Hotell Rosendal AS
Juridisk navn:  Hotell Rosendal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53473666
Postboks 125 Skålagato 17 Fax: 52828880
5470 Rosendal 5470 Rosendal
Fylke: Kommune:
Vestland Kvinnherad
Org.nr: 991761659
Aksjekapital: 1.038.800 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 9/15/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Vis Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.07%
Resultat  
  
20.72%
Egenkapital  
  
38.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.327.000 5.732.000 5.891.000 5.564.000 5.340.000
Resultat: 734.000 608.000 150.000 61.000 -477.000
Egenkapital: -1.163.000 -1.897.000 -2.505.000 -2.655.000 -3.713.000
Regnskap for  Hotell Rosendal AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.327.000 5.732.000 5.891.000 5.564.000 5.340.000
Driftskostnader -4.087.000 -4.523.000 -5.154.000 -4.954.000 -5.291.000
Driftsresultat 1.240.000 1.209.000 737.000 609.000 49.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -507.000 -602.000 -587.000 -549.000 -526.000
Finans -507.000 -602.000 -587.000 -549.000 -526.000
Resultat før skatt 734.000 608.000 150.000 61.000 -477.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 734.000 608.000 150.000 61.000 -477.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.459.000 9.762.000 10.066.000 10.384.000 10.774.000
Sum omløpsmidler 1.727.000 281.000 269.000 359.000 599.000
Sum eiendeler 11.186.000 10.043.000 10.335.000 10.743.000 11.373.000
Sum opptjent egenkapital -4.958.000 -5.692.000 -6.300.000 -6.450.000 -6.510.000
Sum egenkapital -1.163.000 -1.897.000 -2.505.000 -2.655.000 -3.713.000
Sum langsiktig gjeld 10.646.000 9.970.000 10.445.000 10.863.000 11.311.000
Sum kortsiktig gjeld 1.702.000 1.971.000 2.394.000 2.535.000 3.776.000
Sum gjeld og egenkapital 11.185.000 10.044.000 10.334.000 10.743.000 11.374.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.212.000 5.722.000 5.905.000 5.542.000 5.255.000
Andre inntekter 115.000 10.000 -13.000 21.000 85.000
Driftsinntekter 5.327.000 5.732.000 5.891.000 5.564.000 5.340.000
Varekostnad -1.045.000 -1.424.000 -1.328.000 -1.548.000 -1.305.000
Lønninger -1.547.000 -1.570.000 -2.197.000 -2.219.000 -2.218.000
Avskrivning -304.000 -304.000 -329.000 -390.000 -361.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.191.000 -1.225.000 -1.300.000 -797.000 -1.407.000
Driftskostnader -4.087.000 -4.523.000 -5.154.000 -4.954.000 -5.291.000
Driftsresultat 1.240.000 1.209.000 737.000 609.000 49.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -507.000 -602.000 -587.000 -549.000 -526.000
Finans -507.000 -602.000 -587.000 -549.000 -526.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 734.000 608.000 150.000 61.000 -477.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 9.406.000 9.692.000 9.978.000 10.248.000 10.534.000
Maskiner anlegg 53.000 70.000 88.000 105.000 123.000
Driftsløsøre 0 0 25.000 112.000
Sum varige driftsmidler 9.459.000 9.762.000 10.066.000 10.379.000 10.769.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 9.459.000 9.762.000 10.066.000 10.384.000 10.774.000
Varebeholdning 86.000 86.000 180.000 190.000 210.000
Kundefordringer 161.000 80.000 6.000 47.000 34.000
Andre fordringer 142.000 49.000 84.000 63.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.338.000 67.000 0 59.000 342.000
Sum omløpsmidler 1.727.000 281.000 269.000 359.000 599.000
Sum eiendeler 11.186.000 10.043.000 10.335.000 10.743.000 11.373.000
Sum opptjent egenkapital -4.958.000 -5.692.000 -6.300.000 -6.450.000 -6.510.000
Sum egenkapital -1.163.000 -1.897.000 -2.505.000 -2.655.000 -3.713.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.646.000 9.970.000 10.445.000 10.863.000 11.311.000
Leverandørgjeld 129.000 359.000 320.000 193.000 242.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 47.000 67.000 39.000 60.000 68.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.526.000 1.546.000 2.035.000 2.282.000 3.467.000
Sum kortsiktig gjeld 1.702.000 1.971.000 2.394.000 2.535.000 3.776.000
Sum gjeld og egenkapital 11.185.000 10.044.000 10.334.000 10.743.000 11.374.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.000 -1.690.000 -2.125.000 -2.176.000 -3.177.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.1 0 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 1.0 0.1 0 0.1 0.1
Soliditet -10.4 -18.9 -24.2 -24.7 -32.6
Resultatgrad 23.3 21.1 12.5 10.9 0.9
Rentedekningsgrad 2.4 2 1.3 1.1 0.1
Gjeldsgrad -10.6 -6.3 -5.1 -4.1
Total kapitalrentabilitet 11.1 1 7.1 5.7 0.4
Signatur
09.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.02.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex