Clarion Collection Hotel Bakeriet
Juridisk navn:  Hotelldrift Cl Bergen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53051500
Postboks 24545 Solli Rosenkrantzgaten 8 Fax: 73991001
0201 Oslo 5003 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 860018632
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 36
Etableringsdato: 1/10/1991
Foretakstype: AS
Tidligere navn: comfort hotel bakeriet as
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
72.16%
Egenkapital  
  
5.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 -38.000 26.198.000 22.346.000 22.811.000
Resultat: -49.000 -176.000 -2.960.000 -7.506.000 -4.352.000
Egenkapital: 1.034.000 982.000 912.000 678.000 241.000
Regnskap for  Clarion Collection Hotel Bakeriet
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 -38.000 26.198.000 22.346.000 22.811.000
Driftskostnader -60.000 -117.000 -28.902.000 -29.505.000 -26.775.000
Driftsresultat -60.000 -155.000 -2.704.000 -7.160.000 -3.963.000
Finansinntekter 13.000 7.000 4.000 3.000 2.000
Finanskostnader -2.000 -29.000 -260.000 -348.000 -391.000
Finans 11.000 -22.000 -256.000 -345.000 -389.000
Resultat før skatt -49.000 -176.000 -2.960.000 -7.506.000 -4.352.000
Skattekostnad 11.000 37.000 695.000 1.911.000 1.132.000
Årsresultat -38.000 -139.000 -2.265.000 -5.594.000 -3.220.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 58.000 73.000 133.000 10.227.000 323.000
Sum omløpsmidler 976.000 909.000 4.690.000 8.447.000 4.988.000
Sum eiendeler 1.034.000 982.000 4.823.000 18.674.000 5.311.000
Sum opptjent egenkapital -14.146.000 -14.108.000 -13.969.000 -11.704.000 -6.109.000
Sum egenkapital 1.034.000 982.000 912.000 678.000 241.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 3.912.000 17.996.000 5.070.000
Sum gjeld og egenkapital 1.034.000 982.000 4.824.000 18.673.000 5.311.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 -38.000 26.198.000 22.346.000 22.811.000
Driftsinntekter 0 -38.000 26.198.000 22.346.000 22.811.000
Varekostnad 0 -57.000 -2.411.000 -2.156.000 -2.174.000
Lønninger -3.000 -1.000 -9.368.000 -8.079.000 -8.250.000
Avskrivning 0 0 0 0 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -120.000
Andre driftskostnader -57.000 -59.000 -17.123.000 -19.270.000 -16.210.000
Driftskostnader -60.000 -117.000 -28.902.000 -29.505.000 -26.775.000
Driftsresultat -60.000 -155.000 -2.704.000 -7.160.000 -3.963.000
Finansinntekter 13.000 7.000 4.000 3.000 2.000
Finanskostnader -2.000 -29.000 -260.000 -348.000 -391.000
Finans 11.000 -22.000 -256.000 -345.000 -389.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -38.000 -139.000 -2.265.000 -5.594.000 -3.220.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 58.000 73.000 98.000 192.000 288.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 35.000 10.035.000 35.000
Sum anleggsmidler 58.000 73.000 133.000 10.227.000 323.000
Varebeholdning 0 0 60.000 63.000 78.000
Kundefordringer 0 0 432.000 283.000 291.000
Andre fordringer 976.000 909.000 4.198.000 8.096.000 4.615.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 4.000 4.000
Sum omløpsmidler 976.000 909.000 4.690.000 8.447.000 4.988.000
Sum eiendeler 1.034.000 982.000 4.823.000 18.674.000 5.311.000
Sum opptjent egenkapital -14.146.000 -14.108.000 -13.969.000 -11.704.000 -6.109.000
Sum egenkapital 1.034.000 982.000 912.000 678.000 241.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 1.146.000 545.000 577.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 611.000 606.000 518.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 2.155.000 16.845.000 3.975.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 3.912.000 17.996.000 5.070.000
Sum gjeld og egenkapital 1.034.000 982.000 4.824.000 18.673.000 5.311.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 976.000 909.000 778.000 -9.549.000 -82.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.5 1.0
Likviditetsgrad 2 0 0 1.2 0.5 1.0
Soliditet 1 1 18.9 3.6 4.5
Resultatgrad 407.9 -10.3 -17.4
Rentedekningsgrad -5.3 -10.4 -20.6 -10.1
Gjeldsgrad 0 0 4.3 26.5 21.0
Total kapitalrentabilitet -4.5 -15.1 -38.3 -74.6
Signatur
03.12.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex