Hordaland Elektroteknikk As
Juridisk navn:  Hordaland Elektroteknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90939965
Båtavika 5 Båtavika 5 Fax:
5630 Strandebarm 5630 Strandebarm
Fylke: Kommune:
Vestland Kvam
Org.nr: 997216520
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/8/2011 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hardanger Revisjon AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.75%
Resultat  
  
-21.39%
Egenkapital  
  
14.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.549.000 5.648.000 6.289.000 4.641.000 4.942.000
Resultat: 1.099.000 1.398.000 2.105.000 1.039.000 1.403.000
Egenkapital: 6.790.000 5.947.000 5.358.000 3.698.000 3.014.000
Regnskap for  Hordaland Elektroteknikk As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.549.000 5.648.000 6.289.000 4.641.000 4.942.000
Driftskostnader -4.454.000 -4.254.000 -4.192.000 -3.608.000 -3.542.000
Driftsresultat 1.095.000 1.394.000 2.096.000 1.033.000 1.400.000
Finansinntekter 5.000 4.000 9.000 7.000 4.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000
Finans 5.000 4.000 9.000 6.000 3.000
Resultat før skatt 1.099.000 1.398.000 2.105.000 1.039.000 1.403.000
Skattekostnad -256.000 -309.000 -445.000 -255.000 -371.000
Årsresultat 843.000 1.089.000 1.660.000 784.000 1.032.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 550.000 557.000 503.000 584.000 185.000
Sum omløpsmidler 7.523.000 7.088.000 6.223.000 4.297.000 3.820.000
Sum eiendeler 8.073.000 7.645.000 6.726.000 4.881.000 4.005.000
Sum opptjent egenkapital 6.685.000 5.842.000 5.253.000 3.593.000 2.909.000
Sum egenkapital 6.790.000 5.947.000 5.358.000 3.698.000 3.014.000
Sum langsiktig gjeld 0 15.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.283.000 1.698.000 1.353.000 1.183.000 991.000
Sum gjeld og egenkapital 8.073.000 7.645.000 6.726.000 4.881.000 4.005.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.549.000 5.648.000 6.024.000 4.641.000 4.942.000
Andre inntekter 0 265.000 0 0
Driftsinntekter 5.549.000 5.648.000 6.289.000 4.641.000 4.942.000
Varekostnad -1.764.000 -1.761.000 -1.992.000 -1.413.000 -1.496.000
Lønninger -1.601.000 -1.579.000 -1.388.000 -1.291.000 -1.286.000
Avskrivning -237.000 -210.000 -150.000 -222.000 -185.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -852.000 -704.000 -662.000 -682.000 -575.000
Driftskostnader -4.454.000 -4.254.000 -4.192.000 -3.608.000 -3.542.000
Driftsresultat 1.095.000 1.394.000 2.096.000 1.033.000 1.400.000
Finansinntekter 5.000 4.000 9.000 7.000 4.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000
Finans 5.000 4.000 9.000 6.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -500.000 0 -100.000 0
Årsresultat 843.000 1.089.000 1.660.000 784.000 1.032.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 540.000 547.000 493.000 574.000 175.000
Sum varige driftsmidler 540.000 547.000 493.000 574.000 175.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 550.000 557.000 503.000 584.000 185.000
Varebeholdning 700.000 795.000 480.000 458.000 441.000
Kundefordringer 2.968.000 2.777.000 2.335.000 1.222.000 1.358.000
Andre fordringer 329.000 391.000 489.000 31.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.525.000 3.124.000 2.919.000 2.586.000 1.998.000
Sum omløpsmidler 7.523.000 7.088.000 6.223.000 4.297.000 3.820.000
Sum eiendeler 8.073.000 7.645.000 6.726.000 4.881.000 4.005.000
Sum opptjent egenkapital 6.685.000 5.842.000 5.253.000 3.593.000 2.909.000
Sum egenkapital 6.790.000 5.947.000 5.358.000 3.698.000 3.014.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 15.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 15.000 0 0
Leverandørgjeld 274.000 191.000 170.000 385.000 196.000
Betalbar skatt 256.000 323.000 431.000 255.000 371.000
Skyldig offentlige avgifter 605.000 539.000 626.000 326.000 313.000
Utbytte -500.000 0 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 148.000 145.000 126.000 117.000 110.000
Sum kortsiktig gjeld 1.283.000 1.698.000 1.353.000 1.183.000 991.000
Sum gjeld og egenkapital 8.073.000 7.645.000 6.726.000 4.881.000 4.005.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.240.000 5.390.000 4.870.000 3.114.000 2.829.000
Likviditetsgrad 1 5.9 4.2 4.6 3.6 3.9
Likviditetsgrad 2 5.3 3.7 4.2 3.2 3.4
Soliditet 84.1 77.8 79.7 75.8 75.3
Resultatgrad 19.7 24.7 33.3 22.3 28.3
Rentedekningsgrad 1 1
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 13.6 18.3 31.3 21.3 35.1
Signatur
18.06.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
KOLBJØRN LJONES
Prokurister
18.06.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
KOLBJØRN LJONES
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex