Hotell Og Selskapsreiser Limited
Juridisk navn:  Hotell Og Selskapsreiser Limited
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93011990
Jærveien 249 Jærveien 249 Fax:
4322 Sandnes 4322 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 994318497
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 8/18/2009
Foretakstype: NUF
Revisor: Forus Revisjon AS
Regnskapsfører: Secant As
Utvikling:
Omsetning  
  
-38.92%
Resultat  
  
-214.73%
Egenkapital  
  
-27.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.286.000 7.017.000 6.404.000 4.997.000 3.389.000
Resultat: -662.000 577.000 1.069.000 3.000 -590.000
Egenkapital: 1.375.000 1.894.000 1.445.000 475.000 472.000
Regnskap for  Hotell Og Selskapsreiser Limited
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.286.000 7.017.000 6.404.000 4.997.000 3.389.000
Driftskostnader -4.911.000 -6.378.000 -5.330.000 -4.959.000 -3.959.000
Driftsresultat -625.000 639.000 1.074.000 38.000 -571.000
Finansinntekter 7.000 17.000 18.000 0 0
Finanskostnader -44.000 -12.000 -23.000 -35.000 -20.000
Finans -37.000 -62.000 -5.000 -35.000 -20.000
Resultat før skatt -662.000 577.000 1.069.000 3.000 -590.000
Skattekostnad 144.000 -128.000 -99.000 0 0
Årsresultat -518.000 449.000 970.000 3.000 -590.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.534.000 1.127.000 1.127.000 945.000 1.182.000
Sum omløpsmidler 1.289.000 779.000 1.891.000 836.000 502.000
Sum eiendeler 2.823.000 4.139.000 3.018.000 1.781.000 1.684.000
Sum opptjent egenkapital 1.375.000 1.894.000 1.445.000 475.000 472.000
Sum egenkapital 1.375.000 1.894.000 1.445.000 475.000 472.000
Sum langsiktig gjeld 695.000 1.096.000 910.000 518.000 656.000
Sum kortsiktig gjeld 753.000 1.149.000 663.000 787.000 555.000
Sum gjeld og egenkapital 2.823.000 4.139.000 3.018.000 1.780.000 1.683.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.933.000 7.009.000 6.207.000 4.997.000 3.368.000
Andre inntekter 353.000 8..000 196.000 0 21.000
Driftsinntekter 4.286.000 7.017.000 6.404.000 4.997.000 3.389.000
Varekostnad -234.000 -105.000 -265.000 -368.000 -150.000
Lønninger -1.784.000 -2.941.000 -2.468.000 -2.000.000 -1.557.000
Avskrivning -594.000 -472.000 -297.000 -236.000 -319.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.299.000 -2.861.000 -2.300.000 -2.355.000 -1.933.000
Driftskostnader -4.911.000 -6.378.000 -5.330.000 -4.959.000 -3.959.000
Driftsresultat -625.000 639.000 1.074.000 38.000 -571.000
Finansinntekter 7.000 17.000 18.000 0 0
Finanskostnader -44.000 -12.000 -23.000 -35.000 -20.000
Finans -37.000 -62.000 -5.000 -35.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -518.000 449.000 970.000 3.000 -590.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.033.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.483.000 2.064.000 1.117.000 945.000 1.182.000
Sum varige driftsmidler 1.483.000 2.033.000 1.117.000 945.000 1.182.000
Sum finansielle anleggsmidler 51.000 0 10.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.534.000 1.127.000 1.127.000 945.000 1.182.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 346.000 841.000 447.000 103.000 175.000
Andre fordringer 480.000 455.000 219.000 200.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 463.000 779.000 1.225.000 533.000 319.000
Sum omløpsmidler 1.289.000 779.000 1.891.000 836.000 502.000
Sum eiendeler 2.823.000 4.139.000 3.018.000 1.781.000 1.684.000
Sum opptjent egenkapital 1.375.000 1.894.000 1.445.000 475.000 472.000
Sum egenkapital 1.375.000 1.894.000 1.445.000 475.000 472.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 64.000 47.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 695.000 1.096.000 910.000 518.000 656.000
Leverandørgjeld 140.000 149.000 175.000 355.000 108.000
Betalbar skatt 111.000 52.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 226.000 537.000 203.000 159.000 184.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 386.000 352.000 233.000 273.000 263.000
Sum kortsiktig gjeld 753.000 1.149.000 663.000 787.000 555.000
Sum gjeld og egenkapital 2.823.000 4.139.000 3.018.000 1.780.000 1.683.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 536.000 1.228.000 49.000 -53.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.9 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.7 2.9 1.1 0.9
Soliditet 48.7 47.9 26.7 2
Resultatgrad -14.6 16.8 0.8 -16.8
Rentedekningsgrad -14.2 46.7 1.1 -28.6
Gjeldsgrad 1.1 1.1 2.7 2.6
Total kapitalrentabilitet -21.9 36.2 2.1 -33.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex