Hotell Jæren Holding As
Juridisk navn:  Hotell Jæren Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 1013 Lura Luramyrveien 59 Fax:
4391 Sandnes 4313 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 923703047
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Etableringsdato: 9/6/2019 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Pro-Sjekt Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-233.5%
Egenkapital  
  
31.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 63.000 0
Resultat: -667.000 -200.000
Egenkapital: 18.128.000 13.795.000
Regnskap for  Hotell Jæren Holding As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 63.000 0
Driftskostnader -262.000 -68.000
Driftsresultat -199.000 -68.000
Finansinntekter 1.000 1.000
Finanskostnader -469.000 -132.000
Finans -468.000 -131.000
Resultat før skatt -667.000 -200.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -667.000 -200.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.102.000 26.102.000
Sum omløpsmidler 5.106.000 780.000
Sum eiendeler 31.208.000 26.882.000
Sum opptjent egenkapital -872.000 -205.000
Sum egenkapital 18.128.000 13.795.000
Sum langsiktig gjeld 12.871.000 13.000.000
Sum kortsiktig gjeld 209.000 87.000
Sum gjeld og egenkapital 31.208.000 26.882.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 63.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 63.000 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -262.000 -68.000
Driftskostnader -262.000 -68.000
Driftsresultat -199.000 -68.000
Finansinntekter 1.000 1.000
Finanskostnader -469.000 -132.000
Finans -468.000 -131.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -667.000 -200.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 26.102.000 26.102.000
Sum anleggsmidler 26.102.000 26.102.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 3.000 11.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 803.000 769.000
Sum omløpsmidler 5.106.000 780.000
Sum eiendeler 31.208.000 26.882.000
Sum opptjent egenkapital -872.000 -205.000
Sum egenkapital 18.128.000 13.795.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.871.000 13.000.000
Leverandørgjeld 13.000 4.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 196.000 83.000
Sum kortsiktig gjeld 209.000 87.000
Sum gjeld og egenkapital 31.208.000 26.882.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.897.000 693.000
Likviditetsgrad 1 24.4 9
Likviditetsgrad 2 24.4 9
Soliditet 58.1 51.3
Resultatgrad -315.9
Rentedekningsgrad -0.4 -0.5
Gjeldsgrad 0.7 0.9
Total kapitalrentabilitet -0.6 -0.2
Signatur
07.04.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex