Horni AS
Juridisk navn:  Horni AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67130446
Gamle Jarenvei 81 Gamle Jarenvei 81 Fax: 66842121
1339 Vøyenenga 1339 Vøyenenga
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 985287481
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/12/2002
Foretakstype: AS
Tidligere navn: jan stordal as
Utvikling:
Omsetning  
  
3.83%
Resultat  
  
-74.65%
Egenkapital  
  
36.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.355.000 1.305.000 1.395.000 1.567.000 1.505.000
Resultat: 18.000 71.000 75.000 -133.000 -104.000
Egenkapital: 67.000 49.000 -23.000 -97.000 36.000
Regnskap for  Horni AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.355.000 1.305.000 1.395.000 1.567.000 1.505.000
Driftskostnader -1.335.000 -1.233.000 -1.321.000 -1.697.000 -1.608.000
Driftsresultat 18.000 72.000 75.000 -130.000 -102.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -3.000 -2.000
Finans -1.000 0 -3.000 -2.000
Resultat før skatt 18.000 71.000 75.000 -133.000 -104.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 18.000 71.000 75.000 -133.000 -104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 250.000 172.000 230.000 248.000 356.000
Sum omløpsmidler 284.000 344.000 130.000 78.000 132.000
Sum eiendeler 534.000 516.000 360.000 326.000 488.000
Sum opptjent egenkapital -33.000 -51.000 -123.000 -197.000 -64.000
Sum egenkapital 67.000 49.000 -23.000 -97.000 36.000
Sum langsiktig gjeld 384.000 267.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 83.000 200.000 382.000 423.000 452.000
Sum gjeld og egenkapital 534.000 516.000 359.000 326.000 488.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.328.000 1.305.000 1.379.000 1.492.000 1.412.000
Andre inntekter 26.000 0 16.000 75.000 94.000
Driftsinntekter 1.355.000 1.305.000 1.395.000 1.567.000 1.505.000
Varekostnad -1.000 -16.000 -207.000 -270.000 -353.000
Lønninger -658.000 -522.000 -544.000 -796.000 -677.000
Avskrivning -79.000 -58.000 -67.000 -108.000 -124.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -597.000 -637.000 -503.000 -523.000 -454.000
Driftskostnader -1.335.000 -1.233.000 -1.321.000 -1.697.000 -1.608.000
Driftsresultat 18.000 72.000 75.000 -130.000 -102.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -3.000 -2.000
Finans -1.000 0 -3.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 18.000 71.000 75.000 -133.000 -104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 249.000 172.000 230.000 248.000 356.000
Sum varige driftsmidler 249.000 172.000 230.000 248.000 356.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 250.000 172.000 230.000 248.000 356.000
Varebeholdning 7.000 7.000 7.000 7.000 11.000
Kundefordringer 95.000 297.000 104.000 33.000 0
Andre fordringer 14.000 15.000 2.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 168.000 26.000 16.000 39.000 121.000
Sum omløpsmidler 284.000 344.000 130.000 78.000 132.000
Sum eiendeler 534.000 516.000 360.000 326.000 488.000
Sum opptjent egenkapital -33.000 -51.000 -123.000 -197.000 -64.000
Sum egenkapital 67.000 49.000 -23.000 -97.000 36.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 384.000 267.000 0 0 0
Leverandørgjeld 43.000 32.000 17.000 32.000 56.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 70.000 81.000 70.000 61.000 74.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -30.000 87.000 294.000 330.000 322.000
Sum kortsiktig gjeld 83.000 200.000 382.000 423.000 452.000
Sum gjeld og egenkapital 534.000 516.000 359.000 326.000 488.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 201.000 144.000 -252.000 -345.000 -320.000
Likviditetsgrad 1 3.4 1.7 0.3 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 3.3 1.7 0.3 0.2 0.3
Soliditet 12.5 9.5 -6.4 -29.8 7.4
Resultatgrad 1.3 5.5 5.4 -8.3 -6.8
Rentedekningsgrad 7 -43.3
Gjeldsgrad 7.0 9.5 -16.6 -4.4 12.6
Total kapitalrentabilitet 3.4 1 20.9 -39.9 -20.9
Signatur
27.08.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
ALF GEIR STORDAL
Prokurister
27.08.2012
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex