Hotell Bakeriet As
Juridisk navn:  Hotell Bakeriet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73991000
Bynesveien 9 Bynesveien 9 Fax:
7018 Trondheim 7018 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 915569951
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 40
Etableringsdato: 6/17/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Nordenfjeldske Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.52%
Resultat  
  
-487.46%
Egenkapital  
  
7614.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 21.987.000 28.750.000 23.659.000 2.000 3.000
Resultat: -2.751.000 710.000 -745.000 0 -8.000
Egenkapital: 1.620.000 21.000 57.000 30.000 30.000
Regnskap for  Hotell Bakeriet As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 21.987.000 28.750.000 23.659.000 2.000 3.000
Driftskostnader -24.724.000 -28.045.000 -24.395.000 -2.000 -10.000
Driftsresultat -2.737.000 705.000 -736.000 0 -7.000
Finansinntekter 4.000 20.000 2.000 0 0
Finanskostnader -18.000 -15.000 -11.000 0 0
Finans -14.000 5.000 -9.000 0 0
Resultat før skatt -2.751.000 710.000 -745.000 0 -8.000
Skattekostnad 605.000 -156.000 164.000 0 2.000
Årsresultat -2.146.000 554.000 -581.000 0 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 643.000 869.000 475.000 0 0
Sum omløpsmidler 7.751.000 1.992.000 1.429.000 37.000 40.000
Sum eiendeler 8.394.000 2.861.000 1.904.000 37.000 40.000
Sum opptjent egenkapital -2.281.000 -136.000 0 5.000 6.000
Sum egenkapital 1.620.000 21.000 57.000 30.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 8.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.774.000 2.839.000 1.840.000 7.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 8.394.000 2.860.000 1.905.000 36.000 40.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.598.000 28.739.000 23.659.000 2.000 3.000
Andre inntekter 4.388.000 12.000 0 0 0
Driftsinntekter 21.987.000 28.750.000 23.659.000 2.000 3.000
Varekostnad -1.086.000 -2.584.000 -2.633.000 0 0
Lønninger -6.135.000 -8.735.000 -8.521.000 0 0
Avskrivning -247.000 -164.000 -71.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.256.000 -16.562.000 -13.170.000 -2.000 -10.000
Driftskostnader -24.724.000 -28.045.000 -24.395.000 -2.000 -10.000
Driftsresultat -2.737.000 705.000 -736.000 0 -7.000
Finansinntekter 4.000 20.000 2.000 0 0
Finanskostnader -18.000 -15.000 -11.000 0 0
Finans -14.000 5.000 -9.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 10.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.146.000 554.000 -581.000 0 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 52.000 31.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 258.000 293.000 327.000 0 0
Driftsløsøre 333.000 545.000 148.000 0 0
Sum varige driftsmidler 591.000 838.000 475.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 643.000 869.000 475.000 0 0
Varebeholdning 56.000 91.000 92.000 0 0
Kundefordringer 1.953.000 352.000 352.000 3.000 3.000
Andre fordringer 5.194.000 1.164.000 911.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 548.000 386.000 73.000 34.000 24.000
Sum omløpsmidler 7.751.000 1.992.000 1.429.000 37.000 40.000
Sum eiendeler 8.394.000 2.861.000 1.904.000 37.000 40.000
Sum opptjent egenkapital -2.281.000 -136.000 0 5.000 6.000
Sum egenkapital 1.620.000 21.000 57.000 30.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 8.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 10.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 8.000 0 0
Leverandørgjeld 5.524.000 1.400.000 728.000 0 0
Betalbar skatt 472.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 228.000 504.000 407.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 551.000 935.000 705.000 7.000 0
Sum kortsiktig gjeld 6.774.000 2.839.000 1.840.000 7.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 8.394.000 2.860.000 1.905.000 36.000 40.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 977.000 -847.000 -411.000 30.000 30.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.7 0.8 5.3 4
Likviditetsgrad 2 1.1 0.7 0.7 5.3 4
Soliditet 19.3 0.7 3 81.1 7
Resultatgrad -12.4 2.5 -3.1 0 -233.3
Rentedekningsgrad -152.1 4 -66.9
Gjeldsgrad 4.2 135.2 32.4 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet -32.6 25.3 -38.5 0 -17.5
Signatur
03.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex