Hotell Aukra Eiendom AS
Juridisk navn:  Hotell Aukra Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Falkhytten Falkhytten Fax:
6480 Aukra 6480 Aukra
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Aukra
Org.nr: 989995200
Aksjekapital: 570.000 NOK
Etableringsdato: 6/15/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
5.32%
Egenkapital  
  
-18.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000
Resultat: 554.000 526.000 1.946.000 1.558.000 535.000
Egenkapital: 6.729.000 8.299.000 7.887.000 8.010.000 6.732.000
Regnskap for  Hotell Aukra Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000
Driftskostnader -270.000 -299.000 -300.000 -325.000 -302.000
Driftsresultat 270.000 241.000 240.000 215.000 239.000
Finansinntekter 284.000 286.000 1.704.000 1.343.000 283.000
Finanskostnader 0 2.000 0 13.000
Finans 284.000 286.000 1.706.000 1.343.000 296.000
Resultat før skatt 554.000 526.000 1.946.000 1.558.000 535.000
Skattekostnad -124.000 -114.000 -138.000 -280.000 -133.000
Årsresultat 431.000 412.000 1.807.000 1.278.000 402.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.914.000 2.407.000 2.415.000 2.404.000 2.723.000
Sum omløpsmidler 5.983.000 6.051.000 5.628.000 6.340.000 4.837.000
Sum eiendeler 7.897.000 8.458.000 8.043.000 8.744.000 7.560.000
Sum opptjent egenkapital 6.118.000 7.688.000 7.275.000 7.399.000 6.121.000
Sum egenkapital 6.729.000 8.299.000 7.887.000 8.010.000 6.732.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 160.000 296.000
Sum kortsiktig gjeld 1.167.000 159.000 156.000 574.000 531.000
Sum gjeld og egenkapital 7.896.000 8.458.000 8.042.000 8.744.000 7.559.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -185.000 -202.000 -202.000 -208.000 -213.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -85.000 -97.000 -98.000 -117.000 -89.000
Driftskostnader -270.000 -299.000 -300.000 -325.000 -302.000
Driftsresultat 270.000 241.000 240.000 215.000 239.000
Finansinntekter 284.000 286.000 1.704.000 1.343.000 283.000
Finanskostnader 0 2.000 0 13.000
Finans 284.000 286.000 1.706.000 1.343.000 296.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 431.000 412.000 1.807.000 1.278.000 402.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 70.000 49.000 27.000 8.000 0
Fast eiendom 1.104.000 1.265.000 1.426.000 1.587.000 1.748.000
Maskiner anlegg 140.000 164.000 205.000 246.000 293.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.244.000 1.429.000 1.631.000 1.833.000 2.041.000
Sum finansielle anleggsmidler 600.000 929.000 757.000 563.000 682.000
Sum anleggsmidler 1.914.000 2.407.000 2.415.000 2.404.000 2.723.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 56.000
Andre fordringer 1.685.000 1.731.000 1.776.000 1.819.000 1.870.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.298.000 4.321.000 3.852.000 4.521.000 2.910.000
Sum omløpsmidler 5.983.000 6.051.000 5.628.000 6.340.000 4.837.000
Sum eiendeler 7.897.000 8.458.000 8.043.000 8.744.000 7.560.000
Sum opptjent egenkapital 6.118.000 7.688.000 7.275.000 7.399.000 6.121.000
Sum egenkapital 6.729.000 8.299.000 7.887.000 8.010.000 6.732.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 13.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 352.000 352.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 160.000 296.000
Leverandørgjeld 1.000 1.000 0 10.000 3.000
Betalbar skatt 144.000 136.000 134.000 191.000 154.000
Skyldig offentlige avgifter 22.000 22.000 23.000 21.000 22.000
Utbytte -1.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.167.000 159.000 156.000 574.000 531.000
Sum gjeld og egenkapital 7.896.000 8.458.000 8.042.000 8.744.000 7.559.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.816.000 5.892.000 5.472.000 5.766.000 4.306.000
Likviditetsgrad 1 5.1 38.1 36.1 1 9.1
Likviditetsgrad 2 5.1 38.1 36.1 1 9.1
Soliditet 85.2 98.1 98.1 91.6 89.1
Resultatgrad 50.0 44.6 44.4 39.8 44.3
Rentedekningsgrad -18.4
Gjeldsgrad 0.2 0 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 7.0 6.2 24.2 17.8 6.9
Signatur
09.03.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
09.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex