Hotell Norge Holding Da
Juridisk navn:  Hotell Norge Holding Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38399700
Postboks 113 Gåsholmen Brygge Fax: 38399701
4551 Farsund 4550 Farsund
Fylke: Kommune:
Agder Farsund
Org.nr: 979271123
Aksjekapital: -90.240 NOK
Etableringsdato: 9/22/1997
Foretakstype: DA
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Trac Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.45%
Resultat  
  
22.23%
Egenkapital  
  
59.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 57.138.000 57.397.000 27.051.000 5.079.000 30.119.000
Resultat: 21.091.000 17.255.000 1.364.000 -14.225.000 4.106.000
Egenkapital: 56.628.000 35.537.000 18.281.000 16.917.000 -28.258.000
Regnskap for  Hotell Norge Holding Da
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 57.138.000 57.397.000 27.051.000 5.079.000 30.119.000
Driftskostnader -16.048.000 -16.059.000 -9.784.000 -5.611.000 -10.138.000
Driftsresultat 41.090.000 41.338.000 17.267.000 -532.000 19.982.000
Finansinntekter 75.000 117.000 61.000 2.177.000 83.000
Finanskostnader -20.073.000 -24.200.000 -15.963.000 -15.870.000 -15.959.000
Finans -19.998.000 -24.083.000 -15.902.000 -13.693.000 -15.876.000
Resultat før skatt 21.091.000 17.255.000 1.364.000 -14.225.000 4.106.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 21.091.000 17.255.000 1.364.000 -14.225.000 4.106.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 723.873.000 730.593.000 734.380.000 529.713.000 263.982.000
Sum omløpsmidler 11.830.000 10.918.000 7.634.000 35.124.000 112.402.000
Sum eiendeler 735.703.000 741.511.000 742.014.000 564.837.000 376.384.000
Sum opptjent egenkapital 146.868.000 125.777.000 108.521.000 107.157.000 121.382.000
Sum egenkapital 56.628.000 35.537.000 18.281.000 16.917.000 -28.258.000
Sum langsiktig gjeld 635.500.000 643.500.000 660.000.000 353.078.000 353.078.000
Sum kortsiktig gjeld 43.575.000 62.474.000 63.733.000 194.842.000 51.564.000
Sum gjeld og egenkapital 735.703.000 741.511.000 742.014.000 564.837.000 376.384.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 57.138.000 56.597.000 27.051.000 5.079.000 28.771.000
Andre inntekter 800.000 0 0 1.348.000
Driftsinntekter 57.138.000 57.397.000 27.051.000 5.079.000 30.119.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -12.181.000 -11.823.000 -5.678.000 -11.000 -5.015.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.867.000 -4.236.000 -4.106.000 -5.600.000 -5.123.000
Driftskostnader -16.048.000 -16.059.000 -9.784.000 -5.611.000 -10.138.000
Driftsresultat 41.090.000 41.338.000 17.267.000 -532.000 19.982.000
Finansinntekter 75.000 117.000 61.000 2.177.000 83.000
Finanskostnader -20.073.000 -24.200.000 -15.963.000 -15.870.000 -15.959.000
Finans -19.998.000 -24.083.000 -15.902.000 -13.693.000 -15.876.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 21.091.000 17.255.000 1.364.000 -14.225.000 4.106.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 723.865.000 730.574.000 734.350.000 529.672.000 263.930.000
Maskiner anlegg 8.000 19.000 30.000 41.000 52.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 723.873.000 730.593.000 734.380.000 529.713.000 263.982.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 723.873.000 730.593.000 734.380.000 529.713.000 263.982.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 558.000 125.000 2.109.000 47.000 34.908.000
Andre fordringer 90.000 79.000 1.279.000 7.262.000 16.566.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 11.183.000 10.714.000 4.245.000 27.815.000 60.928.000
Sum omløpsmidler 11.830.000 10.918.000 7.634.000 35.124.000 112.402.000
Sum eiendeler 735.703.000 741.511.000 742.014.000 564.837.000 376.384.000
Sum opptjent egenkapital 146.868.000 125.777.000 108.521.000 107.157.000 121.382.000
Sum egenkapital 56.628.000 35.537.000 18.281.000 16.917.000 -28.258.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 635.500.000 643.500.000 660.000.000 353.078.000 353.078.000
Leverandørgjeld 619.000 1.474.000 6.132.000 35.232.000 46.275.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.991.000 2.374.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 40.965.000 58.626.000 57.601.000 31.382.000 5.289.000
Sum kortsiktig gjeld 43.575.000 62.474.000 63.733.000 194.842.000 51.564.000
Sum gjeld og egenkapital 735.703.000 741.511.000 742.014.000 564.837.000 376.384.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -31.745.000 -51.556.000 -56.099.000 -159.718.000 60.838.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.2 0.1 0.2 2.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.1 0.2 2.2
Soliditet 7.7 4.8 2.5 3 -7.5
Resultatgrad 71.9 7 63.8 -10.5 66.3
Rentedekningsgrad 2.0 1.7 1.1 1.3
Gjeldsgrad 12.0 19.9 39.6 32.4 -14.3
Total kapitalrentabilitet 5.6 5.6 2.3 0.3 5.3
Signatur
23.08.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex