Hotell Ullensvang Eiendom AS
Juridisk navn:  Hotell Ullensvang Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53661132
Fax:
5787 Lofthus 5787 Lofthus
Fylke: Kommune:
Vestland Ullensvang
Org.nr: 985803730
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Etableringsdato: 6/12/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.06%
Resultat  
  
5.5%
Egenkapital  
  
-62.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.420.000 9.140.000 0 9.140.000 9.140.000
Resultat: 2.380.000 2.256.000 0 1.801.000 2.304.000
Egenkapital: 8.857.000 23.535.000 0 24.345.000 22.794.000
Regnskap for  Hotell Ullensvang Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.420.000 9.140.000 0 9.140.000 9.140.000
Driftskostnader -4.677.000 -4.517.000 0 -4.323.000 -3.932.000
Driftsresultat 4.743.000 4.623.000 0 4.816.000 5.207.000
Finansinntekter 61.000 5.000 0 43.000 45.000
Finanskostnader -2.424.000 -2.372.000 0 -3.060.000 -2.948.000
Finans -2.363.000 -2.367.000 0 -3.017.000 -2.903.000
Resultat før skatt 2.380.000 2.256.000 0 1.801.000 2.304.000
Skattekostnad -524.000 -496.000 -260.000 -249.000 -391.000
Årsresultat 1.857.000 1.760.000 1.630.000 1.551.000 1.913.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 86.624.000 90.178.000 93.394.000 95.848.000 99.428.000
Sum omløpsmidler 5.575.000 955.000 1.232.000 8.433.000 3.050.000
Sum eiendeler 92.199.000 91.133.000 94.626.000 104.281.000 102.478.000
Sum opptjent egenkapital 11.907.000 0 12.717.000 11.165.000
Sum egenkapital 8.857.000 23.535.000 0 24.345.000 22.794.000
Sum langsiktig gjeld 62.590.000 54.132.000 0 65.270.000 66.495.000
Sum kortsiktig gjeld 20.753.000 13.465.000 0 14.666.000 13.190.000
Sum gjeld og egenkapital 92.200.000 91.133.000 11.629.000 104.282.000 102.479.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 9.420.000 9.140.000 0 9.140.000 9.140.000
Driftsinntekter 9.420.000 9.140.000 0 9.140.000 9.140.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -3.594.000 -3.594.000 0 -3.580.000 -3.580.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.083.000 -923.000 0 -743.000 -352.000
Driftskostnader -4.677.000 -4.517.000 0 -4.323.000 -3.932.000
Driftsresultat 4.743.000 4.623.000 0 4.816.000 5.207.000
Finansinntekter 61.000 5.000 0 43.000 45.000
Finanskostnader -2.424.000 -2.372.000 0 -3.060.000 -2.948.000
Finans -2.363.000 -2.367.000 0 -3.017.000 -2.903.000
Konsernbidrag 14.679.000 541.000 269.000 -1.551.000 3.957.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.857.000 1.760.000 1.630.000 1.551.000 1.913.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 79.590.000 83.184.000 86.534.000 89.268.000 92.848.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.939.000 3.899.000 3.765.000 3.485.000 3.485.000
Sum varige driftsmidler 83.529.000 87.083.000 90.299.000 92.753.000 96.333.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.095.000 3.095.000 3.095.000 3.095.000 3.095.000
Sum anleggsmidler 86.624.000 90.178.000 93.394.000 95.848.000 99.428.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 2.000 0 0 5.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.574.000 955.000 1.232.000 8.428.000 3.050.000
Sum omløpsmidler 5.575.000 955.000 1.232.000 8.433.000 3.050.000
Sum eiendeler 92.199.000 91.133.000 94.626.000 104.281.000 102.478.000
Sum opptjent egenkapital 11.907.000 0 12.717.000 11.165.000
Sum egenkapital 8.857.000 23.535.000 0 24.345.000 22.794.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.507.000 3.698.000 0 4.158.000 4.445.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 62.590.000 54.132.000 0 65.270.000 66.495.000
Leverandørgjeld 26.000 36.000 0 36.000 540.000
Betalbar skatt 0 0 536.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 20.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.728.000 13.429.000 0 14.094.000 12.630.000
Sum kortsiktig gjeld 20.753.000 13.465.000 0 14.666.000 13.190.000
Sum gjeld og egenkapital 92.200.000 91.133.000 11.629.000 104.282.000 102.479.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -15.178.000 -12.510.000 1.232.000 -6.233.000 -10.140.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.1 0.6 0.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0.1 0 0.6 0.2
Soliditet 9.6 25.8 23.3 22.2
Resultatgrad 50.4 50.6 52.7 5
Rentedekningsgrad 2.0 1.9 1.6 1.8
Gjeldsgrad 9.4 2.9 3.3 3.5
Total kapitalrentabilitet 5.2 5.1 4.7 5.1
Signatur
14.04.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.04.2021
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex