Hordaland Eiendom AS
Juridisk navn:  Hordaland Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97581947
Postboks 148 Eldøyane Fax:
5408 Sagvåg 5412 Stord
Fylke: Kommune:
Vestland Stord
Org.nr: 985413444
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 2/5/2003 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.54%
Resultat  
  
-47.58%
Egenkapital  
  
3.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 924.000 910.000 880.000 919.000 522.000
Resultat: 65.000 124.000 107.000 300.000 -343.000
Egenkapital: 1.613.000 1.562.000 1.565.000 1.481.000 1.213.000
Regnskap for  Hordaland Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 924.000 910.000 880.000 919.000 522.000
Driftskostnader -619.000 -496.000 -510.000 -336.000 -640.000
Driftsresultat 305.000 414.000 371.000 583.000 -117.000
Finansinntekter 6.000 0 0 0 0
Finanskostnader -246.000 -290.000 -264.000 -284.000 -226.000
Finans -240.000 -290.000 -264.000 -284.000 -226.000
Resultat før skatt 65.000 124.000 107.000 300.000 -343.000
Skattekostnad -14.000 -27.000 -22.000 -32.000 45.000
Årsresultat 51.000 97.000 84.000 268.000 -298.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.147.000 8.489.000 8.831.000 9.114.000 8.768.000
Sum omløpsmidler 263.000 720.000 658.000 682.000 756.000
Sum eiendeler 8.410.000 9.209.000 9.489.000 9.796.000 9.524.000
Sum opptjent egenkapital 1.213.000 1.162.000 1.165.000 1.081.000 813.000
Sum egenkapital 1.613.000 1.562.000 1.565.000 1.481.000 1.213.000
Sum langsiktig gjeld 6.543.000 7.198.000 7.472.000 7.723.000 7.993.000
Sum kortsiktig gjeld 254.000 449.000 451.000 592.000 319.000
Sum gjeld og egenkapital 8.410.000 9.209.000 9.488.000 9.796.000 9.525.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 924.000 910.000 880.000 919.000 522.000
Driftsinntekter 924.000 910.000 880.000 919.000 522.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -342.000 -342.000 -343.000 -160.000 -173.000
Nedskrivning 0 0 0 -371.000
Andre driftskostnader -277.000 -154.000 -167.000 -176.000 -96.000
Driftskostnader -619.000 -496.000 -510.000 -336.000 -640.000
Driftsresultat 305.000 414.000 371.000 583.000 -117.000
Finansinntekter 6.000 0 0 0 0
Finanskostnader -246.000 -290.000 -264.000 -284.000 -226.000
Finans -240.000 -290.000 -264.000 -284.000 -226.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -100.000 0 0 0
Årsresultat 51.000 97.000 84.000 268.000 -298.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 8.147.000 8.489.000 8.831.000 9.114.000 8.768.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.147.000 8.489.000 8.831.000 9.114.000 8.768.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.147.000 8.489.000 8.831.000 9.114.000 8.768.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 36.000 0 76.000
Andre fordringer 160.000 50.000 164.000 2.000 465.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 103.000 670.000 457.000 680.000 215.000
Sum omløpsmidler 263.000 720.000 658.000 682.000 756.000
Sum eiendeler 8.410.000 9.209.000 9.489.000 9.796.000 9.524.000
Sum opptjent egenkapital 1.213.000 1.162.000 1.165.000 1.081.000 813.000
Sum egenkapital 1.613.000 1.562.000 1.565.000 1.481.000 1.213.000
Sum avsetninger til forpliktelser 36.000 46.000 51.000 32.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.543.000 7.198.000 7.472.000 7.723.000 7.993.000
Leverandørgjeld 109.000 53.000 71.000 58.000 56.000
Betalbar skatt 25.000 32.000 3.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 111.000 0 115.000 36.000 0
Utbytte -100.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 264.000 262.000 498.000 263.000
Sum kortsiktig gjeld 254.000 449.000 451.000 592.000 319.000
Sum gjeld og egenkapital 8.410.000 9.209.000 9.488.000 9.796.000 9.525.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.000 271.000 207.000 90.000 437.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.6 1.5 1.2 2.4
Likviditetsgrad 2 1.0 1.6 1.5 1.2 2.4
Soliditet 19.2 1 16.5 15.1 12.7
Resultatgrad 33.0 45.5 42.2 63.4 -22.4
Rentedekningsgrad 1.2 1.4 1.4 2.1 -0.5
Gjeldsgrad 4.2 4.9 5.1 5.6 6.9
Total kapitalrentabilitet 3.7 4.5 3.9 6 -1.2
Signatur
01.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex