Hotell Frøya As
Juridisk navn:  Hotell Frøya As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72464500
Postboks 113 Rådhusgata 10 Fax:
7261 Sistranda 7260 Sistranda
Fylke: Kommune:
Trøndelag Frøya
Org.nr: 922158053
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 72
Etableringsdato: 11/21/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sodvin Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.52%
Resultat  
  
-71.49%
Egenkapital  
  
3.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 33.112.000 42.192.000
Resultat: 747.000 2.620.000
Egenkapital: 9.732.000 9.375.000
Regnskap for  Hotell Frøya As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 33.112.000 42.192.000
Driftskostnader -32.378.000 -39.820.000
Driftsresultat 734.000 2.372.000
Finansinntekter 54.000 255.000
Finanskostnader -41.000 -8.000
Finans 13.000 247.000
Resultat før skatt 747.000 2.620.000
Skattekostnad -156.000 -577.000
Årsresultat 591.000 2.043.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.045.000 10.157.000
Sum omløpsmidler 6.002.000 12.228.000
Sum eiendeler 15.047.000 22.385.000
Sum opptjent egenkapital 357.000 0
Sum egenkapital 9.732.000 9.375.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 5.315.000 13.010.000
Sum gjeld og egenkapital 15.047.000 22.385.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.139.000 40.973.000
Andre inntekter 1.972.000 1.219.000
Driftsinntekter 33.112.000 42.192.000
Varekostnad -5.575.000 -7.834.000
Lønninger -13.621.000 -17.421.000
Avskrivning -1.494.000 -1.616.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -11.688.000 -12.949.000
Driftskostnader -32.378.000 -39.820.000
Driftsresultat 734.000 2.372.000
Finansinntekter 54.000 255.000
Finanskostnader -41.000 -8.000
Finans 13.000 247.000
Konsernbidrag -234.000 -3.063.000
Utbytte -2.173.000
Årsresultat 591.000 2.043.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 216.000 306.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 6.609.000 5.733.000
Sum varige driftsmidler 6.609.000 5.733.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.220.000 4.118.000
Sum anleggsmidler 9.045.000 10.157.000
Varebeholdning 376.000 384.000
Kundefordringer 1.272.000 1.537.000
Andre fordringer 886.000 1.089.000
Sum investeringer 2.153.000
Kasse, bank 2.238.000 4.123.000
Sum omløpsmidler 6.002.000 12.228.000
Sum eiendeler 15.047.000 22.385.000
Sum opptjent egenkapital 357.000 0
Sum egenkapital 9.732.000 9.375.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 299.000 3.927.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 898.000 2.624.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 881.000 1.376.000
Utbytte -2.173.000
Annen kortsiktig gjeld 3.237.000 2.910.000
Sum kortsiktig gjeld 5.315.000 13.010.000
Sum gjeld og egenkapital 15.047.000 22.385.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 687.000 -782.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9
Soliditet 64.7 41.9
Resultatgrad 2.2 5.6
Rentedekningsgrad 17.9 296.5
Gjeldsgrad 0.5 1.4
Total kapitalrentabilitet 5.2 11.7
Signatur
04.02.2019
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex