 820.000 1.492.000 1.116.000 941.000
Andre fordringer 1.635.000 2.391.000 3.060.000 4.284.000 5.094.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 56.000 98.000 78.000 29.000 46.000
Sum omløpsmidler 4.052.000 3.652.000 4.925.000 5.596.000 6.437.000
Sum eiendeler 15.319.000 16.581.000 17.777.000 14.376.000 8.578.000
Sum opptjent egenkapital -16.922.000 -15.756.000 -13.878.000 -5.411.000 -4.756.000
Sum egenkapital 159.000 241.000 412.000 6.686.000 4.474.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 872.000 1.012.000 912.000 2.175.000 1.464.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.184.000 1.400.000 1.346.000 1.116.000 1.030.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.103.000 13.928.000 15.107.000 4.399.000 1.610.000
Sum kortsiktig gjeld 15.159.000 16.340.000 17.365.000 7.690.000 4.105.000
Sum gjeld og egenkapital 15.318.000 16.581.000 17.777.000 14.375.000 8.579.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -11.107.000 -12.688.000 -12.440.000 -2.094.000 2.332.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.2 0.3 0.7 1.6
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.3 0.7 1.5
Soliditet 1 1.5 2.3 46.5 52.2
Resultatgrad -2.6 -5.4 -3.9 -6.8
Rentedekningsgrad -2.5 -5.8 -4.7 -3.5 -7.8
Gjeldsgrad 95.3 67.8 42.1 1.2 0.9
Total kapitalrentabilitet -7.2 -12.4 -8.9 -4.8 -29.1
Signatur
19.11.2020
STYREFORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
01.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex